REKLAMA

Zawieszenie limitu podstawowego zezwoleń zagranicznych w roku 2020
Utworzona: 2020-09-15

Komunikat Biura ds. Transportu Międzynarodowego.

Zgodnie z treścią § 11 REGULAMINU PODZIAŁU ZEZWOLEŃ ZAGRANICZNYCH W 2020 ROKU:

➡️ Przedsiębiorca może złożyć wniosek o zawieszenie limitu podstawowego w wysokości nie większej niż 50% zezwoleń przydzielonych w ramach limitu podstawowego.
➡️ Wniosek o zawieszenie limitu podstawowego lub jego części, przedsiębiorca powinien złożyć w terminie do dnia 30 września 2020 r.
➡️ Zawieszony limit podstawowy lub jego część będzie uznana jako wykorzystany prawidłowo i będzie podstawą przy naliczaniu limitu podstawowego w roku następnym.
➡️ Zezwolenia z limitu podstawowego, które zostały zawieszone, mogą być przyznawane w limicie dodatkowym innym przedsiębiorcom, lecz nie będą podstawą do naliczania dla tych przedsiębiorców limitu podstawowego w roku następnym.
➡️ Przedsiębiorca, który zawiesił limit podstawowy lub jego część nie otrzymuje tego rodzaju zezwoleń w limicie dodatkowym.
➡️ Wzór wniosku o zawieszenie limitu podstawowego zezwoleń określa
załącznik nr 3.

Ponadto, zgodnie z treścią § 4 pkt 2 REGULAMINU:

Przyznane przedsiębiorcy zezwolenia w limicie podstawowym powinny być odebrane do 15 października 2020 roku, pod rygorem utraty nieodebranych zezwoleń.

Źródło: GITD
Do ulubionych
Photo by Josh Hild from Pexels