REKLAMA

Branżę transportową czeka fala bankructw?
Utworzona: 2020-11-20

Nowe badanie IRU ujawnia utrzymujący się katastrofalny wpływ pandemii na branżę komercyjnego transportu drogowego, wskazując na bardzo wysokie ryzyko bankructw i niewypłacalności w całym sektorze na całym świecie.

Niewypłacalność jest oceniana na podstawie wskaźnika rotacji środków trwałych, prognozowanych przepływów pieniężnych i punktów, w którym firma zaczyna osiągać realne przychody. Wszystkie regiony świata, klasyfikowane w skali ryzyka od 1 do 10, znajdują się obecnie na najwyższym poziomie ryzyka, czyli 9-10. Wskazuje to na zbliżającą się falę bankructw w transporcie drogowym, która będzie miała druzgocący wpływ na światową gospodarkę i jej zdolność do wychodzenia z pandemii.

Zdecydowana większość z ponad 3,5 miliona firm zajmujących się transportem drogowym, które reprezentujemy, to firmy małe i średnie, będące elementem łączącym globalne łańcuchy dostaw i sieci mobilności. Większość z nich ma trudności z opłaceniem rachunków. To ogromne zagrożenie dla światowej gospodarki powiedział sekretarz generalny IRU Umberto de Pretto.

Z badania wynika również, że globalne straty wzrosły do 679 mld dolarów w przypadku transportu towarów i co najmniej 500 mld dolarów w przypadku transportu pasażerskiego. Zmiana ta jest szczególnie katastrofalna w przypadku Europy, gdzie prognozowane straty przewoźników towarowych wzrosły od lata o dwie trzecie do 125 mld dolarów, a w sektorze transportu pasażerskiego sięgają 94 mld dolarów. Zdaniem IRU, jeśli nie zostaną podjęte natychmiastowe działania, należy się spodziewać, że straty te będą dalej rosnąć podczas drugiej fali pandemii.

Zgromadzenie Ogólne IRU poparło pilny apel wzywający rządy na całym świecie do działania. Szczególnie potrzebne są trzy formy pomocy: dotacje gotówkowe dla poprawy płynności, bardziej elastyczne możliwości płacenia składek ubezpieczeniowych oraz uchylenie obowiązku uiszczania podatków i innych opłat.

Bez natychmiastowych działań ze strony rządów, w nadchodzących miesiącach zbankrutuje ogromna liczba przewoźników drogowych, co pociągnie za sobą nieodwracalne szkody w łańcuchach dostaw, a tym samym odbije się negatywnie na światowej gospodarce ostrzegł De Pretto.

Źródło: IRU
Do ulubionych
Photo by Josh Hild from Pexels