REKLAMA

Zakaz odpoczynku w busach niezgodny z prawem UE
Utworzona: 2021-11-24

Komisja podjęła decyzję o wszczęciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Francji w związku z jej przepisami krajowymi zakazującymi korzystania z dziennego i tygodniowego odpoczynku w lekkich pojazdach użytkowych.

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie, Komisja uważa, że francuskie przepisy wprowadzające zakaz korzystania z dziennego i tygodniowego odpoczynku w lekkich pojazdach użytkowych, tj. pojazdach ważących 2,5–3,5 tony, naruszają prawo UE, w szczególności rozporządzenie (WE) nr 1072/2009. Komisja uważa, że francuskie przepisy w sposób nieuzasadniony i nieproporcjonalny ograniczają swobodę świadczenia usług transportu drogowego we Francji i są sprzeczne z celami rynku wewnętrznego.

Francja ma teraz dwa miesiące na ustosunkowanie się do zastrzeżeń zgłoszonych przez Komisję. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o przesłaniu uzasadnionej opinii.

Szerzej na temat francuskiego zakazy spania w pojazdach o dmc do 3,5 t przeczytacie w poniższym materiale.

1500 Euro za spanie w pojazdach o dmc do 3,5 t. Nowe kary we Francji

Źródło: Komisja Europejska
Do ulubionych
Photo by Josh Hild from Pexels