Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

REKLAMA

Zmiany na niemieckiej liście i w wymaganiach dla kierowców
Utworzona: 2021-04-30

Tym razem od niedzieli 2 maja 2021 r. od godziny 00:00 Litwa będzie uznawana za obszar o wysokiej zachorowalności.

Kierowcy, którzy przebywali w „obszarze o wysokiej częstotliwości” 10 dni przed wjazdem na terytorium Niemiec zobowiązani są do:

❎Wjazd*: wymagana jest rejestracja wstępna. Zarejestruj się na stronie przed wjazdem do kraju. Formularz cyfrowy jest dostępny w wielu językach.
❎Wymóg negatywnego testu COVID-19: kierowcy są zwolnieni z obowiązku wykonywania testu pod warunkiem, że przebywali w obszarze o wysokiej zachorowalności tylko 72 godziny lub ich pobyt w Niemczech potrwa tylko 72 godziny.

*❗Zwolnieni z obowiązku rejestracji są osoby dojeżdżające codziennie do pracy tzn. tych, które w ramach ruchu granicznego przebywają za granicą krócej niż 24 godziny lub wjeżdżają na terytorium Republiki Federalnej Niemiec na okres do 24 godzin.

Od niedzieli 2 maja 2021 r. państwa, które wcześniej uznawane były za obszary o wysokiej częstotliwości występowania tj. Bułgaria i Republika Czeska zostają uznane za obszary ryzyka, co zwalania kierowców ciężarówek z konieczności rejestracji i posiadania testu. Należy jednak wziąć pod uwagę, że do „10-dniowego” terminu przewidzianego w niemieckim CoronaEinreiseVO, pobyty w Bułgarii lub Czechach, które miały miejsce do 1 maja 2021 r. włącznie (to znaczy w czasie, gdy kraje te nadal były uważane za obszary o wysokiej zachorowalności) będą kontynuowane i wymagania dotyczące rejestracji wstępnej i ewentualnych testów dla kierowców wjeżdżających do Niemiec do 11 maja 2021 r. włącznie.

Kierowcy, którzy byli w „obszarze ryzyka” 10 dni przed wjazdem na terytorium Niemiec
❎Ruch docelowy: brak obowiązku rejestracji wstępnej.
❎Wymóg negatywnego testu COVID-19: brak.
❎Tranzyt : nie jest wymagana rejestracja ani negatywny test.
Do ulubionych
Photo by Josh Hild from Pexels