REKLAMA

Dodatkowe limity na maj i zakończenie wydawania zezwoleń Węgry kr-3 EURO 3 + S
Utworzona: 2021-04-06

Komunikaty Biura ds. Transportu Międzynarodowego.

REKLAMA
✅ Wnioski o przyznanie dodatkowych limitów zezwoleń przyjmowane są do 20-tego każdego miesiąca (decyduje data wpływu)

Wzór wniosku

Lista złożonych wniosków aktualizowana jest na bieżąco, na stronie: towarowe - wnioski.

Lista przyznanych zezwoleń w ramach limitów dodatkowych publikowana jest na stronie: towarowe - wynik.

Wnioski o wydanie zezwoleń można składać osobiście zgodnie z treścią INFORMACJI 64/2020 lub wysłać na adres email zezwolenia.rzeczy.btm@gitd.gov.pl do dnia 20 kwietnia włącznie. E-maila należy zatytułować MAJ PODANIE. Termin odbioru przyznanych zezwoleń mija 20 maja.

Wnioski złożone w terminie późniejszym rozpatrywane będą w miesiącu następnym.

Wnioski na miesiąc maj dotyczą następujących zezwoleń:


Stowarzyszenia zobowiązane są do przedstawienia niezbędnych informacji umożliwiających podział zezwoleń dla swoich członków. Członkowie Stowarzyszeń składają wnioski i odbierają zezwolenia za pośrednictwem organizacji do której należą. Przedsiębiorca, który zaprzestaje odbioru zezwoleń w organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszającej międzynarodowych przewoźników drogowych lub w Biurze ds. Transportu Międzynarodowego składa informację odpowiednio w Biurze ds. Transportu Międzynarodowego lub w organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszającej międzynarodowych przewoźników drogowych gdzie rozpoczyna odbiór zezwoleń, jednakże w ciągu jednego miesiąca od dokonania powyższej zmiany, nie może pobierać zezwoleń reglamentowanych z puli limitu dodatkowego.

Ustalone przez Komisję kryteria przyznania zezwoleń zawarte będą w protokole z posiedzenia Komisji i publikowane na stronie: wykaz protokołów z posiedzeń KOMISJI SPOŁECZNEJ. Jednocześnie Komisja Społeczna przypomina, że zezwolenia zagraniczne przyznawane w limitach dodatkowych powinny być wykorzystane i zwrócone w terminach określonych w protokole z posiedzenia Komisji.

✅ Ponadto, Biuro ds. Transportu Międzynarodowego informuje, iż w związku z niewystarczającą liczbą zezwoleń Komisja Społeczna podjęła decyzję o zakończeniu wydawania zezwoleń Węgry kr-3 EURO 3 + S. W związku z tym Komisja Społeczna podjęła decyzję o nie przyjmowaniu wniosków o przydział zezwoleń na kolejne miesiące. Zmiana w tym zakresie nastąpi w przypadku otrzymania dodatkowej puli zezwoleń.

Źródło: GITD
Do ulubionych
Photo by Josh Hild from Pexels