Josephs.Scot

Zaświadczenie o nie prowadzeniu pojazdu
ID: 258451

Witam mam pytanie odnośnie urlopówki czy jeżeli jeżdżę w firmie od 7do 16 i zabieram swoją kartę i idę do domu a wsiada ktoś inny i jedzie a ja rano wkładam swoją kartę i jadę znowu i czy na ten czas gdy jest wyjeta karta potrzebuje zaświadczenia czy nie?

Posty (13)

MadShade
2021-04-03 18:39:52
jak w temacie...
PavelSPM
2021-04-03 22:33:31
MadShade

Co najmniej, wszystkie swoje czynności (jazda, inna praca, dyspozycja / dyżur, przerwa / odpoczynek), wykonujące nawet podczas pracy w innym charakterze niż praca kierowcy, w okresie bieżącego dnia oraz poprzednich 28 dni (od dnia 31 grudnia 2024 r. - 56 dni), kierowca musi mieć zaznaczonymi w sposób nieprzerwany (Roz. nr 165/2014. Art. 36). Jak to kierowca przedstawi przy kontroli (za pomocą wpisu manualnego, zaświadczań działalności (tak zwanych "urlopówek"), wydruków, wykresówek (nawet w ręcznym wykonaniu na stronie odwrotnej) lub wszelkich innych dokumentów pomocniczych) to już jego wybór.

Art. 36. Zapisy przechowywane przez kierowcę.
2. Jeśli kierowca prowadzi pojazd wyposażony w tachograf cyfrowy, musi być w stanie okazać, na każde żądanie upoważnionego funkcjonariusza służb kontrolnych:
(i) swoją kartę kierowcy;
(ii) wszelkie zapisy odręczne oraz wydruki sporządzone w ciągu bieżącego dnia oraz poprzednich 28 dni (od dnia 31 grudnia 2024 r. - 56 dni) zgodnie z wymaganiami niniejszego rozporządzenia oraz rozporządzenia (WE) nr 561/2006/2020;
(iii) wykresówki odpowiadające okresowi, o którym mowa w ppkt (ii), w trakcie którego prowadził on pojazd wyposażony w tachograf an alogowy.
3. Upoważniony funkcjonariusz służb kontrolnych może sprawdzić przestrzeganie przepisów rozporządzenia (WE) nr 561/2006/2020 POPRZEZ an alizę WYKRESÓWEK, WYŚWIETLONYCH, WYDRUKOWANYCH LUB POBRANYCH DANYCH zapisanych przez tachograf NA KARCIE kierowcy, LUB w przypadku ich braku, WSZELKICH INNYCH DOKUMENTÓW POMOCNICZYCH, usprawiedliwiających nieprzestrzeganie przepisów, jak określono między innymi w art. 29 ust. 2 i w art. 37 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

-3

PavelSPM
2021-04-03 23:05:09
MadShade

Jako dodatkowa informacja.

Rozporządzenie nr 165/2014.
Art. 34. Użytkowanie kart kierowcy i wykresówek.
1. Kierowcy STOSUJĄ WYKRESÓWKI lub KARTY kierowcy W każdym DNIU, W KTÓRYM PROWADZĄ POJAZD, począwszy od przejęcia pojazdu. NIE WYJMUJE SIĘ wykresówki ani KARTY KIEROWCY z urządzenia rejestrującego PRZED ZAKOŃCZENIEM DZIENNEGO OKRESU PRACY, chyba że jej WYJĘCIE JEST DOPUSZCZALNE z innych powodów.
3. Jeżeli W WYNIKU ODDALENIA się od pojazdu kierowca nie jest w stanie używać tachografu zainstalowanego w pojeździe, to okresy, o których mowa w ust. 5 lit. b) ppkt (ii) "inna praca", (iii) "okresy gotowości" oraz (iv) przerwy, ODPOCZYNEK, urlop wypoczynkowy lub zwolnienie lekarskie :
b) jeśli pojazd wyposażony jest w tachograf cyfrowy - wprowadza się na kartę kierowcy PRZY UŻYCIU URZĄDZENIA do manualnego wprowadzania danych, w jakie wyposażony jest tachograf.
Państwa członkowskie NIE NAKŁADAJĄ na kierowców OBOWIĄZKU PRZEDKŁADANIA FORMULARZY potwierdzających ich CZYNNOŚCI w trakcie ODDALENIA się od pojazdu.

-3

Pan_Ordynator
2021-04-03 23:44:00
Na ten czas obowiązkowy jest wpis manulalny na karcie kierowcy.
Zaświadczenie tzw urlopowka jest zbędna i w żaden sposób nie zastępuje wpisu manulalnego.

