REKLAMA

Przewożony ładunek zaskoczył inspektorów jak również kierowcę
Utworzona: 2019-02-09

W toku kontroli oświadczył, że nie miał pojęcia, iż transport tego typu substancji obostrzony jest dodatkowym wymaganiami określonymi w umowie europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR).

Na 156 km autostrady A4 Dolnośląscy Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu zatrzymali do kontroli pojazd ciężarowy przewoźnika krajowego nieoznaczony tablicami barwy pomarańczowej charakterystycznymi dla jednostek transportowych przewożących towary niebezpieczne. Pojazdem wykonywano krajowy transport drogowy rzeczy w relacji Tychy – Nowa Wieś Wrocławska.

W toku kontroli inspektorzy przeprowadzili inspekcję przestrzeni ładunkowej pojazdu, w której ku ich zdziwieniu, stwierdzono duży pojemnik do przewozu luzem zawierający 1370 kg ładunku towaru niebezpiecznego sklasyfikowanego zgodnie z umową europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) numerem UN 3264 Materiał Żrący Ciekły, Kwaśny, Nieorganiczny, 8, III; (Aluminum Hydroxychloride).


W toku kontroli stwierdzono szereg nieprawidłowości

- przewóz towaru niebezpiecznego nieoznakowanym pojazdem (brak wymaganych tablic, nalepek, znaków i napisów),
- dopuszczenie do przewozu towaru niebezpiecznego kierowcy, który nie uzyskał wymaganego zaświadczenia ADR; kierowca nie posiadał uprawnień do przewozu towarów niebezpiecznych,
- niewyposażenie jednostki transportowej w rozumieniu przepisów ADR przewożącej towary niebezpieczne w wymagane gaśnice lub wyposażenie tej jednostki w gaśnice niespełniające warunków określonych w przepisach ADR; gaśnice będące na wyposażeniu jednostki transportowej nie posiadały cech przejścia z wynikiem pozytywnym kontroli okresowej,
- niewyposażenie jednostki transportowej w rozumieniu przepisów ADR przewożącej towary niebezpieczne w wymagane wyposażenie ochronne lub awaryjne określone w przepisach ADR lub pisemnych instrukcjach; stwierdzono brak: płynu do płukania oczu, przenośne urządzenie oświetleniowe, łopaty, osłona otworów kanalizacyjnych, pojemnik do zbierania pozostałości.

Wobec powyższego zakazano kontynuacji przedmiotowego przewozu do czasu usunięcia nieprawidłowości a wobec przewoźnika wszczęto postępowanie administracyjne.

Źródło: WITD Wrocław
Do ulubionych