Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

REKLAMA

❗ Polska na niemieckiej liście - nowe wymagania dla kierowców
Utworzona: 2021-03-19

Od niedzieli 21 marca Polska znajdzie się na liście obszarów o wysokiej częstotliwości występowania Covid-19.

Niemcy klasyfikują państwa według trzech grup: wysokiej częstotliwości występowania, ryzyka i nowych wariantów wirusów. W zależności od przydziału do grupy obowiązują różne wymagania dla kierowców ciężarówek. Poniżej przedstawiamy wytyczne z podziałem na trzy powyższe grupy.

Polska została wpisana w grupę o wysokiej częstotliwości występowania COVID-19 wraz z Bułgarią i Cyprem. Wiąże się to z nowymi wymaganiami dla kierowców. Szczegóły poniżej ⬇

1. Wysokiej częstotliwości występowania
Kierowcy, którzy przebywali w „obszarze o wysokiej częstotliwości” 10 dni przed wjazdem na terytorium Niemiec zobowiązani są do(❗POLSKA):
❎Wjazd*: wymagana jest rejestracja wstępna. Zarejestruj się na stronie przed wjazdem do kraju. Formularz cyfrowy jest dostępny w wielu językach.
❎Wymóg negatywnego testu COVID-19: kierowcy są zwolnieni z obowiązku wykonywania testu pod warunkiem, że przebywali w obszarze o wysokiej zachorowalności tylko 72 godziny lub ich pobyt w Niemczech potrwa tylko 72 godziny.

*❗Zwolnieni z obowiązku rejestracji są osoby dojeżdżające codziennie do pracy tzn. tych, które w ramach ruchu granicznego przebywają za granicą krócej niż 24 godziny lub wjeżdżają na terytorium Republiki Federalnej Niemiec na okres do 24 godzin.

2. Strefa ryzyka
Kierowcy, którzy byli w „strefie ryzyka” 10 dni przed wjazdem na terytorium Niemiec
❎Ruch docelowy: brak obowiązku rejestracji wstępnej.
❎Wymóg negatywnego testu COVID-19: brak.
❎Tranzyt : nie jest wymagana rejestracja ani negatywny test.

3. Nowych wariantów wirusów
Kierowcy, którzy w ciągu 10 dni przed wjazdem na terytorium Niemiec znajdowali się w rejonie, w którym pojawił się nowy wariant Covid-19(Francja- departament Moselle, Słowacja, Republika Czeska):
❎Ruch docelowy: wymagana jest rejestracja wstępna. Zarejestruj się na stronie przed wjazdem do kraju. Formularz cyfrowy jest dostępny w wielu językach.
❎Wymaganie negatywnego testu COVID-19!

Nie ma wyjątków od wymagań dotyczących okazania ujemnego wyniku testu dla wjeżdżających z obszarów z wariantami wirusów, lub przebywających w nich w ciągu ostatnich 10 dni. Osoby, które ze względów zawodowych przewożą ludzi lub towary przez granice drogą, koleją, statkiem lub samolotem, podlegają zatem ogólnemu obowiązkowi przeprowadzenia testu i muszą być w stanie udokumentować negatywny wynik testu przy wjeździe.

KLASYFIKACJA OBSZARÓW RYZYKA
Do ulubionych
Photo by Josh Hild from Pexels