REKLAMA

Zasięg do 1600 km
Utworzona: 2021-07-21

Hyzon oraz firma Chart ogłosili zawarcie porozumienia w sprawie opracowania i produkcji zasilanej ciekłym wodorem ciężarówki dysponującej zasięgiem do 1600 km.

Jak zaznacza globalny dostawca pojazdów ciężarowych napędzanych wodorowymi ogniwami paliwowymi, wykorzystanie wodoru w stanie ciekłym zamiast gazowego w transporcie ciężarowym niesie ze sobą wiele korzyści. Ponieważ ciekły wodór jest dwukrotnie gęstszy niż gazowy, który obecnie magazynuje się pod ciśnieniem 700 barów, zbiornik o tej samej pojemności wypełniony ciekłym wodorem zapewnia prawie dwukrotnie większy zasięg. W związku z tym, że przechowywanie jego ciekłej postaci nie wymaga tak wysokiego ciśnienia, zbiorniki ważą mniej, co zwiększa ładowność pojazdu.

Jednym z wyzwań związanych z tą technologią jest połączenie zbiorników zawierających ciekły wodór, które muszą być utrzymywane w temperaturze –253°C, z ogniwem paliwowym pojazdu, które jest zasilane wodorem gazowym w temperaturze otoczenia. Zawarte partnerstwo stwarza wyjątkową okazję, aby sprostać temu wyzwaniu, dzięki połączeniu wiedzy firmy Chart (wiodący globalny producent zaawansowanego sprzętu do różnych zastosowań na rynku energii i gazów przemysłowych) w zakresie urządzeń wykorzystujących ciekły wodór z doświadczeniem firmy Hyzon w produkcji pojazdów ciężarowych zasilanych ogniwami paliwowymi.

Tak znaczne zwiększenie zasięgu umożliwi przejście na transport oparty na wodorze poprzez rozwiązywanie problemów w całym łańcuchu wartości wodoru. Zgodnie z planowaną koncepcją, do tankowania ciężarówek zasilanych ciekłym wodorem potrzeba będzie mniej stacji niż w przypadku ciężarówek zasilanych gazowym, ponieważ ich zasięg jest porównywalny z zasięgiem pojazdów z silnikiem Diesla. Mniejsze będą również koszty inwestycyjne związane z budową infrastruktury tankowania oraz koszty operacyjne dzięki wyeliminowaniu sprzętu sprężającego i chłodniczego potrzebnego do obsługi pojazdów wyposażonych w zbiorniki o ciśnieniu gazu do 700 barów.

Mniejsza liczba stacji zmniejszyłaby potrzebę transportu wodoru do punktów napełniania, co jest czynnością czasochłonną i kosztowną. Zamiast tego w pobliżu stacji mogłyby powstać duże, tanie, ekologiczne zakłady produkujące wodór z wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej, takich jak energia słoneczna, wiatrowa czy wodna. We wczesnej fazie adopcji wodoru dzięki zasięgowi do 1600 km możliwe będą przejazdy na trasach od wybrzeża do wybrzeża obejmujące zaledwie cztery stacje tankowania.

Dzięki obecnej technologii pojazdy elektryczne zasilane ogniwami paliwowymi zapewniają rozwiązania dla ciężarówek wykonujących trasy z powrotem do bazy. Zwiększony zasięg znacznie przyspieszyłby przyjęcie wodorowych ogniw paliwowych w transporcie drogowym, biorąc pod uwagę mniejsze potrzeby w zakresie infrastruktury i zwiększone wykorzystanie punktów tankowania uważa Craig Knight, dyrektor generalny Hyzon.

Chociaż możliwość komercjalizacji tej technologii w bliskiej perspektywie wiąże się w pierwszej kolejności z drogowym transportem ciężarowym, może ona zostać w przyszłości wykorzystana w transporcie lotniczym, morskim i kolejowym, a więc w kluczowych sektorach transportu, które będą mogły skorzystać z łańcucha dostaw ciekłego wodoru.

Dzięki ponad 55-letniemu doświadczeniu w wytwarzaniu sprzętu wykorzystującego ciekły wodór, cieszymy się z możliwości udziału w tworzeniu kolejnego zastosowania dla naszego zbiornika na płynny wodór. Hyzon jest idealnym partnerem do realizacji tego zadania, nie tylko ze względu na doświadczenie w wykorzystaniu ogniw paliwowych, ale także ze względu na swoją bazę klientów gotowych na wdrożenie takiego rozwiązania w transporcie dalekobieżnym już teraz, a nie za 5 lat powiedziała Jill Evanko, dyrektor generalna i prezes firmy Chart.

Źródło: Hyzon Motors
Do ulubionych
Photo by Josh Hild from Pexels