REKLAMA

Czas pracy kierowcy ciężarówki w porze nocnej i kary za przekroczenie 10 godzin
ID: 258514

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła kary za przekroczenie dopuszczalnego czasu pracy (10 godzin) w porze nocnej.

~etransport.pl

Wątek dotyczy tej informacji prasowej
REKLAMA

Posty (102)

~Ł ysy
2021-04-07 20:28:07
nitrobzik. Wyjaśnij mi, skąd nowości zawarte w poście z godz 20:22:40? Podaj przepisy.
Raczej ty wychodzisz na durnia.
Coś tam chłoptasku słyszałeś, ale rozumek nie ogarnia tematu.
~kiero
2021-04-07 20:29:21
2021-04-07 19:45:58
"Za pracę nocną uważa się pracę wykonywaną min 4 godziny w porze nocnej "-

W kodeksie pracy nie ma czegoś takiego
~nitrobzik
2021-04-07 20:30:20
Ale ty jesteś tępy osioł.

Wystarczy jedna minuta pracy w godzinach nocnych i już masz czas pracy skrócony do 10 godzin.

Na dziś wystarczy, było śmiesznie ale teraz zaczyna być to męczące.

Cza kurna być humanitarnym dla tepoglowych świrów forumowych
~nitrobzik
2021-04-07 20:32:35
Ja mam podawać zapisy ustawy idiots, którzy nie potrafią owych przepisów ustawy zrozumieć.? ?

Proponuje zamiast lokówki, laskę dynamitu i życzę udanych lotów
~Ł ysy
2021-04-07 20:40:17
nitrobzik. Jesteś wzorcowym przykładem ćwoka, którego największy tłuk potrafi zmanipulować. Zostałeś zmanipulowany. Twój rozumek nie łapie nawet warunku koniecznego, niezbędnego do nazwanua pracy nocnej.
Wyjaśnię ci ćwoku.
Za pracę nocną uznaje się pracę powyżej trzech godzin wykonywaną w porze nocnej ustalonej przez zarząd firmy.
Jeżeli potrafisz czytać i rozumiesz czytany tekst odsyłam cię do Kodeksu Pracy.
Jeżeli będziesz miał problem ze zrozumieniem, poproszę mojego basseta, aby ci wyjaśnił.
~Wielki Szu
2021-04-07 20:42:09
Dziad nie ma na godziny nocne dla pracowników a jeśli nawet ma to świnia nie chce dać. Dziad nie ma na normalne opony bo u dziada tylko china. Jednym słowem polskiego szofera dziady nie interesują. Polski dziad jako pracodawca już nie istnieje
~Ł ysy
2021-04-07 20:48:47
kiero. Przeprosiłem Szanowne Gremium za wprowadzenie w błąd. Nie cztery godz, a trzy.
Pracownik pracujący powyżej trzech godzin w porze nocnej, uznawany jest za praciwnika pracującego w nocy. Art. 151 Kodeksu Pracy.
Czy to coś zmienia w naszej dyspucie?
Co z konsekwencjami zasady "1 minuty "?
~Ł ysy
2021-04-07 20:52:43
Nie wiedziałem, że przepisy ustalane na Garbsenie są ważniejsze od Kodeksu Pracy.
Jednak człowiek się uczy przez całe życie.
~nitrobzik
2021-04-07 20:54:43
Depilu łysy, najpierw rozróżnij pracę w godzinach nocnych, gdzie masz płacone dodatki, a pracę w godzinach nocnych w odniesieniu do kierowców.

