Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

REKLAMA

Przedłużenie ważności dokumentów kierowcy zatwierdzone
Utworzona: 2021-02-18

Możliwość tymczasowego przedłużania ważności praw jazdy, badań przydatności do ruchu drogowego i innych konkretnych licencji, certyfikatów, świadectw i zezwoleń wesprze przewoźników i obywateli niemogących spełnić niektórych wymogów administracyjnych z powodu ograniczeń związanych z pandemią.

Jak informuje Rada Europejska UE, w transporcie drogowym i kolejowym, żegludze śródlądowej oraz bezpieczeństwie morskim obowiązywać będą uaktualnione przepisy o przedłużaniu ważności dokumentów.

❗❗ Ważność certyfikatów, świadectw, licencji i zezwoleń, których data wygaśnięcia przypada na okres od 1 września 2020 r. do 30 czerwca 2021 r., można będzie przedłużyć o 10 miesięcy, o ile w danym państwie członkowskim obowiązują restrykcje związane z Covid-19.

Państwa, które nie potrzebują przedłużać ważności dokumentów, nie muszą tego robić. Jednak będą musiały akceptować dokumenty, których ważność została przedłużona w innych państwach członkowskich. Pozwoli to na płynne funkcjonowanie jednolitego rynku i na kontynuowanie działalności transgranicznej. Bezpieczeństwo i ochrona transportu mają dla Rady i Parlamentu Europejskiego ogromne znaczenie. Zatwierdzony tekst stanowi, że jeżeli wymiana dokumentów na nowe okaże się niemożliwa jeszcze dłużej, państwo członkowskie może wystąpić do Komisji o zgodę na dalsze przedłużenie ich ważności. Jednak musi być oczywiste, że przedłużenie nie spowoduje nieproporcjonalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa i ochrony transportu. Pierwotne przepisy o przedłużeniu ważności dokumentów zostały przyjęte w maju 2020 r.

Źródło: Rada Europejska UE
Do ulubionych
Photo by Josh Hild from Pexels