REKLAMA

Czekając na ożywienie w żegludze śródlądowej
Utworzona: 2019-09-10

Wojewoda opolski Adrian Czubak, stojący na czele komitetu organizacyjnego Drugiego Kongresu Żeglugi Śródlądowej, który wkrótce rozpocznie się w Opolu, ma nadzieję na kontynuację ważnego dialogu o wykorzystaniu polskich rzek w gospodarce, turystyce i życiu społecznym.

Organizator zdecydował się kontynuować dialog o żegludze śródlądowej po sukcesie pierwszego kongresu zorganizowanego w ubiegłym roku, mierzonym ciekawą tematyką, wysoką frekwencją i pozytywną oceną uczestników i obserwatorów. Wojewoda opolski zyskał przekonanie, że potrzebna jest dalsza rozmowa o działaniach na rzecz odnowienia żeglowności polskich rzek, o inicjatywach w tym zakresie podejmowanych na gruncie gospodarczym, turystycznym i społecznym.

Podobnie jak w poprzedniej edycji, na tegorocznym kongresie przedstawione zostaną rezultaty pracy Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na rzecz rozwoju transportu rzecznego w Polsce. Omówionych zostanie wiele tematów istotnych dla tej gałęzi gospodarki, w tym m.in. możliwości jej rozwoju w świetle przyszłej unijnej perspektywy finansowej oraz przedstawione zostaną programy rozwoju europejskich dróg wodnych. Prelegenci i mówcy odpowiedzą na ważne pytania, w tym m.in. jak powinna wyglądać racjonalna gospodarka wodna, jakie są atuty i ograniczenia turystyki wodnej i śródlądowej żeglugi pasażerskiej, a także plusy miast i gmin leżących nad rzekami, co dalej z odrzańską drogą wodną? Kolejnym ważnym tematem będzie rola edukacji i szanse młodych ludzi na rozwój w tym segmencie gospodarki.

Do uczestnictwa w wydarzeniu zaproszono Marka Gróbarczyka, ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej oraz Karlę Peijs, koordynatora europejskiego ds. korytarza TEN-T Ren-Dunaj (goście honorowi), a także parlamentarzystów europejskich i krajowych, przedstawicieli resortów rządowych i urzędów, samorządowców (w tym prezydentów miast), polskich i międzynarodowych ekspertów, reprezentantów wyższych uczelni i szkół, prezesów firm i banków, członków organizacji, które działają na rzecz żeglugi śródlądowej.

Uczestnicy kongresu spotkają się w dniach 17–19 września w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym przy ul. Wrocławskiej 158 w Opolu.

Źródło: www.kongreszeglugi.pl
Do ulubionych