Josephs.Scot

GDDKiA: podwyżka opłat na A4 jest niezasadna
Utworzona: 2022-05-13

Zgodnie z wnioskiem złożonym do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, koncesjonariusz autostrady A4 Katowice-Kraków planuje od 4 lipca br. zmienić stawki opłat za przejazdy dla wszystkich kategorii pojazdów.

REKLAMA

Nowe stawki za przejazd

We wniosku złożonym do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad SAM S.A. występuje o zgodę na zmianę od 4 lipca br. stawek opłat za przejazdy dla wszystkich kategorii pojazdów:
 • kategorii 1 (innych niż motocykle) – z kwoty 12 zł do kwoty 13 zł;
 • kategorii 2, 3, 4 i 5 – z kwoty 35 zł do kwoty 40 zł.

 • Powyższe opłaty obowiązywać będą na każdym z dwóch Placów Poboru Opłat (PPO), tj. w Mysłowicach i Balicach. Szerzej opisywaliśmy temat w materiale Znów będzie drożej na A4.

  Należy rozważyć wszystkie okoliczności

  Prawo do podwyższenia opłaty za przejazd autostradą płatną wynika z umowy koncesyjnej. GDDKiA nie posiada realnych uprawnień do wpływania na decyzje związane ze zmianami stawek opłat, jeżeli są one zgodne z postanowieniami tej umowy. Niezależnie od tego, bezzwłocznie po otrzymaniu wniosku od koncesjonariusza, GDDKiA zwróciła się z prośbą o rozważenie wszystkich okoliczności, które mogłyby wpłynąć na zmianę propozycji w zakresie podwyższenia stawki opłat za przejazd.

  Sytuacja w Ukrainie

  Przede wszystkim zwrócono uwagę na znaczną skalę podwyżki oraz na fakt, że prognozy ruchu na podstawie których podjęto decyzję o podwyższeniu opłat, nie uwzględniały trwającej od 24 lutego br. wojny na terenie Ukrainy. Konflikt ten ma znaczący wpływ zarówno na kwestie społeczne, jak i gospodarcze i nie można go pominąć w analizach dotyczących przyszłego ruchu na autostradzie A4.

  ❗ GDDKiA zaapelowała więc do spółki Stalexport o co najmniej wstrzymanie się z planowaną podwyżką do momentu ustabilizowania się sytuacji politycznej za wschodnią granicą Polski.

  Z autostrady na drogi lokalne

  Jednym z efektów podwyżek, który należy wziąć pod uwagę, może być przeniesienie części ruchu na drogi alternatywne do autostrady A4. Wyższe koszty przejazdu mogą bowiem zachęcić kierowców np. pojazdów ciężkich, do omijania autostrady i korzystania z obciążonych już ruchem dróg lokalnych. To wiąże się natomiast ze spadkiem poziomu bezpieczeństwa zarówno samych kierowców, jak i innych uczestników ruchu, a także mieszkańców okolicznych miejscowości. Stoi również w sprzeczności z rolą, jaką mają pełnić autostrady w systemie komunikacyjnym kraju.

  Bez podwyżek na autostradach zarządzanych przez GDDKiA

  Warto podkreślić, że stawki opłat za przejazd autostradami zarządzanymi przez GDDKiA od lat pozostają niezmienione. Ustalone zostały rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r.

  Za pobór opłat na tych odcinkach, od 1 lipca 2020 r., odpowiada Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

  Niemal 1754 km autostrad, płatnych ponad 712 km

  Sieć dróg szybkiego ruchu na terenie naszego kraju liczy obecnie 4 631,5 km. W skład tego wchodzi 1753,6 km autostrad oraz 2 877,9 km dróg ekspresowych. Opłaty obowiązują na niektórych odcinkach autostrad zarządzanych przez GDDKiA: A2 Konin - Stryków oraz A4 Wrocław - Sośnica (łącznie 261,4 km), a także na trzech odcinkach koncesyjnych.
  W zarządzie koncesjonariuszy znajduje się:Źródło: Stalexport Autostrada Małopolska S.A./GDDKiA
  Do ulubionych

  Fotografie


  Photo by Josh Hild from Pexels