Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

BOTM

Instrukcja dokonywania wpisów przekroczenia granicy

Utworzona: 2022-02-01


Od dnia 2 lutego 2022 roku przekroczenie granicy państwa wspólnotowego, wiąże się z nowymi obowiązkami. W związku z tym, że przepisy prawa nie wskazują jednoznacznie na właściwy sposób postępowania, w ostatnich dniach wśród kierowców rozgorzała dyskusja i w przestrzeni publicznej można spotkać wiele różnych opinii na temat dokonywania wpisu w tachografie.

STAN PRAWNY

Zgodnie z art. 34 ust. 7 Rozporządzenia nr 165/14, kierowca wprowadza w tachografie cyfrowym symbole państw, w których rozpoczyna i kończy dzienny okres pracy.

Od dnia 2 lutego 2022 r. kierowca na początku pierwszego postoju po przekroczeniu granicy państwa członkowskiego wprowadza również symbol państwa, do którego wjechał. Ten pierwszy postój odbywa się w najbliższym możliwym miejscu postoju na granicy lub po jej przekroczeniu. W przypadku gdy przekraczanie granicy państwa członkowskiego odbywa się na promie lub w pociągu, kierowca wprowadza symbol państwa w porcie lub na stacji przybycia.

NA CO NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ?

Należy zwrócić szczególną uwagę na następujące, użyte sformułowania:
„na początku pierwszego postoju” – co oznacza, że w przypadku wykorzystania tego postoju jako okazji do zrobienia przerwy w jeździe, wpis kraju musi nastąpić niezwłocznie po zatrzymaniu się pojazdu
„symbol państwa, do którego wjechał” – co oznacza, że należy wpisać wyłącznie symbol tego JEDNEGO państwa
„pierwszy postój odbywa się w najbliższym możliwym miejscu postoju na granicy lub po jej przekroczeniu” – co oznacza, że zatrzymanie i postój muszą mieć miejsce wyłącznie w miejscu bezpiecznym i zgodnym z przepisami ruchu drogowego. W przepisie użyto sformułowania „możliwym miejscu postoju”, więc z góry założono, że unieruchomienie pojazdu w tym miejscu będzie trwało powyżej jednej minuty, zgodnie z definicją postoju.

SPOSÓB DOKONANIA WPISU

Sposób dokonywania wpisu dotyczącego przekroczenia granicy będzie zależał od modelu tachografu. W większości tachografów można go wykonać w następujący sposób:
• wejdź do menu swojego tachografu, wciskając przycisk OK
• strzałkami góra/dół, znajdź pozycję „wpisz kierowca 1” i wciśnij OK
• strzałkami góra/dół wybierz odpowiedni „kraj rozpoczęcia” i wciśnij OK
• pojawi się komunikat „wpis zachowany”
• wyjdź z menu

UWAGI!!!

W użyciu znajdują się tachografy kliku producentów i o zróżnicowanych parametrach związanych z ich generacją lub wersją oprogramowania. Dlatego też niewykluczone są przypadki wystąpienia braku możliwości ponownego dokonania wpisu „kraj rozpoczęcia” w trakcie dnia pracy, bez wcześniejszego jego zakończenia. W takim przypadku należy dokonać wpisu „kraj zakończenia” i jeszcze raz dokonać wpisu „kraj rozpoczęcia”, wpisując każdorazowo symbol tego kraju, do którego wjechaliśmy.

W sytuacji krytycznej, gdy kierowca nie będzie w stanie dokonań wpisu manualnego wykorzystując menu tachografu, jedynym rozwiązaniem będzie krótkotrwałe wyjęcie karty kierowcy i ponowne jej włożenie. Obawy, co do legalności takiego postępowania wyjaśnia przepis art. 34 ust. 1 Rozporządzenia nr 165/14, który stanowi, że: „Wykresówki ani karty kierowcy nie wyjmuje się z urządzenia rejestrującego przed zakończeniem dziennego okresu pracy, chyba że jej wyjęcie jest dopuszczalne z innych powodów lub jest konieczne do wprowadzenia symbolu państwa po przekroczeniu granicy.”

Źródło: BOTM.info
Do ulubionych BOTM
FIRMOWY SPOTLIGHT
Euroma Maciej Działoszyński


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels