REKLAMA

List otwarty Girteka Logistics do szefów państw UE
Utworzona: 2020-09-15

Podczas gdy KE obraduje na temat propozycji dotyczących nowego celu w zakresie emisji do roku 2030 przed jutrzejszym orędziem o stanie Unii (środa, 16 września), ponad 150 europejskich przedsiębiorstw, inwestorów i sieci biznesowych, wzywa przywódców UE do wspierania ambitnych celów określonych w Europejskim Zielonym Ładzie i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do roku 2030.

W liście otwartym dyrektorzy firm z całej Europy i z różnych gałęzi gospodarki wyrazili swoją gotowość do współpracy z UE w celu przeciwdziałania skutkom pandemii w warunkach umożliwiających ożywienie gospodarcze przyjazne dla klimatu. Pismo wyraża poparcie ze strony europejskiego sektora biznesu na rzecz bardziej ambitnych celów klimatycznych (redukcja o 55%), w tym ze strony przedsiębiorstw z produkcyjnych, z branży przemysłu ciężkiego, finansów, towarów konsumpcyjnych, wytwarzania energii i technologii.

W liście, podpisanym przez 157 przedsiębiorstw i inwestorów oraz 21 sieci biznesowych, czytamy: "W dalszej kolejności istnieje pilna potrzeba intensywnego wdrążenia postanowień pakietu ożywienia gospodarczego, który koncentruje się na osiągnięciu transformacji ekologicznej i cyfrowej, nakreślonej w Europejskim Zielonym Ładzie i na bardziej ambitnym krótkoterminowym celu w zakresie redukcji emisji.

Podjęcie właściwych decyzji może w tym momencie pomóc w tworzeniu i ochronie zdrowych, dobrze prosperujących i sprawiedliwych społeczności oraz wytyczyć mapę drogową dla dobrze prosperującej gospodarki. Z perspektywy biznesu i inwestorów, kwestią konieczną jest jasne określenie ścieżki przejścia do gospodarki o zerowej emisji netto oraz harmonogramów działań dla poszczególnych sektorów, a także polityki umożliwiającej znaczne inwestycje w rozwiązania neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla. To z kolei zapewniłoby nam pewność, jakiej potrzebujemy, aby rozpocząć poważne inwestycje w wymaganym tempie i na odpowiednią skalę w celu ograniczenia emisji, stworzenia godnych miejsc pracy, pobudzenia innowacji i przyspieszenia odbudowy odpornej i bezemisyjnej gospodarki."


Inicjatorem apelu jest Europejska Grupa Liderów Korporacyjnych (European Corporate Leaders Group - CLG Europe), działająca na rzecz zapewnienia neutralności klimatycznej.

List powstał we współpracy z następującymi organizacjami: Business Ambition for 1.5C, The We Mean Business coalition, w skład której wchodzą BSR, The B Team, CDP, CLG Europe, Ceres, WBCSD, The Climate Group oraz jej sieci RE100 i EV100, a także z Instytucjonalną Grupą Inwestorów ds. Zmian Klimatu (IIGCC). Dodatkowe wsparcie zapewniły europejskie sieci biznesowe i inwestycyjne, w tym BCSD Portugal, Centre of Energy Efficiency Solutions (Słowenia), European Alliance for Green Recovery, EU-ASE, EURIMA, EIIF, EHPA, The Aldersgate Group (Wielka Brytania), The Haga Initiative (Szwecja), Skift Business Climate Leaders, the Solar Impulse Foundation, The Spanish Green Growth Group (Hiszpania) i Wind Europe.

Przed przemówieniem przewodniczącej Komisji Ursuli von der Leyen o stanie Unii w 2020 r. oraz w okresie poprzedzającym Tydzień Klimatyczny w Nowym Jorku, sygnatariusze wzywają europejskich przywódców do podjęcia pilnych działań w celu uniknięcia najgorszych skutków zmian klimatycznych i zapewnienia odnowy zrównoważonej i konkurencyjnej gospodarki poprzez:
● wsparcie ambitnych celów klimatycznych wyznaczonych w Europejskim Zielonym Ładzie
● przedstawienie planów odnowy, które umożliwiają zielone inwestycje niezbędne do osiągnięcia neutralności klimatycznej
● uzgodnienie jasno sprecyzowanego celu dotyczącego redukcji krajowych emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do roku 2030 oraz powiązanych celów.

Informacja o liście zostanie zaprezentowana podczas wirtualnego wydarzenia wysokiego szczebla zorganizowanego w ramach kampanii ONZ na rzecz neutralności klimatycznej pod hasłem „Race to Zero” w dniu otwarcia nowojorskiego Tygodnia Klimatycznego 21 września. Kampania Race to Zero ma na celu tworzenie środowiska wspierającego ideę przejścia na gospodarkę zdekarbonizowaną przed listopadową konferencją klimatyczną w Glagow (COP26), podczas której rządy mają wzmocnić swoje zaangażowanie w realizację paryskiego porozumienia klimatycznego.

Źródło: Girteka Logistics
Do ulubionych
Photo by Josh Hild from Pexels