REKLAMA

Podwójna kontrola i kara wynosząca 54 tys. zł
Utworzona: 2021-05-01

Dwa pojazdy z ładunkiem ziemi i kamieni z wykopu zatrzymali inspektorzy na ul. Francuskiej w Katowicach, tuż obok terenu lotniska „Muchowiec”.

Samochody te przewoziły w niezabezpieczonej plandeką skrzyni ładunkowej ziemię z wykopu, która wystawała ponad krawędzie burt. Pojazdy zatrzymano, a następnie skierowano na miejsce kontroli umożliwiające dokonanie ważenia. Szczegółowa kontrola przewożonego ładunku wykazała, że mieszanina ziemi i kamieni stanowi odpad (o kodzie 17 05 04). Weryfikacja danych w elektronicznym systemie BDO wykazała, że przedsiębiorca zgłosił kontrolowane przewozy odpadów do systemu, jednakże obydwa pojazdy nie były oznakowane wymaganymi tablicami z napisem „ODPADY”. Z tytułu naruszenia przepisów o przewozie odpadów przedsiębiorcy będzie grozić niestety maksymalna przewidziana ustawą o transporcie drogowym kara, czyli 12 tys. zł z każdej z tych dwóch kontroli.Kontrola rzeczywistej masy całkowitej oraz nacisków osi wykazała z kolei dość poważne przekroczenia parametrów pojazdów, skutkujące stwierdzeniem, że obydwa pojazdy są nienormatywne. Dopuszczalna masa całkowita tych pojazdów, wynosząca 32 t, przekroczona była w jednym z pojazdów o 20,3 % a w drugim o 26,2 %, z kolei naciski osi podwójnych napędowych (dopuszczalny 18 t) o odpowiednio 43,3 % oraz o 50,5 %! Przepisy nie zezwalają na przewóz pojazdem nienormatywnym ładunku „podzielnego”, więc żadne zezwolenie nawet nie wchodziło w grę. Z uwagi na przekroczenia parametrów o ponad 20 % kara za tego typu naruszenie to – zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym – 15 tys. zł – w każdym z dwóch przypadków.

Po czynnościach kontrolnych pojazdy nie mogły odjechać z nadmiarem ładunku, dlatego też na miejscu kontroli przedsiębiorca zorganizował przeładunek nadmiaru przewożonych odpadów na dodatkowy pojazd. W tym przypadku podwójna nieprawidłowość w wykonywaniu przewozów może przedsiębiorcę także podwójnie kosztować, gdyż łącznie grożąca mu kara z kontroli tych dwóch pojazdów to 54 tys. zł.

Źródło: WITD Katowice
Do ulubionych
Photo by Josh Hild from Pexels