REKLAMA

Ograniczenia dla ADR w Beverentunnel
Utworzona: 2020-09-15

Aby zwiększyć bezpieczeństwo w Beverentunnel, Agencja Dróg i Ruchu (AWV) ogranicza transport towarów niebezpiecznych przez tunel od 1 października 2020 r.

Obecnie wszystkie transporty są dozwolone, ale wkrótce ograniczone zostaną przewozy ADR, które przewożą towary niebezpieczne i mogą spowodować dużą eksplozję, uwolnienie znacznej ilości substancji toksycznych lub poważny pożar (kategoria tunelu D). Oprócz zakazu niektórych przewozów, przewiduje się również dodatkowe środki w tunelu i wokół niego w zabezpieczenia go w przypadku katastrof. Ponadto przeprowadzana jest jak najszybciej gruntowna renowacja tunelu, aby ponownie umożliwić wszystkie transporty ADR.

Od momentu wprowadzenia ograniczenia będą również przeprowadzane regularne i systematyczne kontrole przez zespoły kontroli drogowej, w miarę możliwości wspierane przez policję federalną. Za złamanie zakazu grozi kara grzywny.Renowacja tunelu wymaga to poważnych prac w celu wzmocnienia konstrukcji tunelu pod kątem odporności na ogień i wybuchy, usuwania substancji niebezpiecznych (płynnych), koncepcji wentylacji, koncepcji ewakuacji itp. Wykonanie prac szacuje się na około 2 lata, tak aby tunel mógł być ponownie optymalnie użytkowany od 2024 roku.
Do ulubionych
Photo by Josh Hild from Pexels