REKLAMA
Botm.info

Ułatwienia dla kierowców zatwierdzone
Utworzona: 2020-05-22

Instytucje Unii Europejskiej zakończyły procedowanie nad pakietem tymczasowych środków umożliwiających przedłużenie ważności niektórych certyfikatów i licencji w transporcie drogowym. Głosowanie Rady w sprawie obu rozporządzeń odbyło się w drodze procedury pisemnej, która została zakończona w dniu 20 maja 2020 roku. Parlament Europejski głosował w dniu 15 maja 2020 r.

REKLAMA
Oba akty prawne wejdą w życie następnego dnia po ich opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE, co ma nastąpić już w przyszłym tygodniu.

UWAGA! Polscy przedsiębiorcy i kierowcy będą mogli skorzystać z ułatwień dopiero wówczas, gdy strona polska nie zgłosi Komisji rezygnacji z ich wprowadzenia. Taka możliwość została uwzględniona a rozporządzeniu ze względu na to, że poszczególne państwa członkowskie mogły w różnym stopniu odczuć skutki wprowadzenia stanu pandemii. Miejmy nadzieję, że nasze Ministerstwo Infrastruktury jak najszybciej opublikuje w tej sprawie oficjalny komunikat.

Poniżej lista dostępnych do wprowadzenia ułatwień.

Dokumenty i obowiązki:
 • szkolenia okresowe i świadectwa kwalifikacji zawodowych,
 • ważność kodu „95” wpisanego do prawa jazdy lub karty kwalifikacji kierowcy,
 • prawa jazdy,
 • okresowe badania techniczne pojazdów,
  których termin upływa między dniem 1 lutego 2020 r. a dniem 31 sierpnia 2020 r., zostają przedłużone o 7 miesięcy.

 • Licencje wspólnotowe, wypisy z licencji i świadectwa kierowców których ważność wygasa w okresie między dniem 1 marca 2020 r. a dniem 31 sierpnia 2020 r. będą przedłużone na okres sześciu miesięcy.

  Badanie okresowe tachografu, którego termin kolejnego badania upłynął w okresie między 1 marca 2020 r. a 31 sierpnia 2020 r., będzie mogło być przeprowadzone nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po dniu upływu terminu.

  W przypadku złożenia wniosku o przedłużenie karty kierowcy, w razie niewydania tej karty przez uprawniony podmiot przed upływem ważności starej karty, możliwa będzie praca bez karty w trybie „awaryjnym” nawet przez dwa miesiące (do wydania karty) - jednak konieczne będzie w tym przypadku przedstawienie podczas kontroli dowodu na skuteczne złożenie wniosku o jej przedłużenie, co najmniej na 15 dni przed upływem jej ważności.

  W przypadku uszkodzenia, zagubienia lub kradzieży karty i złożenia wniosku o wydanie nowej, właściwy organ (w Polsce PWPW) będzie miał wydłużony czas na wydanie karty z dotychczasowych ośmiu dni roboczych liczonych od złożenia wniosku do dwóch miesięcy. W tym czasie kierowca również będzie mógł pracować w trybie „awaryjnym” do momentu otrzymania nowej karty, pod warunkiem wykazania spełnienia obowiązku złożenia wniosku i zwrotu karty uszkodzonej (PWPW wydaje stosowne zaświadczenia).

  autor: Mariusz Bukowski

  FB Doradca Transportowy
  Do ulubionych Botm.info
  Photo by Josh Hild from Pexels