REKLAMA

Dodatkowe limity na listopad
Utworzona: 2021-10-12

Komunikat Biura ds. Transportu Międzynarodowego.

Wnioski o przyznanie dodatkowych limitów zezwoleń przyjmowane są do 20-tego każdego miesiąca (decyduje data wpływu).

Wniosek o przydział dodatkowych limitów zezwoleń jednorazowych w przewozie rzeczy

Lista złożonych wniosków aktualizowana jest na bieżąco, na stronie: towarowe - wnioski.
Lista przyznanych zezwoleń w ramach limitów dodatkowych publikowana jest na stronie: towarowe - wynik.

Wnioski o wydanie zezwoleń można składać osobiście zgodnie z treścią INFORMACJI 64/2020 lub wysłać na adres email zezwolenia.rzeczy.btm@gitd.gov.pl do dnia 20 października włącznie. E-maila należy zatytułować LISTOPAD PODANIE. Termin odbioru przyznanych zezwoleń mija 20 listopada. Wnioski złożone w terminie późniejszym rozpatrywane będą w miesiącu następnym.

Wnioski na listopad dotyczą następujących zezwoleń:

Stowarzyszenia zobowiązane są do przedstawienia niezbędnych informacji umożliwiających podział zezwoleń dla swoich członków. Członkowie Stowarzyszeń składają wnioski i odbierają zezwolenia za pośrednictwem organizacji do której należą. Przedsiębiorca, który zaprzestaje odbioru zezwoleń w organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszającej międzynarodowych przewoźników drogowych lub w Biurze ds. Transportu Międzynarodowego składa informację odpowiednio w Biurze ds. Transportu Międzynarodowego lub w organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszającej międzynarodowych przewoźników drogowych gdzie rozpoczyna odbiór zezwoleń, jednakże w ciągu jednego miesiąca od dokonania powyższej zmiany, nie może pobierać zezwoleń reglamentowanych z puli limitu dodatkowego.

Ustalone przez Komisję kryteria przyznania zezwoleń zawarte będą w protokole z posiedzenia Komisji i publikowane na stronie: wykaz protokołów z posiedzeń KOMISJI SPOŁECZNEJ.

Jednocześnie Komisja Społeczna przypomina, że zezwolenia zagraniczne przyznawane w limitach dodatkowych powinny być wykorzystane i zwrócone w terminach określonych w protokole z posiedzenia Komisji.

Źródło: GITD
Do ulubionych
Photo by Josh Hild from Pexels