Josephs.Scot

Podwajają pomoc dla przewoźników
Utworzona: 2022-05-14

Hiszpańska Rada Ministrów zatwierdziła plan zwiększenia pomocy dla niezależnych przewoźników rezygnujących z działalności, przeznaczając na to 20 mln euro.

REKLAMA
W ten sposób podwojona została kwota przyznana w roku 2021 na mocy porozumienia zawartego z Krajowym Komitetem Transportu Drogowego (CNTC).

Beneficjentami pomocy mogą być przewoźnicy drogowi prowadzący działalność na własny rachunek, którzy ukończyli 63. rok życia, chcący zrezygnować ze świadczenia usług transportowych. Pierwszeństwo w otrzymaniu wsparcia będą miały osoby, które otrzymały orzeczenia o całkowitej i trwałej niezdolności do wykonywania zawodu przewoźnika, a w drugiej kolejności wnioskodawcy w starszym wieku.

Jak zaznacza hiszpańskie Ministerstwo Transportu, Mobilności i Agendy Miejskiej, w sektorze transportu drogowego pracuje znaczna liczba starszych kierowców, którzy nie mogą sobie pozwolić na porzucenie działalności przed osiągnięciem 65 roku życia. Wsparcie będzie przyznawane w trybie konkursowym, zgodnie z warunkami naboru, którego warunki zostaną wkrótce opublikowany w Dzienniku Urzędowym.

Źródło: Ministerstwo Transportu, Mobilności i Agendy Miejskiej
Do ulubionych
Photo by Josh Hild from Pexels