REKLAMA

Grudzień z dodatkowymi limitami zezwoleń
Utworzona: 2019-11-07

Biuro ds. Transportu Międzynarodowego przypomina, że wnioski o przyznanie dodatkowych limitów zezwoleń na ostatni miesiąc bieżącego roku przyjmowane są do 20 listopada (decyduje data wpływu).

Wzór wniosku stanowi załącznik do Informacji:

 • lista złożonych wniosków aktualizowana jest na bieżąco, na stronie: towarowe - wnioski
 • lista przyznanych limitów dodatkowych publikowana jest na stronie: towarowe - wynik.

 • Termin odbioru przyznanych zezwoleń mija 20 grudnia. Wnioski złożone w terminie późniejszym rozpatrywane będą w miesiącu następnym.

  Wnioski na grudzień dotyczą następujących zezwoleń:

  - Armenia ogólne
  - Gruzja kraje trzecie
  - Kazachstan kraje trzecie
  - Kirgistan kraje trzecie
  - Mongolia kraje trzecie
  - Mongolia ogólne
  - Rosja kraje trzecie
  - Tadżykistan kraje trzecie
  - Turcja wjazd na pusto lub kraje trzecie
  - Uzbekistan dwustronne/tranzytowe
  - Uzbekistan ogólne.

  Stowarzyszenia zobowiązane są do przedstawienia niezbędnych informacji umożliwiających podział zezwoleń dla swoich członków. Członkowie Stowarzyszeń składają wnioski i odbierają zezwolenia za pośrednictwem organizacji do której należą. Wzór wniosku dla członków Stowarzyszeń. Przedsiębiorca, który zaprzestaje odbioru zezwoleń w organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszającej międzynarodowych przewoźników drogowych lub w Biurze ds. Transportu Międzynarodowego składa informację odpowiednio w Biurze ds. Transportu Międzynarodowego lub w organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszającej międzynarodowych przewoźników drogowych gdzie rozpoczyna odbiór zezwoleń, jednakże w ciągu jednego miesiąca od dokonania powyższej zmiany, nie może pobierać zezwoleń reglamentowanych z puli limitu dodatkowego.

  Ustalone przez Komisję kryteria przyznania zezwoleń zawarte będą w protokole z posiedzenia Komisji i publikowane na stronie: wykaz protokołów z posiedzeń KOMISJI SPOŁECZNEJ.

  Jednocześnie Komisja Społeczna przypomina, że zezwolenia zagraniczne przyznawane w limitach dodatkowych powinny być wykorzystane i zwrócone w terminach określonych w protokole z posiedzenia Komisji.

  Źródło: GITD
  Do ulubionych