REKLAMA

Nie ma to jak badanie techniczne z 2017 roku
Utworzona: 2019-03-12

Małopolscy inspektorzy prowadzący działania kontrolne przy drodze krajowej nr 79, zatrzymali pojazd należący do polskiego przewoźnika.

W trakcie prowadzonych czynności ujawniono, że okresowe badania techniczne pojazdu były wykonane w maju 2017r., natomiast dowód rejestracyjny został zatrzymany przez policję w 2018r.

Podczas prowadzonych czynności kontrolnych inspektorzy stwierdzili nieprawidłowości zarówno naruszenia ustawy o transporcie drogowym jak również usterki pojazdu zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz bardzo poważne ryzyko dla środowiska tj.:
- nadmierne wycieki płynów eksploatacyjnych,
- brak okresowych badań technicznych pojazdu,
- brak legalizacji tachografu,
- kierowca nie posiadał ważnej karty kierowcy,
- kierowca nie posiadał wymaganego szkolenia, jak również badań lekarskich i psychologicznych.

W związku z powyższym, na kierowcę nałożono mandaty karne. Natomiast przedsiębiorcy grozi kara administracyjna w łącznej kwocie 11 000 zł. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami pojazd usunięto na parking strzeżony.

Źródło: WITD Kraków
Do ulubionych