Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

REKLAMA

Co łączy DHL z zespołem Coldplay?
Utworzona: 2022-07-23

Muzycy wyznaczyli sobie dodatkowy ambitny cel w trakcie trwania swojej trasy koncertowej a w realizacji ma pomóc pionier w dziedzinie zrównoważonego transportu i logistyki.

Każda światowa trasa koncertowa wymaga intensywnych przygotowań i złożonej obsługi logistycznej. Jakby tego było mało, zespół Coldplay chce, aby ilość CO2 emitowanego podczas trasy „Music Of The Spheres” została zmniejszona o ponad 50%. Dlatego też Coldplay wybrał DHL jako swojego partnera logistycznego ze względu na rozległe doświadczenie w zakresie zrównoważonych rozwiązań logistycznych. Jako wiodący dostawca usług logistycznych na świecie, DHL będzie wspierać wysiłki Coldplay, zwłaszcza w dziedzinie zrównoważonego transportu, oferując wielopłaszczyznowe podejście do obniżania emisji CO2.

Dzięki usłudze GoGreen Plus klienci DHL otrzymują pakiet rozwiązań służących do minimalizacji emisji związanych z logistyką i innych wpływów na środowisko w całym łańcuchu dostaw. Emisje generowane przez transport morski i lotniczy są ograniczane przez zastosowanie zaawansowanych biopaliw. W przypadku transportu lądowego DHL może skorzystać z szerokiej floty pojazdów elektrycznych i ciężarówek zasilanych biogazem (skroplonym gazem ziemnym wytwarzanym z odpadów organicznych). Pozostała część łańcucha dostaw staje się neutralna dla klimatu dzięki kompensacji emisji w całym cyklu życia.

Poza innowacjami w zakresie zrównoważonej logistyki, wdrażanymi pod kierownictwem DHL, Coldplay wprowadził szereg innych rozwiązań, które mają zapewnić, aby ich trasy koncertowe były przyjazne dla środowiska. Do obsługi każdego koncertu jest używana energia odnawialna (wiatrowa i słoneczna) oraz certyfikowany odnawialny biodiesel. Zespół wykorzystuje nawet energię fanów dzięki najnowocześniejszym podłogom kinetycznym i rowerom elektrycznym.

Zespół zobowiązał się również do posadzenia drzewa za każdy sprzedany bilet i do zmniejszenia emisji CO2 w stopniu znacznie przekraczającym ilość generowaną podczas trasy dzięki inwestycjom w różnorodne inicjatywy równoważące emisję CO2.

Źródło: DHL
Do ulubionych
Photo by Josh Hild from Pexels