Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

1 października br. zmienią się wymagania dotyczące zwolnienia z opłaty drogowej
Utworzona: 2021-09-14

Mają one związek z wejściem w życie drugiej ustawy o zmianie przepisów poboru opłat w związku z wprowadzeniem europejskiej usługi opłat elektronicznych z dnia 8 czerwca 2021 r. (BGBl. I S. 1603).

❗ Zwolnienie dotyczy tylko pojazdów fabrycznie spełniających normę Euro VI. W przypadku pojazdów, które zostały zmodernizowane lub które wyposażono później w co najmniej jeden zbiornik gazu ziemnego, a także pojazdów zasilanych gazem ziemnym, które nie spełniają norm emisji Euro VI, zwolnienie z opłat wygasa 30 września 2021 r.

Wymagania obowiązujące od 1 października br.

Z opłat drogowych zwolnione są pojazdy w przeważającej mierze zasilane gazem ziemnym, które zostały fabrycznie przystosowane do korzystania z paliwa CNG, LNG lub wyposażone w silnik dwupaliwowy LNG/diesel i posiadają homologację systemową zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 595/2009. Pojazdy te muszą:
  • spełniać normę emisji Euro VI i
  • być już przed pierwszą rejestracją fabrycznie skonfigurowane przez producenta jako pojazdy z dominującym napędem na gaz ziemny.
Pojazdy spełniające te wymagania mogą zostać zarejestrowane na liście pojazdów niepodlegających opłatom drogowym (tzw. „białej liście”) w Toll Collect najpóźniej do 31 grudnia 2023 r.

Wymagania obowiązujące do 30 września br.

W dalszym ciągu obowiązuje dotychczasowy stan prawny tj.:
  1. Silnik musi być całkowicie lub przynajmniej w przeważającej części zasilany paliwem CNG (sprężony gaz ziemny) lub NG (gaz ziemny) lub LNG (skroplony gaz ziemny). Pojazdy zasilane paliwem LPG (propan-butan) nie są zwolnione. Przewaga zasilania gazem ziemnym musi być na żądanie potwierdzona odpowiednimi dokumentami.
  2. Paliwo CNG lub NG lub LNG musi być wpisanie jako typ napędu w polu P.3 w dokumentach rejestracyjnych.
  3. Pojazd silnikowy musi posiadać co najmniej jeden zbiornik gazu ziemnego o następującej minimalnej pojemności:
  • CNG: co najmniej 300 litrów lub 50 kg
  • LNG: co najmniej 300 litrów lub 115 kg
  • NG: co najmniej 300 litrów.
W przypadku przedstawienia dowodu na minimalną pojemność zbiornika, obowiązuje domniemanie, które w indywidualnych przypadkach może zostać podważone przez BAG, że udział gazu ziemnego w normalnej eksploatacji pojazdu jest przeważający.

❗ Pojazdy, które zostały zmodernizowane lub posiadają jeden lub więcej zbiorników gazu ziemnego spełniających powyższe wymagania, mogą być zarejestrowane w Toll Collect na liście pojazdów zwolnionych z opłat (tzw. „biała lista”) do 30 września 2021 r. Z końcem 30 września 2021 r. wszystkie zarejestrowane zmodernizowane pojazdy na gaz ziemny zostaną usunięte z białej listy, a co za tym idzie od 1 października pojazdy te będą podlegać opłacie za przejazd. Toll Collect poinformuje o tym właściciela pojazdu.

W przypadku pojazdów zasilanych gazem ziemnym, które fabrycznie spełniały normę emisji Euro VI, nic się nie zmieni, ponieważ nadal będą spełniać wymogi zwolnienia z opłat od 1 października 2021 i będą już zarejestrowane w Toll Collect.

Źródło: BAG
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
ADR Adviser Doradztwo i Szkolenia Jacek Pluta


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels