Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Zielone inwestycje – z przekonania, nie pod publiczkę
Utworzona: 2021-11-17

W ubiegłym roku wdrożono w firmie Omega Pilzno strategię ekologiczną opisującą cele środowiskowe, które organizacja chce zrealizować do końca roku 2030. Głównym celem jest redukcja gazów cieplarnianych o 50% poprzez ograniczenie emisji CO2 w transporcie drogowym.

REKLAMA
Omega Pilzno oszacowała wpływ swojej działalności na środowisko naturalne i opublikowała raport ekologiczny, w którym opisała charakter działań podjętych na rzecz ekologii i wytyczyła cele na przyszłość. W dokumencie podkreślono, że celem prośrodowiskowych inwestycji nie jest jedynie doraźny efekt wizerunkowy (sposób na zainteresowanie klienta ofertą spółki), a rzeczywiste i postępujące z każdym rokiem ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

Różnymi drogami do celu

Głównym celem firmy jest redukcja gazów cieplarnianych o 50% poprzez ograniczenie emisji CO2 w transporcie drogowym. Drugim celem jest stworzenie w maksymalnym zakresie własnych źródeł energii odnawialnej, której udział ma osiągnąć do końca dekady co najmniej 40%. Firma dysponuje już teraz czterema instalacjami fotowoltaicznymi o łącznej mocy 200 kW (po 50 kw na pojedynczy zestaw), a w planach jest zamontowanie kolejnych na obiektach firmy, które znajdują się w kilku lokalizacjach.

Cel numer 3 to poprawa efektywności energetycznej o 30%, m.in. wskutek wymiany konwencjonalnych źródeł światła w pomieszczeniach biurowych, magazynowych i serwisowych na energooszczędne żarówki LED-owe. Nowe źródła światła zużywają o 44% mniej energii elektrycznej niż dotychczasowe. W planach jest wdrożenie elektronicznego systemu optymalizacji oświetlenia, który dzięki przemyślanym algorytmom oraz czujnikom będzie inteligentnie zarządzać światłem w takich przestrzeniach jak magazyny czy serwisy pojazdów ciężarowych. Technologia daje możliwość podziału obiektu na sekcje, w których – w zależności od realnego zapotrzebowania – światło będzie automatycznie włączane, wyłączane, przyciemniane lub rozjaśniane.

Nowa polityka ekologiczna

Pierwszym krokiem do sformułowania zasad nowej polityki ekologicznej było zebranie i przeanalizowanie danych dotyczących m.in. zużycia paliwa przez flotę, konsumpcji energii elektrycznej i gazu, poboru wody i odprowadzonych ścieków, masy wytworzonych odpadów, a także działalności myjni i serwisów pod kątem zużycia mediów i "produkcji" śmieci. Na tej podstawie opracowano wskaźniki i wdrożono system monitoringu działań w tych obszarach. Dzięki temu w przyszłości będzie można podejmować kolejne działania prośrodowiskowe, bazując na rzetelnie opracowanych informacjach.

Ograniczenie śladu węglowego

Obliczenia śladu węglowego organizacji dokonano w oparciu o normę PN-EN ISO 14064-1, gdzie rokiem bazowym był 2019. Do końca roku 2020, pomimo wzrostu zatrudnienia o 8,6%, udało się zredukować ślad węglowy (Carbon Footprint – CFP) w przeliczeniu na pracownika o blisko 9,2%. Dzięki działaniom ukierunkowanym na optymalizację transportu udało się zredukować w tym samym czasie ślad węglowy w przeliczeniu na tonokilometr pracy przewozowej o 12,8%.


Wynik ten osiągnięto dzięki częściowej wymianie ciągników siodłowych z konwencjonalnym napędem na samochody napędzane LNG, wprowadzeniu do eksploatacji naczep kurtynowych o obniżonej masie własnej o 700 kg czy chłodni z agregatami czerpiącymi energię ze słońca, optymalnemu doborowi opon i skrupulatnemu monitorowaniu ich zużycia, a także budowaniu świadomości proekologicznej wśród kierowców. O skuteczności podjętych działań świadczy także wartość współczynnika CFP w przeliczeniu na liczbę przejechanych przez pojazdy kilometrów, która zmalała w analizowanym okresie o 9,87% (z uwzględnieniem „pustych przebiegów”).

W celu ograniczenia emisji CO2 nasadzono 550 jodeł na terenie Parku Logistycznego w Mokrzcu. Ważnym działaniem proekologicznym było również wprowadzenie zasad prawidłowej gospodarki odpadami w trzech serwisach pojazdów ciężarowych (IVECO, MAN, Volvo) oraz pięciu magazynach logistycznych, gdzie największy odsetek odpadów stanowią opakowania kartonowe i foliowe (w jednym z nich pracuje belownica do makulatury). Pracownicy i partnerzy handlowi zostali zaznajomieni z zasadami prawidłowego postępowania z odpadami oraz regułami recyklingu. Wszystkie odpady, których powstaniu nie udało się zapobiec, są magazynowane selektywnie oraz przekazywane wyspecjalizowanym firmom, legitymującym się odpowiednimi zezwoleniami.

Pełna treść raportu Omegi Pilzno dostępna jest tutaj: RaportEkologiczny2021

Cezary Bednarski
Fot. Omega Pilzno, archiwum redakcji
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
Intrans Przeprowadzki


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels