REKLAMA

Ujednolicone zostaną przepisy dotyczące ograniczników prędkości w pojazdach
Utworzona: 2021-09-24

Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego przejmie dotychczasowe kompetencje MI w sprawie wydawania odstępstwa od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd.

Tylko dla zalogowanych

Dostęp do tekstów archiwalnych zarezerwowany jest tylko dla posiadaczy kont w etransport.pl

Zaloguj się Zarejestruj się

Photo by Josh Hild from Pexels