REKLAMA

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Covid-19: tymczasowe zniesienie zakazów i odstępstwa od czasu jazdy i odpoczynku w Europie
Utworzona: 2020-03-25

Poniżej przedstawiamy zestawienie wszystkich informacji dotyczących zniesienia zakazów oraz odstępstwa od przepisów czasu jazdy państw europejskich na dzień 24.03.2020r.

AUSTRIA

Zniesienie zakazów

Weekendowy zakaz zostaje zawieszony do 19 kwietnia 2020 r.
Dla pojazdów o dmc powyżej 7,5 tony.

Aby przyspieszyć ruch towarowy między Austrią a Węgrami, do 14 kwietnia (do godz. 5:00) na przejściach granicznych Klingenbach/Sopron i Deutschkreutz/Kophaza nie będzie obowiązywał zakaz jazdy dla pojazdów ciężarowych o masie całkowitej powyżej 7,5 t DMC, ani przepisy dotyczące ruchu źródłowego i docelowego.

Po stronie węgierskiej na przejściu granicznym w Klingenbach / Sopron zawieszony został również zakaz ruchu pojazdów ciężarowych o masie całkowitej od 20 ton.

Odstępstwa od przepisów czasu jazdy

Obowiązują do 14 kwietnia 2020r.
- art.6 (1) wydłużenie maksymalnego dziennego limitu jazdy z 9 do 11 godzin;
- art.6 (2) wydłużenie maksymalnego tygodniowego limitu jazdy z 56 do 60 godzin;
- art.6 (3) wydłużenie maksymalnego 2-tygodniowego limitu jazdy z 90 do 96 godzin;
- art.7 wydłużenie dziennego okresu jazdy, po którym wymagana jest przerwa 45 minutowa do 5 i pół godziny;
- art.8 (1) skrócenie dziennego okresu odpoczynku z 11 do 9 godzin;
- art.8 (6) skrócenie regularnego tygodniowego okresu odpoczynku do 24 godzin.

BELGIA

Zniesienie zakazów

brak

Odstępstwa od przepisów czasu jazdy

Obowiązują do 30 kwietnia 2020r.

Tymczasowa i całkowita tolerancja w odniesieniu do utrzymania czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców zajmujących się transportem żywności, leków.
- wydłużenie tygodniowego czasu jazdy z 56 do 60 godz.;
- wydłużenie dwutygodniowego czasu prowadzenia pojazdu z 90 do 96 godz.;
- możliwość odroczenia tygodniowego okresu odpoczynku. Rozporządzenie określa, że kierowca musi rozpocząć nowy tygodniowy odpoczynek najpóźniej po sześciu 24-godzinnych okresach licząc od końca poprzedniego tygodniowego odpoczynku. Zwolnienie to daje możliwość rozpoczęcia nowego tygodniowego odpoczynku później, ale nadal kierowca musi mieć 2 tygodniowy odpoczynek co 2 kolejne tygodnie.

Nowości

Oprócz rozszerzenia istniejących wyłączeń, zostaną przyznane 2 dodatkowe wyłączenia:
1) od 26 marca do 25 kwietnia 2020 r. Zniesiony zostanie „zakaz kabinowy”. Oznacza to, że kierowcy mogą normalnie odpoczywać co tydzień w kabinie pojazdu, pod warunkiem że pojazd jest do tego przystosowany. Zwolnienie to dotyczy krajowego i międzynarodowego transportu towarowego i nie ogranicza się do transportu podstawowych towarów i leków;
2) od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2020r. normalny tygodniowy odpoczynek (45 nieprzerwanych godzin) może zostać skrócony do 24 godzin, skrócenie to nie musi być zrekompensowane. Zwolnienie to dotyczy wyłącznie transportu podstawowych towarów i leków.

Kierowcy muszą podać przyczynę odstępstwa od dopuszczalnych limitów na wydrukach lub na odwrocie tarczki.

