REKLAMA

Kierowcy wjeżdżający na terytorium Węgier poddawani są 14-dniowej kwarantannie
Utworzona: 2020-03-26

Dziś otrzymaliśmy wiadomość, że jeden z polskich kierowców, który wiezie ładunek z Włoch (dokładniej z Wenecji) na granicy austriacko-węgierskiej został poinformowany o obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie po przekroczeniu węgierskiej granicy.

REKLAMA
Mężczyzna nie ma żadnych objawów chorobowych, po rozładunku musi jednak udać się na parking, gdzie otrzyma naklejkę na szybę i nadzór policji. W pojeździe ma spędzić 14 dni bez możliwości opuszczania go!

Od samego rana próbowaliśmy potwierdzić doniesienia przez właściwy organ. Przed chwilą otrzymaliśmy odpowiedź z Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Budapeszcie z potwierdzeniem infromacji przez tamtejszą policję, tj. kierowcy powinni stosować się do przekazywanych w czasie kwarantanny informacji.

AKTUALIZACJA 27 MARCA

Decyzją wydaną 26 marca 2020 r. Dyrektor medyczny zabronił wjazdu na terytorium Węgier pojazdów osobowych, autokarów i obywateli spoza Węgier z zagranicy.

Osoby wchodzące do ruchu towarowego są sprawdzane na granicy przez personel medyczny. Ci, którzy NIE są podejrzewani o zakażenie COVID-19, są:

- w przypadku węgierskiego miejsca przeznaczenia (składowiska / miejsca) obywatel węgierski przechodzi oficjalną kwarantannę przez 14 dni;
- jako cudzoziemiec ubiegaj się o przekroczenie granicy w ciągu 24 godzin od rozładunku przesyłki;
- tranzytem Węgry najkrótszą trasą i czasem na wyznaczonej trasie.
Podczas podróży na Węgry koniecznie należy nosić maskę i gumowe rękawiczki!

Obywatele Węgier wjeżdżający na terytorium Węgier wjeżdżający na terytorium Węgier są zobowiązani przez Głównego Lekarza do poddania się badaniu lekarskiemu. Każdy, kto nie jest podejrzewany o zarażenie COVID-19, zostanie poddany wewnętrznej kwarantannie przez okres 14 dni w ich oficjalnym miejscu zamieszkania lub miejscu pobytu.

Ilekroć dana osoba jest podejrzewana o zarażenie, umieszcza się ją w wyznaczonym miejscu kwarantanny, niezależnie od jakości wjazdu.

Procedura kwarantanny dla kierowców nie uległa zmianie, nadal można ubiegać się o zwolnienie (szczegóły TUTAJ), ale decyzja została zinterpretowana odmiennie przez władze epidemiologiczne i w niektórych przypadkach została odrzucona.

Poniżej prezentujemy informacje zamieszczone w serwisie gov.pl

Możliwy (z ograniczeniami) jest ruch tranzytowy samochodów ciężarowych.Cudzoziemcy nadal mogą opuszczać Węgry drogą lotniczą (dostępne są niektóre połączenia komercyjne z Budapesztu) lub lądową przez granicę austriacko – węgierską. Przejazd z Węgier do Polski możliwy jest nadal tranzytem przez Austrię, następnie Republikę Czeską lub Niemcy.

Osobowy ruch drogowy

Na terytorium Węgier mogą wjechać obywatele węgierscy i wraz z nimi również obcokrajowcy – ich bliscy krewni. Obywatele państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego uprawnieni do stałego pobytu, którzy legitymują się ważną kartą stałego pobytu korzystają z takich samych praw jak obywatele węgierscy.

Osoby przyjeżdżające z terytorium państwa nie wymienionego w §.3 ust. (1) Rozporządzenia Rządu nr 41/2020 (III.11.) - tj. Włochy, Chiny, Korea Południowa, Iran i Izrael - mogą wjechać bez osobnych procedur.

Osoby przyjeżdżające z terytorium państwa wymienionego w §.3 ust. (1) Rozporządzenia Rządu nr 41/2020 (III.11.) – tj. Włochy, Chiny, Korea Południowa, Iran i Izrael - wobec których nie występuje podejrzenie zakażenia, zobowiązani są poddać się 14-dniowej kwarantannie - urzędowej kwarantannie domowej w swoim miejscu zamieszkania lub pobytu.

Osoby przyjeżdżające z terytorium państwa wymienionego w §.3 ust. (1) Rozporządzenia Rządu nr 41/2020 (III.11.) – tj. Włochy, Chiny, Korea Południowa, Iran i Izrael - wobec których występuje podejrzenie zakażenia, zostaną przewiezione do wyznaczonego miejsca kwarantanny.

Obcokrajowcy pracujący na Węgrzech, posiadający pozwolenie na pracę mogą wyjechać z Węgier, natomiast nie mogą ponownie powrócić na Węgry.
Do ulubionych