REKLAMA

Zmiany w konwencji TIR
Utworzona: 2020-02-14

Sygnatariusze konwencji TIR jednogłośnie przyjęli nowe ramy prawne, które wyznaczą przyszłe funkcjonowanie konwencji TIR (załącznik 11) i sprawią, że system będzie w pełni cyfrowy.

REKLAMA
To kolejny ważny etap, potwierdzający poparcie rządów i liderów branży dla TIR jako jedynego globalnego systemu tranzytowego oraz przydatnego i konkurencyjnego narzędzia ułatwiającego handel na całym świecie. To także kolejny krok w kierunku dalszych ułatwień i większego bezpieczeństwa powiedział Umberto de Pretto, Sekretarz Generalny Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego (IRU).

Chociaż zawarte porozumienie stanowi pomyślne zwieńczenie długiego procesu, oznacza również początek szeroko zakrojonej i złożonej misji wprowadzanie ram prawnych w życie. Kolejne kroki obejmują skuteczne wdrożenie korytarzy cyfrowych, aby organy celne i przewoźnicy mogli jak najszybciej skorzystać z rozwiązań elektronicznych.

IRU podkreśla jak ważne jest dobre wykorzystanie okresu przejściowego od chwili obecnej do czasu, kiedy zaczną obowiązywać przepisy załącznika 11, (maj 2021 r.) na przeprowadzanie testów pilotażowych w pełni cyfrowego systemu TIR w ruchu międzynarodowym. Trwające już od ponad trzech lat testy, będzie teraz można rozszerzyć na nowe kraje, w ścisłej współpracy z Europejską Komisją Gospodarczą ONZ oraz IRU.

Chciałbym podziękować wszystkim partnerom, zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego, którzy brali udział we wspólnych działaniach. Dzięki tej współpracy stworzyliśmy warunki do przyjęcia rozwiązania, które zapewnia większe możliwości w zakresie wymiany informacji i łączności. Jestem pewna, że nasze wysiłki związane z wdrażaniem tych rozwiązań w praktyce będą równie udane dodaje Tatiana Rey-Bellet, dyrektor ds. TIR w IRU.

Źródło: IRU
grafika poglądowa
Do ulubionych