BUŁGARIA

Zniesienie zakazów

brak

Odstępstwa od przepisów czasu jazdy

Obowiązują do 13 kwietnia 2020r.
- art.6 (1) wydłużenie maksymalnego dziennego limitu jazdy z 9 do 11 godzin;
- art.7 wydłużenie dziennego okresu jazdy, po którym wymagana jest przerwa 45 minutowa do 5 i pół godziny;
- art.8 (6) skrócenie regularnego tygodniowego okresu odpoczynku z 45 godzin do 24 godzin.

CHORWACJA

Zniesienie zakazów

brak

Odstępstwa od przepisów czasu jazdy

Obowiązują do 16 kwietnia 2020r.
Dotyczy żywność i towary dla powiązanych branż, transport paliw, zwierząt, leków i sprzętu medycznego, dystrybucja sprzętu dla szpitali i innych instytucji publicznych.
- art.6 (1) wydłużenie maksymalnego dziennego limitu jazdy z 9 do 11 godzin;
- art.6 (2) wydłużenie maksymalnego tygodniowego limitu jazdy z 56 do 60 godzin;
- art.6 (3) wydłużenie maksymalnego 2-tygodniowego limitu jazdy z 90 do 96 godzin;
- art.7 wydłużenie dziennego okresu jazdy, po którym wymagana jest przerwa 45 minutowa do 5 i pół godziny;
- art.8 (1) skrócenie dziennego okresu odpoczynku z 11 do 9 godzin;
- art.8 (6) skrócenie regularnego tygodniowego okresu odpoczynku do 24 godzin.

CZECHY

Zniesienie zakazów

Całkowite zniesienie obowiązuje do odwołania.

Odstępstwa od przepisów czasu jazdy

Obowiązują do 14 kwietnia 2020r.
Tymczasowy wyjątek dotyczy wszystkich kierowców uczestniczących w całym transporcie towarów w Republice Czeskiej (brak szczegółów i konkretów w ustawie).

DANIA

Zniesienie zakazów

brak

Odstępstwa od przepisów czasu jazdy

Obowiązują do 11 kwietnia 2020r.
Art.8 (6): odroczenie wymogu odbycia tygodniowego okresu odpoczynku w określonym okresie.

FINLANDIA

Zniesienie zakazów

brak

Odstępstwa od przepisów czasu jazdy

Obowiązują do 25 kwietnia 2020r.
- dzienny okres odpoczynku trwający co najmniej 9 godzin
- skrócenie regularnego tygodniowego okresu odpoczynku do 24 godzin

FRANCJA

Zniesienie zakazów

Do 20 kwietnia 2020r.
Dla pojazdów o dmc powyżej 7,5 tony.

Odstępstwa od przepisów czasu jazdy

Obowiązują do 19 kwietnia 2020r.
- wydłużenie dziennego czasu prowadzenia pojazdu do 10 godzin dziennie lub 11 godzin dziennie dwa razy w tygodniu;
- wydłużenie tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu do 60 godzin tygodniowo i 102 godzin w ciągu dwóch kolejnych tygodni, pod warunkiem że wydłużenia te są zgodne z przepisami prawnymi i wykonawczymi dotyczącymi czasu pracy i odpoczynku mającymi zastosowanie do kierowców.

GRECJA

Zniesienie zakazów

brak

Odstępstwa od przepisów czasu jazdy

Obowiązują do 17 kwietnia 2020r.
- 11 godzin dziennego czasu prowadzenia pojazdu (zamiast 9 godzin);
- 60 godzin tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu (zamiast 56 godzin);
- 45 minut przerwy w prowadzeniu pojazdu po 5,5 godzinach (zamiast po 4,5 godzinach);
- 9 godzin codziennego odpoczynku (zamiast 11 godzin);
- odroczenie obowiązkowego tygodniowego odpoczynku (brak informacji po ilu okresach powinien być zrobiony odpoczynek).

HISZPANIA

Zniesienie zakazów

Zakazy jazdy w weekendy i święta, mające zastosowanie do pojazdów o dmc powyżej 7,5 tony, zostały zniesione na czas nieokreślony. Obowiązuje również w Katalonii i Kraju Basków
dla wszystkich pojazdów.

