REKLAMA

Autostrada A2 będzie dłuższa o 32 km
Utworzona: 2021-04-06

GDDKiA podpisała umowy na zaprojektowanie i budowę dwóch z czterech odcinków A2 pomiędzy Siedlcami a Białą Podlaską.

REKLAMA
Chodzi o prawie 18-kilometrowy fragment pomiędzy rejonem miejscowości Malinowiec, a węzłem Łukowisko oraz około 14-kilometrowy fragment pomiędzy rejonem miejscowości Swory a węzłem Biała Podlaska.

W przypadku obu fragmentów, umowy zostaną zrealizowane w ciągu 33 miesięcy od daty jej zawarcia. Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest na koniec 2024 r. Zadaniem wykonawców będzie budowa około 18 km autostrady A2, jak również około 14 km A2 o przekroju dwujezdniowym z dwoma pasami ruchu i rezerwą pod budowę w przyszłości trzeciego pasa ruchu. Ponadto powstaną drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Rodzaj nawierzchni, betonowa lub bitumiczna, określi wykonawca na etapie przygotowania dokumentacji projektowej.

Źródło: GDDKiA
Do ulubionych
Photo by Josh Hild from Pexels