REKLAMA

Ciężarówki akumulatorowo-elektryczne to nasza przyszłość
Utworzona: 2022-01-13

Zaprezentowane studium wykonalności pt. „Ruch dostawczy z użyciem ciężarówek akumulatorowych w roku 2021”, opublikowane w ramach projektu „ZeroEmissionDeliveries – Berlin” ilustruje ogromny potencjał pojazdów akumulatorowych, który wykracza poza badany okres.

Instytut Badań Systemów i Innowacji im. Josepha von Fraunhofera przygotował analizę na zlecenie Europejskiej Federacji Transportu i Środowiska (T&E). MAN Truck & Bus z zadowoleniem przyjmuje jej wyniki, zwracając uwagę na znaczenie wsparcia rządowego dla powstawania prywatnej i publicznej infrastruktury ładowania jako decydującego czynnika we wdrażaniu, a także jednej z największych obaw swoich klientów.

Autorzy pierwszego studium wykonalności dotyczącego elektryfikacji regionalnego ruchu dostawczego, które opiera się na rzeczywistych danych pochodzących od przewoźników, wskazują, że elektryfikacja drogowego transportu towarowego jest możliwa już w krótkim okresie i wiąże się z korzyściami ekonomicznymi dla firm. Wykonalność ekonomiczną i techniczną zbadano na praktycznym przykładzie działalności REWE Group w północno-wschodnim regionie Niemiec. Wynik: prawie 60% floty REWE w regionie północno-wschodnim można już zelektryfikować. W przypadku 40% pojazdów elektryfikacja wiąże się z korzyściami ekonomicznymi.

Andreas Tostmann, dyrektor generalny MAN Truck & Bus, jest zadowolony z wyników badania, ale stawia również wymagania politykom.

Rozwój infrastruktury ładowania musi teraz być potraktowany priorytetowo i musi być wspierany przez rząd. Ustawodawcy powinni też zapewnić preferencyjny dostęp ciężarówek bezemisyjnych do centrów miast w perspektywie średnioterminowej. Ponadto do 2025 r. wzdłuż europejskich autostrad musi powstać podstawowa sieć ładowania o mocy od 700 do 1000 kW powiedział Andreas Tostmann.

Po przeanalizowaniu wszystkich 9500 przejazdów do ponad 540 punktów logistycznych nie ulega wątpliwości, że obecnie dostępne ciężarówki akumulatorowych już dziś w wielu przypadkach nadają się do obsługi wszystkich analizowanych tras miejskich i prawie połowy tras regionalnych. Dzięki zoptymalizowanemu planowaniu tras i ładowaniu w na trasie potencjał ten można jeszcze zwiększyć. Jednak dla pojazdów powyżej 26 ton z bardzo długimi przejazdami dziennymi, elektryfikacja nadal pozostaje wyzwaniem biorąc pod uwagę pojazdy obecnie dostępne na rynku tak podsumował najważniejsze wyniki dr. Patrick Plötz, pod którego kierownictwem zostało przeprowadzone studium wykonalności.

Ze względu na wysoki stopień zastępowalności i możliwe korzyści kosztowe, autorzy badania zalecają, aby operatorzy ciężarówek już dziś zbadali możliwość elektryfikacji swojej floty w miejskim i regionalnym ruchu dostawczym.

MAN Truck & Bus przyjął wyniki badania z dużym zainteresowaniem, gdyż potwierdzają one własne doświadczenia i analizy. Oprócz elektryfikacji na obszarach miejskich, która już dziś jest w pełni możliwa, wyniki stanowią dużą zachętę do rozważania zastosowań regionalnych, ponieważ również w tym przypadku na prawie połowie zbadanych tras możliwe byłoby wdrożenie pojazdów elektrycznych. Biorąc pod uwagę okres badania do 2023 r., staje się jasne, że w kolejnych latach, dzięki ulepszonej technologii akumulatorów, możliwe i ekonomicznie opłacalne będzie uruchomienie wielu dodatkowych zastosowań i tras.

Z mojego punktu widzenia ważnym wnioskiem z badania dla naszych klientów jest to, że operatorzy flot mogą szybko zelektryfikować dostawy gdzie jest to technicznie wykonalne, a ponadto przejście z diesla na pojazdy elektryczne już dziś w wielu przypadkach przynosi im korzyści ekonomiczne dodaje Michael Treier, który brał udział w badaniu, jako przedstawiciel MAN Truck & Bus.

Źródło: MAN
Do ulubionych
Photo by Josh Hild from Pexels