REKLAMA

Autostrada kolejowa w Calais
Utworzona: 2019-09-09

8 lipca br. spółka CargoBeamer i Komisja Europejska podpisały umowę o dofinansowanie w kwocie 7 mln euro, które zostanie przeznaczone na pokrycie kosztów innowacyjnego terminalu transportu kombinowanego w Calais. Projekt umożliwi ekologiczny transport standardowych naczep ciężarowych koleją.

Dotacja została przyznana w ramach program „Łącząc Europę”, będącego instrumentem finansowania rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T), którego budżet w latach 2014–2020 wynosi 24 mld euro. Projekt został wybrany spośród wniosków złożonych w roku 2018, w ramach konkursu, w którym szczególnie priorytetowo potraktowano inwestycje w infrastrukturę transportu kombinowanego, zgodnie z celem Unii Europejskiej dotyczącym przeniesienia części towarów przewożonych transportem drogowym na bardziej zrównoważone środki transportu. Wyrazem tego jest oświadczenie Violety Bulc, unijnej komisarz ds. transportu, która wystąpiła z wnioskiem, aby rok 2018 ogłosił „Rokiem multimodalności”.Jestem bardzo zadowolony z przyznania grantu CEF. Jest to najwyższa forma uznania przydatność i użyteczności naszej technologii dla wdrażania europejskiej polityki na rzecz transportu kombinowanego i kolejowych przewozów towarowych. Nasz system zapewnia skuteczne rozwiązanie problemów związanych z przepływem towarów między państwami członkowskimi: zmniejszenie ilości wąskich gardeł na autostradach, poprawa połączeń intermodalnych, wzmocnienie korytarzy transportowych i ograniczenie wpływu na środowisko powiedział Hans-Jürgen Weidemann, dyrektor generalny CargoBeamer AG podczas konferencji prasowej, która odbyła się 26 sierpnia w Calais, gdzie ogłoszono odpisanie umowy z UE.

Środki unijne pokryją ok. 20% całkowitych kosztów inwestycyjnych projektu, wynoszących 32 mln euro. Przyznanie dotacji stanowi ważny krok w kierunku stworzenia węzła „autostrady kolejowej” CargoBeamer w Calais. Projekt terminalu przyczynia się do realizacji regionalnej i lokalnej strategii na rzecz multimodalności i korzysta z silnego wsparcia politycznego i finansowego ze strony miasta Calais, regionu Hauts de France i rządu francuskiego.

Przez nasz region przechodzi ponad połowa przepływu towarów między Wielką Brytanią a Europą kontynentalną. W roku 2018, przez port i tunel pod kanałem La Manche przejechało ponad 3,6 mln pojazdów towarowych. Utworzenie nowej „autostrady kolejowej” przyczyni się do dywersyfikacji działań logistycznych w regionie i umocni jego pozycję jako głównego węzła komunikacyjnego dla ruchu poprzez kanał La Manche. Ponadto, biorąc pod uwagę dalszy wzrost transportu towarowego w nadchodzącym roku, rozwój sektora kolejowego transportu towarowego jest szczególnie ważny. Projekt CargoBeamer będzie stanowił przyjazną dla środowiska i konkurencyjną alternatywę dla transportu drogowego powiedziała Natacha Bouchart, odpowiedzialna za promocję Calais.

Terminal CargoBeamer powstanie w sercu specjalnej strefy ekonomicznej Transmarck-Turquerie” o powierzchni 220 hektarów, przeznaczonej na działalność transportową i logistyczną. Ze względu na swoje strategiczne położenie, obszar ten stanowi kluczowy element strategii rozwoju regionalnego Calais. Znajduje się na skrzyżowaniu głównych europejskich autostrad, a także w pobliżu portu i tunelu pod kanałem La Manche, co czyni go idealnym obiektem dla obsługi ruchu z Wielkiej Brytanii, zdolnym do tworzenia wartości dodanej dla całego pobliskiego obszaru. W nadchodzących latach Transmarck-Turquerie prawdopodobnie stanie się jednym z głównych węzłów logistycznych w północnej Francji, który przyczyni się do umocnienia pozycji Calais jako ważnego europejskiego węzła transportowego.Transport drogowy wciąż pozostaje dominującym środkiem przewozu towarów a rozwój kolejowego transportu towarowego jest nadal stosunkowo ograniczony. Właśnie dlatego potrzebne są innowacyjne rozwiązania, które pozwolą przewozić ładunki w sposób bardziej przyjazny dla środowiska. Technologia CargoBeamer zapewnia możliwość realizowania wydajnych i konkurencyjnych usług transportu kombinowanego, które są bardziej przyjazne dla środowiska w porównaniu do transportu drogowego.
Zautomatyzowana technologia przeładunku CargoBeamer może obsługiwać wszystkie standardowe naczepy, w tym także te, których nie da się przenosić dźwigami. Naczepy, które wcześniej nie mogły być stosowane w ramach usług transportu kombinowanego, można teraz transportować koleją. Poziomy proces przeładunku jest w pełni zautomatyzowany, zelektryfikowany, bardzo szybki i charakteryzuje się bardzo niskim poziomem hałasu. Dzięki automatyzacji i realizacji procesu w trybie równoległym cały pociąg można rozładować i ponownie załadować w ciągu zaledwie 20 minut.
Platforma terminalu o powierzchni 5,7 hektara w Calais zostanie wyposażona w 18 automatycznych modułów przeładunkowych i 150 miejsc parkingowych dla naczep. Nieruchomość została nabyta w czerwcu ubiegłego roku a pozwolenia na budowę wydano w kwietniu br. Powstanie innowacyjnego terminalu transportu kombinowanego pozwoli na lepsze połączenie Calais z ważnymi centrami logistycznymi i przemysłowymi w Europie.

Źródło i grafiki: CargoBeamer AG
Do ulubionych