Odstępstwa od przepisów czasu jazdy

Obowiązują do 12 kwietnia 2020r.
Wyjątek od czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku, w szczególności od dziennego czasu prowadzenia pojazdu i tygodniowego okresu odpoczynku dotyczy wszelkiego transportu towarów w Hiszpanii. Wyjątek oznacza, że ​​można odstąpić od art. 6.1 (dzienny czas prowadzenia pojazdu) i 8.6 (tygodniowy czas odpoczynku) europejskiego rozporządzenia w sprawie czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku.

IRLANDIA

Zniesienie zakazów

brak

Odstępstwa od przepisów czasu jazdy

Obowiązują do 16 kwietnia br.
- art. 6 (3): dwutygodniowy limit jazdy zostaje zniesiony z 90 godzin do 112 godzin;
- art. 8 (6): co najmniej dwa skrócone tygodniowe okresy odpoczynku w ciągu dwóch kolejnych tygodni. Brak wymogu rekompensaty ani regularnego tygodniowego okresu odpoczynku. Brak odroczenia wymogu rozpoczęcia tygodniowego okresu odpoczynku po upływie sześciu 24-godzinnych okresów.

LUKSEMBURG

Zniesienie zakazów

Weekendowe zakazy zniesione na czas nieokreślony.

Odstępstwa od przepisów czasu jazdy

- wydłużenie tygodniowego czasu jazdy z 56 do 60 godz.;
- wydłużenie dwutygodniowego czasu prowadzenia pojazdu z 90 do 96 godz.;
-wydłużenie okresu, po którym należy zrobić przerwę na odpoczynek tygodniowy z 6 do 7 okresów.

ŁOTWA

Zniesienie zakazów

brak

Odstępstwa od przepisów czasu jazdy

Obowiązują do 25 kwietnia 2020r.
- 11 godzin dziennego czasu prowadzenia pojazdu (zamiast 9 godzin)
- 60 godzin tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu (zamiast 56 godzin)
- 96 godzin dwutygodniowego czasu prowadzenia pojazdu (zamiast 90 godzin)
- 45 minut przerwy w prowadzeniu pojazdu po 5,5 godzinach (zamiast po 4,5 godzinach)
- normalny tygodniowy okres odpoczynku trwający co najmniej 24 godziny bez konieczności rekompensaty (zamiast 45 godzin)

NIDERLANDY

Zniesienie zakazów

brak

Odstępstwa od przepisów czasu jazdy

Obowiązują do 7 kwietnia 2020r.
Dotyczy wyłącznie transportu następujących produktów: produktów rolnych i żywych zwierząt; inne produkty spożywcze (artykuły spożywcze) i pasze dla zwierząt; ropa naftowa i produkty ropopochodne; produkty lecznicze i farmaceutyczne (w tym wyroby medyczne) oraz produkty perfumeryjne i czyszczące oraz odpady i śmieci. 
- 11 godzin dziennego czasu prowadzenia pojazdu (zamiast 9);
- 60 godzin tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu (zamiast 56);
- 96 godzin dwutygodniowego czasu prowadzenia pojazdu (zamiast 90);
- tygodniowy okres odpoczynku 24 godziny po 7 okresach (zamiast po 6).

NIEMCY

Zniesienie zakazów

Obowiązują do odwołania.

Szczegóły tutaj

Odstępstwa od przepisów czasu jazdy

Obowiązują do 17 kwietnia 2020r.
- do 30 września w Niemczech nie zostaną nałożone grzywny za naruszenie zasad kabotażu w transporcie lekarstw, paliwa lub żywności.
- art.6 (1)przedłużenie dziennego limitu czasu prowadzenia pojazdu do 10 godzin, nie więcej niż 5x w tygodniu
- art.8 (6) możliwość skorzystania z dwóch kolejnych skróconych tygodniowych okresów odpoczynku, pod warunkiem, że:
--> kierowca korzysta z przynajmniej czterech tygodniowych okresów odpoczynku, w ciągu czterech kolejnych tygodni, z czego przynajmniej dwa są regularnymi tygodniowymi okresami odpoczynku
--> rekompensata za te dwa skrócone tygodniowe okresy odpoczynku powinna zostać pobrana przed kolejnym okresem odpoczynku.

