Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Brytyjski rząd chce złagodzenia przepisów dotyczących kabotażu
Utworzona: 2021-10-18

Chodzi o wprowadzenie możliwości nieograniczonych przewozów kabotażowych przez okres do 14 dni po przybyciu do Zjednoczonego Królestwa w trakcie realizacji międzynarodowego przewozu ładunku.

Tymczasowe jednostronne rozszerzenia zasad kabotażu w towarowym transporcie drogowym ma pomóc złagodzić presję w łańcuchu dostaw wynikającą z obecnego niedoboru kierowców. Rząd Wielkiej Brytanii ogłosił konsultacje mające na celu zebranie danych i opinii w kwestii zezwolenia przewoźnikom spoza Wielkiej Brytanii na tymczasowe dodatkowe prawa do przewozów kabotażowych w Zjednoczonym Królestwie na krótki okres czasu, aby w ten sposób poprawić funkcjonowanie łańcuchów dostaw w Zjednoczonym Królestwie.

W szczególności chodzi o wprowadzenie możliwości nieograniczonych przewozów kabotażowych przez okres do 14 dni po przybyciu do UK w trakcie realizacji międzynarodowego przewozu ładunku. Obecne przepisy (dotyczące wyłącznie przewoźników z UE) zezwalają tylko na 2 przewozy kabotażowe w ciągu 7 dni od wjazdu. W proponowanej wersji przedłużenie miałoby obowiązywać przez okres od 3 lub 6 miesięcy, z zastrzeżeniem możliwości dokonania zmian. Rozszerzenie obowiązywałoby niezależnie od sektora.

Konsultacje mają też dostarczyć informacji oraz opinii odnośnie do następujących kwestii:
🚩 czy rozszerzenie powinno być ograniczone do niektórych rodzajów transportu (na przykład transportu żywności, przewozów związanych z portami lub mieć charakter bardziej ogólny), a jeśli tak, do jakich rodzajów?
🚩 jak długo powinny być dopuszczone rozszerzone przewozy kabotażowe, a w szczególności czy powinny obowiązywać przez 3 miesiące czy 6 miesięcy?
🚩 czy zakres praw kabotażowych powinien obejmować nieograniczone przejazdy w ciągu 14 dni, zgodnie z propozycją, czy też w ramach rozszerzenia powinno się jedynie podwoić obecną ilość przewozów z 2 do 4 w ciągu 7 dni – ale z ewentualną możliwością dopuszczenia wszystkich przewoźnikom spoza Zjednoczonego Królestwa do korzystania z tego rozwiązania?

Niezależnie od przyjętego podejścia, intencją rządu jest, aby proponowane rozszerzenie praw było ograniczone do określonego okresu.

Prawa kabotażowe

Obecnie Zjednoczone Królestwo zezwala unijnym przewoźnikom wykonanie maksymalnie 2 przewozów ładunku w ciągu 7 dni od wjazdu do Zjednoczonego Królestwa z ładunkiem w ramach transportu międzynarodowego. Jest to zgodne z Umową o handlu i współpracy między Zjednoczonym Królestwem a UE. Prawa te obowiązują przed, niezależnie od i po wszelkich dodatkowych prawach tymczasowych.

Dwustronne umowy o transporcie drogowym zawarte przez Zjednoczone Królestwo z innymi krajami zapewniają operatorom europejskim a także z niektórych krajów spoza Europy prawo dostępu do realizacji usług w ramach transportu międzynarodowego. Nie zapewniają jednak niczego poza bardzo ograniczonymi prawami kabotażowymi.

System Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu (EKMT) umożliwia przewóz międzynarodowy z wykorzystaniem stałego limitu zezwoleń w ramach systemu, w którym uczestniczą 43 państwa, w tym Zjednoczone Królestwo i prawie wszystkie kraje leżące w geograficznym obszarze Europy, ale nie zezwala na żadne prawa kabotażowe.

Istnieje możliwość, że rozszerzeniem praw kabotażowych zostaną objęci przewoźnicy z krajów członkowskich UE oraz spoza tej grupy, np. Rosja czy Turcja. Jeśli tak się stanie, w szczególności przewiduje się, że jakiekolwiek przedłużenie przyniesie szczególne korzyści przewoźnikom zarówno z Norwegii, jak i Szwajcarii, ponieważ obecnie praktycznie nie istnieją prawa kabotażowe dla przewoźników (zgodnych ze standardami UE) z tych krajów. Dla porównania, przepisy niektórych państw członkowskich UE w praktyce ograniczają dostęp innych przewoźników z krajów trzecich do Zjednoczonego Królestwa.

Zgodnie z rządową propozycją, przewozy kabotażowe na terenie UK miałyby się odbywać się w ciągu 14 dni od wjazdu do kraju z ładunkiem przewożonym w ramach transportu międzynarodowego bez określonego limitu liczby podróży, pod warunkiem, że:
🚩 wjazd międzynarodowy z ładunkiem następuje w ciągu 3 lub 6 miesięcy od wejścia w życie proponowanej zmiany,
🚩 dotyczy to każdego rodzaju przewożonych towarów,
🚩 przewoźnik posiada licencję przewoźnika międzynarodowego wydaną w kraju, gdzie znajduje się jego siedziba,
🚩 ładunek wwożony w ramach transportu międzynarodowym jest dozwolony przez prawo brytyjskie oraz zgodny z Umową o współpracy handlowej między Wielką Brytanią a UE w odniesieniu do przewoźnika posiadającego licencję wspólnotową. Warunek może również dotyczyć ładunków podlegających zasadom ustanowionych przez EKMT oraz innych umów o międzynarodowym transporcie drogowym między Wielką Brytanią a innymi państwami.

Propozycja nie przewiduje kabotażu do, z lub w Irlandii Północnej, ale takie rozwiązanie może zostać uwzględnione na życzenie władz Irlandii Północnej. Zakres terytorialny rozszerzonych praw kabotażowych obejmowałby tylko Wielką Brytanię, chyba że władze Irlandii Północnej życzą sobie, aby zakres obejmował całe Zjednoczone Królestwo.

Rozszerzenie byłoby uzupełnieniem istniejących praw kabotażowych i mogłoby być stosowane w połączeniu z nimi, ale nie oprócz nich. Tak więc, na przykład, jeśli przyjęte zostanie podejście zezwalające na maksymalnie 4 przewozy po wjeździe z ładunkiem w ramach przewozu międzynarodowego, przewoźnik z UE mógłby wykonać do 2 przewozów kabotażowych dowolnego rodzaju na podstawie umowy o handlu i współpracy między Wielką Brytanią a UE, natomiast trzeci i czwarty przewóz (ale nie piąty lub szósty) w ramach tymczasowego przedłużenia. Przewozy bez ładunku nie są ograniczone i nie wliczają się do całkowitej dozwolonej liczby transportów z ładunkiem.

Konsultacje trwają do 21 października br. Odpowiedzi można udzielić wypełniając ankietę online, link poniżej

Ankieta - Tymczasowe przedłużenie kabotażu drogowego transportu rzeczy

lub wysyłając je na adres Freight@dft.gov.uk

Źródło: gov.uk
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
Hellmann Worldwide Logistics Polska Sp. z o. o. Sp. komandytowa


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels