REKLAMA

Wyprowadzi ruch tranzytowy z miasta
Utworzona: 2019-09-09

23 sierpnia 2019 r. zainaugurowano prace budowlane na drugim etapie obwodnicy Kępna na S11 w województwie wielkopolskim.

Efektem rozpoczętych właśnie prac na obwodnicy Kępna będzie wyprowadzenie z miasta ruchu tranzytowego na osi północ - południe w ciągu obecnej DK11, a przyszłej S11. Dzięki nowej inwestycji drogowej wzrośnie także bezpieczeństwo ruchu drogowego – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Trwa już odhumusowanie placu budowy, rozpoczęto prace przy wykopach i nasypach, ruszyły także roboty przy obiektach inżynierskich. Dzięki budowie II etapu obwodnicy Kępna ułatwiony zostanie dojazd do tego miasta od strony drogi ekspresowej S8, uprości się także połączenie z DK39 w kierunku Namysłowa.

Budowa w dwóch etapach

Obwodnica Kępna, w ciągu nowego odcinka drogi ekspresowej S11, realizowana jest w dwóch etapach. W pierwszym, na który umowę podpisano w październiku 2015 r., powstał odcinek drogi ekspresowej o długości ok. 3,6 km, prowadzący na północ od węzła Kępno na S8. Wykonawca, firma Budimex, zrealizowała go za kwotę 73 mln złotych. Wybudowano trzy obiekty inżynierskie: przejście dla zwierząt średnich w ciągu drogi ekspresowej, wiadukt nad drogą ekspresową S11 w ciągu drogi powiatowej oraz wiadukt nad linią kolejową. Kierowcy wjechali na odcinek obwodnicy zrealizowany w I etapie w maju 2018 r., czyli dwa miesiące przed terminem.

Obecnie realizowana jest druga część inwestycji, przedłużenie trasy na południe od drogi ekspresowej S8. Umowę w systemie Projektuj i Buduj podpisano z firmą INTERCOR w październiku 2017 r., a jej wartość wynosi 122,6 mln złotych. W ramach inwestycji powstanie odcinek drogi ekspresowej o długości ok. 6,8 km oraz łącznik z istniejącą drogą krajową DK11 o długości ok. 1,3 km. 14 czerwca 2019 r. GDDKiA otrzymała decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, a cztery dni później przekazano Wykonawcy plac budowy.

Przebieg i zakres prac

Od istniejącego węzła Kępno nowa trasa o nawierzchni bitumicznej pobiegnie na południe. Początkowo będzie to droga dwujezdniowa z dwoma pasami ruchu (do węzła Kępno Wschód), a następnie jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku (do węzła Baranów) o nośności 11,5 tony/oś, włączająca się do istniejącego przebiegu DK11.

W ramach inwestycji powstanie dziewięć obiektów mostowych oraz dwa węzły: Kępno Wschód (połączenie z drogą wojewódzką nr 482) oraz Baranów (połączenie z DK11). Na obwodnicy powstaną także urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przebudowana zostanie infrastruktura techniczna (sieć wodno-kanalizacyjna, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna i urządzenia melioracyjne). Oddanie do ruchu obwodnicy Kępna planowane jest w 2021 r.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury
grafika poglądowa
Do ulubionych