NORWEGIA

Zniesienie zakazów

brak

Odstępstwa od przepisów czasu jazdy

Obowiązują do 13 kwietnia 2020r.
Zwolnienia dotyczą:
Dystrybucji żywności i powiązanych branży, transport paliw, zwierząt i pasz dla zwierząt, transport leków i sprzętu medycznego, dystrybucja sprzętu do szpitali i innych instytucji publicznych.
- skrócenie dziennego okresu odpoczynku z 11 do 9 godzin;
- co najmniej jeden skrócony tygodniowy odpoczynek co tydzień przez cały okres trwania dyspensy.
Nie udziela się zwolnienia z przepisów dotyczących przerw w pracy kierowców i nadal ważne jest, aby pracodawca dołożył wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć warunki pracy kierowców w tej sytuacji.

POLSKA

Zniesienie zakazów

brak

Odstępstwa od przepisów czasu jazdy

Obowiązują do 16 kwietnia 2020r.
Dotyczy transportu międzynarodowego
- dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 11 godzin (odstępstwo od art. 6 ust. 1),
- tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 60 godzin (odstępstwo od art. 6 ust. 3),
- łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie może przekroczyć 96 godzin (odstępstwo od art. 6 ust. 3),
- po okresie prowadzenia pojazdu trwającym pięć i pół godziny kierowcy przysługuje ciągła przerwa trwająca co najmniej czterdzieści pięć minut (odstępstwo od art. 7).
Ze względu na wydłużenie czasu prowadzenia pojazdu z 9 do 11 godzin nie będą miały zastosowania odstępstwa w zakresie dziennych i tygodniowych okresów odpoczynku.

PORTUGALIA

Zniesienie zakazów

brak

Odstępstwa od przepisów czasu jazdy

Obowiązują do 6 kwietnia 2020r.
- zniesiony dzienny limit jazdy
- odroczenie obowiązkowego tygodniowego odpoczynku

RUMUNIA

Zniesienie zakazów

brak

Odstępstwa od przepisów czasu jazdy

Obowiązują do 16 kwietnia 2020r.
- art.6 (1) wydłużenie maksymalnego dziennego limitu jazdy z 9 do 11 godzin;
- art.7 wydłużenie dziennego okresu jazdy, po którym wymagana jest przerwa 45 minutowa do 5 i pół godziny;
- art.8 (1) skrócenie dziennego okresu odpoczynku z 11 do 9 godzin;
- odroczenie obowiązku rozpoczęcia tygodniowego okresu odpoczynku po 6 dobach (brak informacji po ilu okresach powinien być zrobiony odpoczynek).

SŁOWACJA

Zniesienie zakazów

Obowiązuje w dniu 5 kwietnia.

Odstępstwa od przepisów czasu jazdy

Obowiązują do 17 kwietnia 2020r.
- art.6 (1) wydłużenie maksymalnego dziennego limitu jazdy z 9 do 11 godzin;
- art.6 (2) wydłużenie maksymalnego tygodniowego limitu jazdy z 56 do 60 godzin;
- art.6 (3) wydłużenie maksymalnego 4-tygodniowego limitu jazdy z 90 do 96 godzin;
- art.7 wydłużenie dziennego okresu jazdy, po którym wymagana jest przerwa 45 minutowa do 5 i pół godziny;
- art.8 (1) skrócenie dziennego okresu odpoczynku z 11 do 9 godzin.

SŁOWENIA

Zniesienie zakazów

Zniesione zakazy weekendowe oraz zakaz w Wielki Piątek

Odstępstwa od przepisów czasu jazdy

Obowiązują do 14 kwietnia 2020r.
- 11 godzin dziennego czasu prowadzenia pojazdu (zamiast 9 godzin);
- 65 godzin tygodniowego maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu (zamiast 56 godzin);
- 96 godzin dwutygodniowego maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu (zamiast 90 godzin);
- 45-minutowa dzienna przerwa w prowadzeniu pojazdu po 5,5 godzinach (zamiast po 4,5 godzinach);
- 9 godzin codziennego odpoczynku (zamiast 11 godzin);
- odroczenie obowiązku rozpoczęcia tygodniowego okresu odpoczynku po 6 dobach (brak informacji po ilu okresach powinien być zrobiony odpoczynek).

