Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

REKLAMA

Paliwa syntetyczne mogą zastąpić znaczną część importu rosyjskiej ropy naftowej
Utworzona: 2022-08-04

eFuel Alliance o decyzjach RED III ministrów energetyki UE.

REKLAMA
Stanowisko ministrów energetyki UE w sprawie reformy dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii (REDIII) jest rozczarowujące. Decyzje są niewystarczające i pokazują brak odwagi ze strony ministrów do podjęcia bardziej zdecydowanych kroków zapewniających sposoby zaopatrzenia w energię, które są bardziej przyjaznego dla klimatu i zróżnicowane stwierdził Ralf Diemer, dyrektor zarządzający eFuel Alliance, po obradach unijnych ministrów ds. energii.
W opublikowanej w maju strategii RePowerEU Komisja Europejska zaproponowała m.in. zwiększenie udziału OZE w ogólnym miksie energetycznym do 45% w 2030 r. w odpowiedzi na rosnące ceny energii i groźbę przerw w dostawach z Rosji. Ministrowie pozostali przy pierwotnej propozycji Komisji, która zakładała poziom 40%.

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie Komisji Europejskiej, zastąpienie węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego w procesach przemysłowych zmniejszy emisje gazów cieplarnianych oraz zwiększy bezpieczeństwo i konkurencyjność. Oszczędność energii, efektywność, zastępowanie paliw, elektryfikacja oraz większe wykorzystanie wodoru odnawialnego, biogazu i biometanu przez przemysł mogłyby do 2030 r. przynieść oszczędności nawet 35 mld m³ gazu ziemnego ponad to, co przewidziano w pakiecie „Gotowi na 55”.

Komisja wprowadzi kontrakty na transakcje różnicowe dotyczące dwutlenku węgla, aby wesprzeć wykorzystanie ekologicznego wodoru przez przemysł, a także specjalne finansowanie REPowerEU w ramach funduszu innowacyjnego, wykorzystując dochody z handlu uprawnieniami do emisji w celu odchodzenia od zależności od rosyjskich paliw kopalnych. Komisja udostępnia również wytyczne na temat umów dotyczących energii odnawialnej i zakupu energii elektrycznej, a wraz z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym przygotuje instrument doradztwa technicznego. Aby utrzymać i odzyskać wiodącą pozycję technologiczną i przemysłową w takich obszarach jak energia słoneczna i wodór oraz aby wspierać siłę roboczą, Komisja proponuje ustanowienie unijnego sojuszu przemysłowego na rzecz energetyki słonecznej oraz partnerstwa na rzecz umiejętności na dużą skalę. Komisja zintensyfikuje również prace nad dostawami surowców krytycznych i przygotuje wniosek ustawodawczy.

Aby zwiększyć oszczędność energii i efektywność energetyczną w sektorze transportu oraz przyspieszyć przejście na pojazdy bezemisyjne, Komisja przedstawi pakiet dotyczący ekologizacji przewozów towarowych, którego celem jest znaczne zwiększenie efektywności energetycznej w tym sektorze. Komisja rozważy także inicjatywę ustawodawczą mającą na celu zwiększenie udziału pojazdów bezemisyjnych w taborze samochodów służbowych i środków transportu publicznego, którego rozmiar przekracza pewien określony próg. Komunikat o oszczędności energii w UE zawiera również wiele zaleceń dla miast, regionów i organów krajowych, które mogą skutecznie przyczynić się do zastąpienia paliw kopalnych w sektorze transportu.

Jak wskazuje eFuel Alliance, obecnie oprócz kryzysu klimatycznego musimy się mierzyć z kryzysem dostaw energii w związku z inwazją Rosji na Ukrainę. Wobec tych wyzwań logiczne byłoby zwiększenie ambicji dotyczących ochrony klimatu i bezpieczeństwa dostaw w energetyce. Paliwa odnawialne mogą potencjalnie zastąpić do 70% rosyjskiego importu ropy naftowej do 2030 r., jeśli odpowiednie cele zostaną określone w REDIII.

Komisja Europejska zaleciła zwiększenie jednego z celów cząstkowych dotyczących wykorzystania odnawialnego wodoru i opartych na nim paliw neutralnych dla klimatu, tzw. e-paliw, w sektorze transportu z 2,6 do 5% w 2030 r:

Taką możliwość popiera również eFuel Alliance. Ale i w tym przypadku, pomimo obecnej sytuacji, unijni ministrowie ds. energii ograniczyli się do celu na poziomie 2,6%. Co prawda, istnieje możliwość zwiększenia tej wielkości do 5,2% w roku 2030 r. poprzez liczenie e-paliw podwójnie – to jednak nie pomoże klimatowi, ponieważ nie chodzi o liczby, ale paliwa faktycznie wprowadzane na rynek. a kwestia jest tym ważniejsze teraz, gdy Parlament Europejski, który jeszcze nie podjął decyzji, jest znacznie bardziej zdecydowany. Musimy teraz obrać kurs, abyśmy z jednej strony mogli zmniejszyć naszą zależność od importu energii z Rosji, dążyć do bardziej zróżnicowanej strategii importu e-paliw, a jednocześnie osiągnąć nasze cele klimatyczne. Nie ma wątpliwości co do tego, że e-paliwa i wodór są kluczem do rozwiązania problemu, ale to wymagałoby również odpowiednich decyzji w odpowiednich warunkach ramowych powiedział Diemer.
W związku z tym eFuel Alliance wzywa do przyjęcia docelowego poziomu redukcji emisji gazów cieplarnianych w sektorze transportu wynoszącego co najmniej 20% oraz przyjęcia celu cząstkowego odnośnie udziału odnawialnego wodoru i e-paliw na poziomie 5% w 2030 roku.

Źródło: eFuel Alliance/Komisja Europejska
Do ulubionych
Photo by Josh Hild from Pexels