REKLAMA

Jej brak może słono kosztować
Utworzona: 2020-07-31

Pomarańczowa tablica ma charakter nie tylko informacyjny, ale i ostrzegawczy.

REKLAMA
Kierowca cysterny skontrolowanej przez wielkopolskich inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego przewoził 24 tony materiałów niebezpiecznych bez tablicy informującej o charakterze ładunku.

Przewóz ADR, czyli towarów niebezpiecznych jest ściśle uregulowany krajowymi oraz międzynarodowymi przepisami. Z uwagi na charakter transportowanego ładunku, osoby odpowiedzialne za transport powinny ściśle trzymać się norm. Przedsiębiorca, który prowadził cysternę skontrolowaną 27 lipca przez inspektorów ITD z Leszna, nie dopełnił wszystkich procedur. Mężczyzna przewoził 24 tony nawozów sztucznych na bazie azotanu amonu. Pojazd nie został jednak oznakowany zgodnie z wymogami międzynarodowej ustawy, regulującej sposób przewozu ADR. Z tyłu cysterny brakowało pomarańczowej tablicy, która ma charakter informacyjno-ostrzegawczy. Kierowca tłumaczył, że pojazd nabył niedawno i nie miał czasu na zakup tablicy. To uchybienie może być dla przedsiębiorcy dość kosztowne. Zgodnie z przepisami, inspektorzy wszczęli postępowanie administracyjne przeciwko przewoźnikowi zagrożone karą 2000 złotych.

Źródło: GITD
Do ulubionych
Photo by Josh Hild from Pexels