Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

REKLAMA

Ekspert rozwiewa wątpliwości
Utworzona: 2022-05-24

A jeśli tak, to czy można składać ponaglenia oraz skargi do sądu na przewlekłość postępowania? Wątpliwości rozwiewa ekspert spółki Visa and Work z Wrocławia.

Witalij Miroszniczenko, prowadzący swój kanał na YouTube, przeprowadził rozmowę z przedstawicielem spółki Visa and Work z Wrocławia. Zapytał o to czy obcokrajowiec może obecnie składać wnioski o pobyt stały, tymczasowy, pobyt rezydenta długoterminowego UE? A jeśli tak, to czy można składać ponaglenia oraz skargi do sądu na przewlekłość postępowania?

Specjalista podkreślił, że należy rozróżnić, czy obywatel Ukrainy przekroczył granicę z powodu działań wojennych i zadeklarował cel pobytu w Polsce, czy przebywał w naszym kraju już wcześniej. Jeżeli Ukrainiec przybył do Polski po 24 lutego, zadeklarował, że zrobił to ze względu na działania wojenne, nie miał ważnej karty pobytu i zgłosił chęć pobytu w naszym kraju, spełnił wymóg formalny i wyrobił numer Pesel z dopiskiem "ukr" - to korzysta z przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Artykuł 100c ustawy stanowi, że wszystkie terminy związane ze składaniem wniosków o pobyt stały, tymczasowy i pobyt rezydenta długoterminowego UE ulegają zawieszeniu do końca roku 2022. Poza tym nie można składać ponagleń oraz skarg do sądu na przewlekłość postępowania. Oznacza to, zdaniem eksperta, że ustawodawca rozciągnął nad urzędnikami parasol ochrony, m.in. po to, aby nie ponosili odpowiedzialności finansowej. Spcjalista podkreślił jednak, że po 9 miesiącach zawieszenia znowu pojawi się możliwość ubiegania się przez te osoby o kartę pobytu. Jego zdaniem, wniosek złożony po tym terminie z pewnością zostanie rozpatrzony.

Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski przed 24 lutego, mają ważne karty pobytu, ich cel pobytu nie jest związany z działaniami wojennymi, a np. z pracą, edukacją, działalnością gospodarczą, łączeniem rodzin - nie są objęte zakresem regulacji ustawy tzw. pomocowej. Są adresatami przepisów ustawy o cudzoziemcach, która określa standardowe procedury rozpatrywania wniosków o kartę pobytu.

Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
Intrans Przeprowadzki


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels