UK - Zmiany w testowaniu podróży do Francji
Utworzona: 2021-02-21

Od godziny 23:00 (czasu brytyjskiego) 21 lutego kierowcy zawodowi wracający do Francji z Wielkiej Brytanii w podróży w obie strony, którzy spędzili w GB mniej niż 48 godzin, nie muszą przed podróżą wykonywać negatywnych testów na obecność koronawirusa.

REKLAMA

Przed wyjazdem z Wielkiej Brytanii do niektórych krajów konieczne jest wykonanie testu na koronawirusa (COVID-19)

✅ Zmiany dotyczące obowiązku przechodzenia testów w związku z wyjazdem do Francji

Kierowcy wracający do Francji z Wielkiej Brytanii w ramach podróży powrotnej, którzy spędzili w Wielkiej Brytanii mniej niż 48 godzin, nie muszą przed podróżą wykonać testu na obecność koronawirusa. Operatorzy przepraw przez kanał La Manche wydadzą kierowcom zaświadczenia potwierdzające czasu podróży do Wielkiej Brytanii. Kierowcy będą musieli je okazać podczas odprawy przed podróżą powrotną.

Władze francuskie honorują negatywny wynik testu na koronawirusa przeprowadzonego w Irlandii, jeśli test został wykonany w ciągu 72 godziny przed wjazdem z Wielkiej Brytanii do Francji.

✅ Negatywny wynik testu na koronawirusa jest wymagany przed podróżą z Wielkiej Brytanii do:

 • Danii
 • Francji (nie trzeba przystępować do testu, jeśli wraca się do Francji po pobycie w Wielkiej Brytanii trwającym mniej niż 48 godzin)
 • Niemiec
 • Holandii.

 • Test należy wykonać przed opuszczeniem Wielkiej Brytanii. Zaświadczenie o negatywnym wyniku testu należy przedstawić na granicy Wielkiej Brytanii i UE, oraz operatorowi przeprawy przez kanał La Manche.

  Obowiązek ten dotyczy:
 • kierowców lub załóg samochodów ciężarowych
 • kierowców furgonetek lub innych pojazdów dostawczych.
 • Dotyczy to zarówno kierowców z Wielkiej Brytanii, jak i spoza Wielkiej Brytanii.

  Jeśli wynik testu jest negatywny, kierowca otrzyma zaświadczenie, które należy przedstawić przed wyjazdem z Wielkiej Brytanii. Instruktorzy kierowców zawodowych udający się do pracy zagranicą mogą uzyskać bezpłatny test na koronawirusa.

  ✅ Kiedy należy przystąpić do testu

  Osoby, które potrzebują wykonać test, muszą to zrobić przed opuszczeniem Wielkiej Brytanii. Każdy kraj ustala własne zasady dotyczące tego, kiedy należy przystąpić do testu. Zaleca się przeprowadzenie testu przed dotarciem do portu, z którego opuszcza się Wielką Brytanię.

  ✅ Kraj / Kiedy należy przystąpić do testu

 • Dania / 24 godziny przed przyjazdem do Danii.
 • Francja / Na 72 godziny przed wyjazdem z Wielkiej Brytanii. Nie trzeba przystępować do testu wracając do Francji po spędzeniu w Wielkiej Brytanii mniej niż 48 godzin. Można przystąpić do testu w Irlandii, jeśli zostanie on przeprowadzony w ciągu 72 godzin przed wyjazdem z Wielkiej Brytanii do Francji.
 • Niemcy / Na 48 godzin przed wyjazdem z Wielkiej Brytanii.
 • Holandia / Na 24 godziny przed wyjazdem z Wielkiej Brytanii.
 • ✅ Gdzie wykonać test

  Kierowca może uzyskać:
 • prywatny test zapewniony przez ich własną firmę (jeśli test został zakupiony od autoryzowanego dostawcy)
 • bezpłatny test na koronawirusa w większości punktów doradczych dla przewoźników.

 • ❗❗ Do opuszczenia Wielkiej Brytanii nie można wykorzystać wyniku testu przeprowadzonego przez NHS, ponieważ nie jest on honorowany przy przekraczaniu granicy.

  Większość punktów doradczych dla przewoźników
 • znajduje się przy autostradach i parkingach dla ciężarówek
 • jest otwartych od 6:00 do 21:30, 7 dni w tygodniu.

 • Zaleca się wizytę w jednym z punktów doradczych na jak najwcześniejszym etapie podróży. Należy sprawdzić najnowsze informacje o ruchu drogowym w celu zaplanowania dalszej podróży.

  W przypadku opuszczania Wielkiej Brytanii przez Kent, należy wykonać test na obecność koronawirusa przed dotarciem do Kentu. Warunek ten dotyczy kierowców:
 • podróżujących przez porty wzdłuż kanału La Manche lub przez Eurotunel
 • przewożących towary niebezpieczne.

 • Przed podróżą należy sprawdzić godziny otwarcia punktu doradczego, z której zamierza się skorzystać. Nie trzeba rezerwować wizyty z wyprzedzeniem.

  ✅ W przypadku podróży przez port w Dover lub przez Eurotunel

  Przy wjeździe do Francji negatywny wynik testu jest ważny przez 72 godziny. To wystarczająco długi okres czasu na odbycie testu przed wyjazdem lub na początku podróży. Zaleca się wykonanie testu przed wjazdem do Kentu, aby uniknąć stania w kolejkach. Należy też uzyskać ważne zezwolenie na wjazd do Kentu.

  ✅ W przypadku transportu towarów niebezpiecznych

  Obowiązek wykonania testu na obecność koronawirusa przed wjazdem do Kent, dotyczy kierowców przewożących:
 • materiały wybuchowe
 • substancje polimeryzujące
 • substancje zakaźne
 • substancje radioaktywne
 • towary o dużym znaczeniu w kontekście terroryzmu.

 • Wymóg ten obowiązuje ponieważ tego typu ładunki nie są dozwolone w punktach doradczych na terenie Kentu. Kierowcy przewożący takie ładunki, nie będą mogli skorzystać z takiego punktu. W razie wątpliwości, czy przewożone towary należą do którejkolwiek z powyższych kategorii, należy skontaktować się ze swoim menedżerem transportu lub nadawcą.

  ✅ Kiedy dotrzesz na punktu doradczego

 • Chroń siebie i innych, zachowując bezpieczną odległość i zakładając maseczkę.
 • Unikaj opuszczania pojazdu, z wyjątkiem konieczności skorzystania z zaplecza sanitarnego lub gdy poprosi o to członek personelu.
 • Jeśli uzyskałeś już ważny wynik negatywny, poinformuj o tym członka personelu. Jeśli nie musisz przechodzić testu, zostaniesz przekierowany do punktu wyjścia i będziesz mógł kontynuować podróż.
 • Jeśli musisz przystąpić do testu, członek personelu da Ci zestaw testowy.
 • ✅ Procedura testowa

  Test polega na pobraniu wymazu z tylnej części gardła i wnętrza nosa za pomocą długiego wacika. Test wykonuje sam kierowca zgodnie z instrukcją zawartą w zestawie testowym pod okiem personelu. Po wykonaniu testu, należy wrócić do swojego pojazdu i poczekać 30 minut na wyniki.

  Jeśli wynik testu jest negatywny, należy odebrać certyfikat potwierdzający. Następnie członek personelu skieruje Cię do punktu wyjazdowego i będziesz mógł kontynuować podróż.

  Wynik testu należy pokazać:
 • funkcjonariuszom policji
 • funkcjonariuszom kontroli granicznej w krajach, gdzie są one wymagane.

 • ❗ Należy zachować wynik w bezpiecznym miejscu. W razie zagubienia, konieczne będzie wykonanie kolejnego testu.

  ❗❗ Jeśli wynik testu jest pozytywny kierowca nie może kontynuować podróży. W takim przypadku, dalsze kroki zależą od tego, czy kierowca ma możliwość odbycia bezpiecznej kwarantanny. W niewielkiej liczbie punktów testujących natychmiast zostanie przeprowadzany drugi test, aby potwierdzić wynik pozytywny.

  Jeśli kierowca ma możliwość odbycia bezpiecznej kwarantanny w Wielkiej Brytanii, tzn. posiada tu dom lub też może zostać z rodziną lub przyjaciółmi mieszkającymi w Wielkiej Brytanii:
 • powinien odprowadzić pojazd do zajezdni lub miejsca pracy. Nie powinien przekazywać pojazdu żadnej innej osobie.
 • powinien udać się do domu i poddać się kwarantannie wraz z przebywającymi tam osobami.
 • powinien zamówić bezpłatny test NHS w ciągu 48 godzin, aby potwierdzić wynik testu.

 • Jeśli wynik testu NHS okaże się pozytywny, kierowca oraz przebywające z nim osoby będą musiały odbyć pełny okres samoizolacji. Jeśli wynik testu NHS okaże się negatywny, kierowca oraz przebywające z nim osoby mogą zakończyć kwarantannę.

  ❗ Jeśli kierowca nie ma możliwości odbycia bezpiecznej kwarantanny w Wielkiej Brytanii, otrzyma zakwaterowanie w hotelu, aby mógł dokonać bezpiecznej samoizolacji, a personel pomocniczy zorganizuje drugi test, aby potwierdzić wynik:
 • Kierowca zostanie skierowany do hotelu, aby poddać się kwarantannie.
 • Pojazd należy zostawić na parkingu hotelowym.
 • Kierowca powinien się skontaktować ze swoją firmą, aby łatwo psujący się lub niebezpieczny ładunek został odebrany przez innego kierowcę. Personel hotelu udzieli informacji o tym, jak zrobić to z bezpieczny sposób.
 • Personel pomocniczy zorganizuje drugi test na koronawirusa, aby potwierdzić wynik. W większości przypadków wynik uzyskuje się w ciągu kilku dni.

 • Jeśli wynik drugiego testu będzie negatywny, pracownicy skierują kierowcę do punktu testowego w celu wykonania kolejnego testu. Po potwierdzeniu negatywnego wyniku kierowca otrzyma dokument potwierdzający i będzie mógł kontynuować podróż. Jeśli wynik drugiego testu będzie pozytywny, kierowca będzie musiał odbyć 10-dniową kwarantannę w hotelu. Po 10 dniach otrzyma dokument potwierdzający zakończenie okres izolacji i będzie mógł kontynuować podróż. Pobyt o wyżywienie w hotelu jest bezpłatne.

  ✅ Inne dokumenty wymagane w przypadku międzynarodowych przewozów drogowych

 • dokumenty kierowcy
 • dokumenty pojazdu.
 • Wymagane jest również ważne zezwolenie na wjazd do Kentu, jeśli kierowca opuszcza Wielką Brytanię przez port w Dover lub przez Eurotunel prowadzi pojazd o masie ponad 7,5 ton. Uzyskanie zezwolenia jest gwarancją posiadania odpowiednich dokumentów wymaganych w czasie kontroli importowej do UE.


  Źródło: gov.uk
  Do ulubionych
  Photo by Josh Hild from Pexels