REKLAMA

Benelux do 46 ton
Utworzona: 2020-11-22

Kraje Beneluksu chcą zwiększyć maksymalną masę dla pojazdów ciężarowych z bezemisyjnym napędem lub zasilanych paliwami alternatywnymi maksymalnie o 1 i 2 tony.

Jak informuje holenderskie stowarzyszenie TLN, maksymalne masy pojazdów drogowych w ruchu międzynarodowym określa Dyrektywa UE 96/53. Wiele krajów UE stosuje te wartości również w transporcie krajowym. Od 2017 roku dyrektywa przewiduje wyższą maksymalną masę pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi, takimi jak CNG i LNG lub elektrycznymi. Podwyższenie ma na celu zrekompensowanie dodatkowej wagi, jaką pociąga za sobą odpowiednia technologia, tak aby nie odbywać się kosztem ładunku. Należy to wykazać na podstawie oficjalnych dowodów dostarczonych przez producenta. W przypadku nowszych pojazdów wartość dodatkowej masy jest często podawana w certyfikacie zgodności (CVO) dostarczonym z pojazdem.

W UE maksymalna waga dla transportu transgranicznego wynosi 40 ton (44 tony dla transportu intermodalnego). W przypadku pojazdów napędzanych LNG lub CNG dodaje się teraz maksymalnie 1 tonę. Za zgodą producenta kombinacje te mogą zatem ważyć maksymalnie 41 ton. Maksymalna waga w pełni elektrycznych kombinacji wynosi obecnie 42 tony. Wszystko to pod warunkiem, że nie wolno przekraczać dopuszczalnych obciążeń osi.

O ile w UE 40 ton to maksymalna waga dla transportu transgranicznego, to w krajach Beneluksu od wielu lat wynosi ona 44 tony. Jest to możliwe na podstawie traktatu europejskiego, który daje krajom Beneluksu możliwość odejścia od istniejących regulacji unijnych. Dążąc do czystszego transportu drogowego, ministrowie krajów Beneluksu postanowili w ten sam sposób uwzględnić podwyżkę UE dla pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi i pojazdów o zerowej emisji w prawodawstwie Beneluksu. Na tej podstawie maksymalna masa dla zestawów pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi zostanie zwiększona maksymalnie o 1 tonę do maksymalnie 45 ton. W przypadku bezemisyjnych zestawów pojazdów maksymalna masa pociągu wynosi 46 ton. Nie wiadomo jeszcze, kiedy nowe przepisy wejdą w życie.
Do ulubionych
Photo by Josh Hild from Pexels