Qurwa podstaw nie ogarnia a bierzesz się za pisanie swojej wizji kodeksu pracy
~Wielki Szu
2021-04-07 20:55:15
Ty się głupku niczego juz nie nauczysz.
~nitrobzik
2021-04-07 20:55:24
Łysy pajacu, w twoim przypadku na naukę jest już za późno
laki81
2021-04-07 21:03:23
Przewoźników powinna interesować przede wszystkim druga pora nocna (tzw. pora nocna kierowców) , druga pora nocna na potrzeby rozliczania czasu pracy kierowców obejmuje 4 godziny pomiędzy godziną 00:00 a 07:00 - firma powinna określić w regulaminie pracy 4 godziny ze wskazanego przedziału - wskazana pora nocna -kierowców- służy określeniu limitu 10 godzin pracy jeżeli pracownik wykonywał pracę we wskazanych godzinach. Oznacza to tym samym że limit 10 godzin obejmuje wszystkie czynności zewidencjonowane w tachografie jako jazda oraz inna praca "młotki".
~Ogon
2021-04-07 21:08:11
nitrobzik. Podeprzyj swoją wiedzę konkretnymi przepisami. Wyzywasz ludzi od de*ili wychodząc samemu na de*ila. Tak się kończy każda dyskusja z dyżurnymi de*ilami nitrobzikiem i wielkim szu.
~Ł ysy
2021-04-07 21:13:30
Laki81. Mam rozumieć, że wykonanie pracy trwającej "sztandarową "minutę w porze nocnej, skutkuje skróceniem czasu pracy do 10 godzin?
laki81
2021-04-07 21:16:20
W przypadku gdy praca jest wykonywana w porze nocnej, czas pracy kierowcy nie może przekraczać 10 godzin w danej dobie. Dobę rozumiemy przez kolejne 24h od momentu rozpoczęcia pracy. Tak więc, kiedy kierowca choćby przez minutę wykonywał pracę w wyznaczonej w zakładzie pracy porze nocnej w swojej dobie pracowniczej nie może wykonywać pracy (jazda oraz inna praca ) powyżej 10 godzin.
~Ł ysy
2021-04-07 21:21:35
Laki81. Proszę o wykładnie prawną. Spróbuj powołać się na konkretne artykuły KP lub ustawy i rozporządzenia.
Bardzo proszę.
~Ł ysy
2021-04-07 21:24:07
Z waszymi normami prawnymi jest jak z yeti. Wszyscy wiedzą, wszyscy znają, nikt nie widział.
~kiero
2021-04-07 21:26:38
Praca w godzinach nocnych to jazda i młotki, max 10 godzin. Jeżeli pracodawca nie wyznaczył 4 godzin między 0:00-7:00 które są u niego pracą w nocy. Przyjmujemy że jeżeli kierowca przepracował ponad 4 godziny miedzy 0:00-7:00 to pracował w nocy. Jeżeli pracodawca określił które to 4 godziny są u niego pacą w nocy to nawet przepracowanie minutę w tych godzinach stanowi pracę w nocy. To chyba proste.
laki81
2021-04-07 21:27:03
Ustawa o czasie pracy kierowców (DZ.. U. z 2011 r. nr. 244 poz 1454) , nowelizacja ustawy o transporcie drogowym (DZ. U. Z 2018 r. poz. 1481 ). Zapraszam do lektury i myślę że rozwiałem Państwa wszelkie wątpliwości.
~kiero
2021-04-07 21:29:13
A jezeli ktoś ma z tym problem to najnowsze oprogramowanie do rozliczania czasu pracy kierowcy wyliczy jaka jest kara za przekroczenie czasu pracy w nocy.
~Ł ysy
2021-04-07 21:43:41
Laki81. Chyba nie do końca wiesz, na co się powołujesz.
Szkoda pary.
~nitrobzik
2021-04-07 21:48:51
Ten czubek łysa pała nadal nie może zatrybic? ?
~Ł ysy
2021-04-07 21:50:45
Kiero. Powołujesz się na program? Dobre jaja.
~Ł ysy
2021-04-07 21:54:38
Siedmiu sędziów Sądu Najwyższego wydało uchwałę w sprawie ryczałtów noclegowych z pogwałceniem wszelkich obowiązujących ustaw i rozporządzeń.
Po pewnym czasie chłopaki zreflektowali się. Identyczna jest obecnie sytuacja z czasem pracy w godzinach nocnych. Taki kraj.
Szkoda pary na jałowe dysputy.
~//~
2021-04-07 22:39:15
Jako informacja.

Pora nocna w ogólnym Kodeksie Pracy, to określenie dla wybranych 8 godzin pomiędzy 21:00 a 7:00 rano. Dotyczy to zatem pracownika produkcyjnego, górnika czy też pielęgniarki pracującej w szpitalu. Ta definicja dotyczy naliczania dodatku do wynagrodzenia również dla kierowców.

Rozdział VI
Praca w porze nocnej
Art. 151 (7). § 1. Pora nocna obejmuje 8 godzin między godzinami 2100 a 700.
§ 2. Pracownik, którego rozkład czasu pracy obejmuje w każdej dobie co najmniej 3 godziny pracy w porze nocnej lub którego co najmniej 1/4 czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną, jest pracującym w nocy.
§ 3. Czas pracy pracującego w nocy nie może przekraczać 8 godzin na dobę, jeżeli wykonuje prace szczególnie niebezpieczne albo związane z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym.
§ 4. Wykaz prac, o których mowa w § 3, określa pracodawca w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, a jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa - z przedstawicielami pracowników wybranymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy, oraz po zasięgnięciu opinii lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników.
§ 5. Przepis § 3 nie dotyczy:
1) pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy;
2) przypadków konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii.
§ 6. Na pisemny wniosek pracownika, o którym mowa w § 2, pracodawca informuje właściwego okręgowego inspektora pracy o zatrudnianiu pracowników pracujących w nocy.
Art. 151 (8). § 1. Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.
§ 2. W stosunku do pracowników wykonujących pracę w porze nocnej stale poza zakładem pracy dodatek, o którym mowa w § 1, może być zastąpiony ryczałtem, którego wysokość odpowiada przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej.


Dodatkowo w transporcie, zgodnie z ustawą o czasie pracy kierowców, dla celów ustalania czasu pracy, jest dodatkowa pora nocna zdefiniowana jako wybrane 4 godziny pomiędzy 0:00 a 7:00. Jaki dokładnie będzie to przedział (00:00 - 04:00, czy też 02:00 - 06:00), określa już pracodawca w regulaminie pracy

Ustawy o czasie pracy kierowców.
Art. 2 pkt 6a. Pora nocna - okres czterech godzin pomiędzy godziną 00. 00 i godziną 07. 00 ; definicję pory nocnej zawartą w tym przepisie stosuje się wyłącznie do celów ustalania czasu pracy.

Jeżeli przedsiębiorstwo w wewnętrznej dokumentacji (regulaminie) określiło, że pora nocna trwa od 01:00 do 05:00 nad ranem, a pracownik w tym właśnie czasie będzie wykonywał konkretne czynności pracy (jazda lub "inna praca"), nawet 1 minutę, należy ograniczyć łączny wymiar tych czynności. W takiej sytuacji czas pracy (czynności jazdy oraz "innej pracy", tzw. "młoteczków") tego kierowcy nie może przekraczać 10 godzin w danej dobie. Należy również zwrócić uwagę na fakt, że bez znaczenia jest czy pora nocna przypada na koniec czy też na początek pracy w danym dniu.
Ważną informacją jest, że przepis ten dotyczy zarówno pracowników zatrudnionych na umowie o pracę jak i umowie zleceniu czy na własnej działalności. Do limitu 10 godzin zalicza się tylko zdarzenia jazdy i "innej pracy" kierowcy, a przerwy w pracy (np. przerwa śniadaniowa) i dyspozycja nie są czasem pracy i nie mogą powodować naruszenia przepisów. Wcześniej przepis ten był uwzględniany tylko podczas kontroli PIP w przedsiębiorstwie. Natomiast obecnie ustawodawca przewidział możliwość nałożenia kar podczas kontroli ITD zarówno na drodze jak i podczas kontroli w przedsiębiorstwie.
Nie jest prawidłowym podejściem kończenie pracy po 10 godzinach zegarowych od rozpoczęcia (np. 03:00 - 13:00), ponieważ w tym czasie kierowca odbierał wymagane przepisami przerwy, postoje lub był w dyspozycji. Nadal można być aktywnym w ciągu doby, zgodnie z przepisami unijnymi (aktywność ta może wynosić 13 lub 15 godzin, a w przypadku podwójnej obsady nawet 21 godzin), ale ograniczeniu podlega suma pracy, np. 8 godzin jazdy i maksymalnie 2 godziny "innej pracy" (tzw. "młoteczków"), 9 godzin jazdy i dodatkowo tylko 1 godzina "innej pracy".

-2

~kierowca
2021-04-08 09:03:25
łysek, głupcze. Z czym masz problem? Każ jeździć swoim szoferakom tak żeby zahaczyli parę minut o porę nocną, a potem poproś inspekcję o kontrol. Potem odmów przyjęcia mandatu, sprawa zostanie skierowana do sądu. To ci wyjaśni, kto ma rację a kto błądzi.
Apropo. A skoro jesteś takim prawym pracodawcą powołującym się na przepisy. Płacisz swoim szoferakom dodatek za pracę w godzinach nocnych? Czy też rycerz w necie, piizda w świecie?

1

~Ł ysy
2021-04-08 09:23:27
kierowca. Oczywiście, że płacę w przewidzianej przez Kodeks Pracy formie.
~Sesek
2021-04-08 13:55:16
~Ccc
Nadal w Ciebie wierzę, że sam poradzisz ze sobą.
Trzymam kciuki:)

1

~jojo
2021-04-09 00:11:06
zryczaltowana placa za prace w nocy 100pln miesiecznie hanba precz z zlodziejami, o tako polske my walczyli
~kiero
2021-04-09 01:58:35
Też mam 100 ryczaltu za pracę w nocy, ale praktycznie w nocy nie jeżdżę więc dla mnie czysty zysk
a strata dla dziada
Odpowiedzialność

Novemedia Ltd nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych tutaj ofert, postów i wątków. Osoby zamieszczające treści naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Powyższy adres IP będzie przekazany uprawnionym organom Państwa w przypadku naruszenia prawa. Zastrzegamy sobie prawo do nie publikowania jakichkolwiek treści bez podania przyczyny.

Twój adres IP: 100.26.179.251

Dodaj
Anuluj

Opcje - szybkie linki

Wątki Admina

TOP 20 - przez was wybrane

OSTATNIO KOMENTOWANE

REKLAMA

ZOBACZ TEŻ

Zakazy ruchu dla ciężarówek w Europie na rok 2021
trafficban.com
Przepisy kuchni kierowców - do przygotowania w trasie lub przed wyjazdem
Kuchnia kierowcy

Kierowca do zabrania - Potrzebujesz się dostać do auta? A może masz wolne miejsce i możesz podrzucić drugiego kierowcę gdzieś na Twojej trasie?
Kierowca Do Zabrania

Sprawdź dobre parkingi w Europie
Dobry parking

Warunki przejazdu na drogach w Polsce
Drogi w Polsce
Photo by Josh Hild from Pexels