Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Polski kierowca pilnie potrzebny. Dlaczego uciekają za granicę?

Jakie problemy mają w obecnym miejscu zatrudnienia i co skłania ich do wyjazdu.

W badaniu ankietowym firmy ASMO Solution i etransport.pl, którego celem było przybliżenie problemów i warunków zatrudnienia polskich kierowców, wzięło udział 178 przedstawicieli w różnym wieku oraz stażu zawodowym. Tylko 51% z nich pozostaje zatrudnionych w polskich a 49% w zagranicznych firmach.

DLACZEGO ZOSTAJĄ?

Jak się okazało, głównym czynnikiem decydującym o pozostaniu w kraju jest możliwość częstego kontaktu z rodziną i odległość firmy od miejsca zamieszkania.29% badanych odpowiedziało, że o decyzji pozostania w kraju często decydują warunki pracy oferowane przez polskich pracodawców, w tym: atmosfera, zarobki, a także możliwość korzystania ze świadczeń socjalnych oraz składki emerytalne. Ponad 1/4 badanych na to samo pytanie odpowiedziała, że w kraju nie trzyma ich nic.

Wypowiedzi kierowców:
    Możliwość kontaktu z dyspozytorami oraz pracownikami biura w języku polskim. Wszystkie kwoty wchodzące w skład wynagrodzenia razem dają kwotę podobną jak w Niemczech.
    Jeszcze pracuję, ale cały czas oglądam ogłoszenia jeśli znajdę coś ciekawego na pewno zmienię.

POLSKA RZECZYWISTOŚĆ

Co najbardziej przeszkadza kierowcom w obecnym miejscu zatrudnienia?

Jak wynik z ankiety, główne problemy związane są z wynagrodzeniem oraz warunkami socjalnymi i świadczeniami emerytalnymi. Następnie wspominają o rozłące z rodziną i odległość miejsca pracy od domu rodzinnego. Kierowcy wskazują także złą atmosferę pracy jako istotny czynnik wywołujący tarcia w obecnym miejscu zatrudnienia, przedmiotowe traktowanie oraz dyskryminację na tle zawodowym a także problemy w systemie pracy, planowaniu czasu pracy i tras przez dyspozytorów. Najrzadziej wskazywany problem dotyczy złego stanu floty. Jest też duża grupa kierowców- 18,7 %, którzy twierdzą, że nie mają żadnych problemów związanych z obecnym miejscem zatrudnienia.

Wypowiedzi kierowców:
    Atmosfera między kierowcami, planowanie tras przez dyspozytora powodujące przekraczanie czasu pracy.
    Składki na ubezpieczenie odprowadzane od najniższego wynagrodzenia.
    Brak poszanowania, notoryczne przegięcia tacho, brak odzieży roboczej, zero prywatnego czasu.

JAK NIE W POLSCE TO GDZIE?

Jak wynika z ankiety polscy kierowcy są otwarci na podjęcie pracy poza granicami swojego kraju. Aż 77% procent osób zgłasza chęć wyjazdu. Jedynie 5% definitywnie odmówiłoby a 18% bierze pod uwagę taką ewentualność.

W jakich krajach europejskich najczęściej pracują polscy kierowcy? Aż 62,4% ankietowanych było lub jest zatrudnionych poza granicami Polski. Pracę w kraju deklaruje 37,6% badanych. Najczęściej wymienianymi państwami były Niemcy. Prawie 60% ankietowanych podaje ten kraj jako miejsce obecnego lub przeszłego zatrudnienia. Na drugim miejscu znalazła się Holandia –zatrudnienia w tym kraju potwierdziło 16,7% pytanych. Kolejno znalazła się Belgia (7,3%), Austria (6%), Francja (5,3%) oraz Włochy (4,7%).Część pierwsza raportu dostępna TUTAJ.

KILKA SŁÓW

Kierowcy samochodów ciężarowych chcą być blisko domu i rodziny, jednak wielu z nich decyduje się na pracę w Niemczech. Koszt takiej decyzji jest wysoki i wiąże się z wieloma niedogodnościami i poczuciem samotności, a mimo to wielu kierowców z Polski podejmuje decyzję o zatrudnieniu w Niemczech. Analizując wypowiedzi z przeprowadzonego badania ankietowego można wysunąć wnioski, że nie tylko wyższe zarobki mają wpływ na takie decyzje. Oprócz godziwej płacy kierowcy oczekują dobrych warunków pracy, dobrego stanu technicznego floty oraz przyjaznej, opartej na wzajemnym szacunku, atmosfery. Oprócz poprawy tych składników pracodawcy w Polsce mogą pomyśleć o zagwarantowaniu kierowcom bezpieczeństwa i stabilności finansowej. Warto zastanowić się nad wprowadzeniem jasnej ścieżki kariery i określeniem możliwości rozwoju-stwierdza Marcin Obiegły, właściciel agencji ASMO Solutions, pośredniczącej w zatrudnianiu polskich fachowców na rynku niemieckim.

Coraz bardziej zauważalne są braki kadrowe branży transportowej. Liczba kierowców, którzy decydują się na zatrudnienie poza granicami naszego kraju drastycznie rośnie. Wyniki ankiety są jednoznaczne, polscy kierowcy chcą i będą wyjeżdżać! Co za tym idzie, ich deficyt będzie się tylko pogłębiał. Teraz nadszedł czas by się zatrzymać i przeanalizować co należy zrobić by zmniejszyć liczbę osób podejmujących pracę w zagranicznych firmach.

Zatem, od czego należałoby zacząć?
Do ulubionych

Fotografie


Photo by Josh Hild from Pexels