SZWECJA

Zniesienie zakazów

brak

Odstępstwa od przepisów czasu jazdy

Obowiązują do 14 kwietnia 2020r.
- art. 8 (2): dzienny okres odpoczynku trwający co najmniej 9 kolejnych godzin w ciągu 24 godzin;
- art. 8 (6): ciągły okres odpoczynku wynoszący co najmniej 24 godziny uważa się za tygodniowy okres odpoczynku bez konieczności rekompensaty
- art. 6: dzienne, tygodniowe i dwutygodniowe limity czasu jazdy można wydłużyć, o ile wymogi odpoczynku i przerwy zgodnie z Rozp.
561/2006 są przestrzegane.

WĘGRY

Zniesienie zakazów

Do odwołania zniesiono zakazy weekendowe dla pojazdów o dmc pow. 7,5t.

Na przejściu granicznym w Klingenbach / Sopron zawieszony został zakaz ruchu pojazdów ciężarowych o masie całkowitej od 20 ton.

Odstępstwa od przepisów czasu jazdy

Obowiązują do 19 kwietnia 2020r.
- art.6 (1) wydłużenie maksymalnego dziennego limitu jazdy z 9 do 11 godzin;
- art.6 (2) wydłużenie maksymalnego tygodniowego limitu jazdy z 56 do 65 godzin;
- art.6 (3) wydłużenie maksymalnego 4-tygodniowego limitu jazdy z 90 do 105 godzin;
- art.7 wydłużenie dziennego okresu jazdy, po którym wymagana jest przerwa 45 minutowa do 5 i pół godziny;
- art.8 (1) skrócenie dziennego okresu odpoczynku z 11 do 9 godzin;
- art.8 (6) skrócenie regularnego tygodniowego okresu odpoczynku z 45 godzin do 24 godzin bez konieczności odrabiania zaległości;
- wydłużenie okresu, po którym należy zrobić przerwę na odpoczynek tygodniowy z 6 do 7 okresów 24 godzinnych.

WIELKA BRYTANIA

Zniesienie zakazów

brak

Odstępstwa od przepisów czasu jazdy

Obowiązują do 21 kwietnia 2020r.
Złagodzenie przepisów w przypadku pojazdów wykonujących dostawy żywności, art. higieny osobistej i środków czyszczących, transport leków na następujących trasach:
- z centrów dystrybucji do sklepów lub magazynu przeładunkowego
- od producenta lub dostawcy do centrum dystrybucji (w tym ładunki przewożone w trasie powrotnej)
- od producenta lub dostawcy do sklepu lub magazynu przeładunkowego
- pomiędzy centrami dystrybucyjnymi z wykorzystaniem głównych węzłów transportowych
- dostawy z głównych węzłów transportowych do sklepów.
Odstępstwa:
a) 9-godzinny dzienny limit jazdy zostaje wydłużony do 11 godzin;
b) Dzienny okres odpoczynku może być skrócony z 11 do 9 godzin;
c) Dotychczasowy limit czasu jazdy tygodniowy może zostać wydłużony do 60 godzin a dwutygodniowy z 90 do 96 godzin;
d) Odroczenie obowiązku rozpoczęcia tygodniowego okresu odpoczynku po 6 dobach o jedną dodatkową dobę, czyli po 7 dobach. Nadal jednak wymagane będzie odbycie dwóch regularnych tygodniowych okresów odpoczynku lub jednego regularnego i jednego skróconego;
e) Dzienna przerwa 45 minut po 5,5 godzinach jazdy (zamiast po 4,5 godzinach)
Kierowcy nie mogą jednocześnie korzystać z możliwości wymienionych w pkt a) i d). Ma to na celu zapewnienie kierowcom odpowiedniego odpoczynku.

WŁOCHY

Zniesienie zakazów

Dla transportu międzynarodowego pow. 7,5t zwolnienie do odwołania.

Odstępstwa od przepisów czasu jazdy

brak

Do ulubionych