1

Pan_Ordynator
2021-04-03 23:47:01
Jak to kierowca przedstawi przy kontroli (za pomocą wpisu manualnego, zaświadczań działalności (tak zwanych "urlopówek"), wydruków, wykresówek (nawet w ręcznym wykonaniu na stronie odwrotnej) lub wszelkich innych dokumentów pomocniczych) to już jego wybór.

Nie ma takiego wyboru.
Ma być obowiązkowo wpis manualny i żadna urlopowka nie zwalnia z jego wykonania.

1

PavelSPM
2021-04-04 00:01:12
MadShade

Jako dodatkowa informacja.

Istnieje oznaczenie czynności (wpisane ręcznie podczas wpisu manualnego i/lub automatycznie przy omijaniu wpisu manualnego) piktogramem - "?" (nieznana aktywność) obecność którego w pamięci KK i tachografu cyfrowego można wytłumaczyć przy kontroli wyjaśnieniem różnymi sposobami, w tym i za pomocą nadania zaświadczania działalności, tak zwanej "urlopówki" (jak przykład, inne sposoby - nadanie wykresówek, wydruków, nawet w ręcznym wykonaniu na stronie odwrotnej).

-2

PavelSPM
2021-04-04 00:08:37
MadShade

Jako dodatkowa informacja.

Zaświadczanie o działalności (tak zwana "urlopówka") prawie już odeszło od praktycznego stosowania w praktyce ale jak widać niektóre wyjątkowo "utalentowane" niby to "przewoźnicy" i "kierowcy" (nie mylić z prawdziwymi) tak do końca i nie znają dla czego ono jest przeznaczone (oprócz potwierdzenia urlopu / odpoczynku) i jak w pełnej mierze im można skorystać się.
W zaświadczaniu o działalności, na potrzebny okres czasu, też można zaznaczyć wszystkie istniejące działalności po kolei w sposób nieprzerwany, tak samo jak i przy wpisie manualnym w fachografie.

Jak przykład:

ZAŚWIAD CZENIE O DZIAŁALNOŚCI
...
w okresie:
12. od (godzina-dzień-miesi ąc-rok) : 17:00-16-10-2020
13 . do (godzina-dzień-miesi ąc-rok) : 08:00-19-10-2020
14 . miał czas wolny od pracy lub odpoczywał
w okresie:
15. od (godzina-dzień-miesi ąc-rok) : 08:00-19-10-2020
16 . do (godzina-dzień-miesi ąc-rok : 12:00-19-10-2020
17 . wykonywał pracę inną niż prowadzenie pojazdu
w okresie:
18. od (godzina-dzień-miesi ąc-rok) : 12:00-19-10-2020
19 . do (godzina-dzień-miesi ąc-rok) : 13:00-19-10-2020
20 . miał czas wolny od pracy lub odpoczywał
w okresie:
21. od (godzina-dzień-miesi ąc-rok) : 13:00-19-10-2020
22 . do (godzina-dzień-miesi ąc-rok) : 17:00-19-10-2020
23 . wykonywał pracę inną niż prowadzenie pojazdu
w okresie:
24. od (godzina-dzień-miesi ąc-rok) : 17:00-19-10-2020
25 . do (godzina-dzień-miesi ąc-rok) : 08:00-20-10-2020
26 . miał czas wolny od pracy lub odpoczywał
i t. d. (w miarę potrzeby)...
27. Miejscowość: "xxxxx" Data: "xx. xx. xx"
Podpis przełożonego: "@"
28. Ja, jako kierowca, potwierdzam, że w wyżej wymienionych okresach nie prowadziłem pojazdu wchodzącego w zakres stosowania Rozporządzenia (WE) nr 561/2006/2020 lub AETR.
29. Miejscowość: "xxxxx" Data: "xx. xx. xx"
Podpis kierowcy: "&"
...

Właśnie od tego, że to zaznaczenie wszystkiego wymaga czasu (jest nudnym zajęciem), odpowiedzialne za transport w firmach (przełożone) podczas wypisywania zaświadczania o działalności na cały potrzebny okres czasu z reguły zaznaczają go tylko jako - "X" miał czas wolny od pracy lub odpoczywał (z tego pochodzi ta, przewodząca niektórych w błąd, nazwa - "urlopówka") i całkiem nie przejmują się tamtym bo "kierowcy" i tak to podpisują, zaniżając sami sobie zarobki i/lub odpoczynki (dzienne i/lub tygodniowe).

Trochę rozumowania logicznego i wszystko wyjaśnia się że to nie było aż takie ciężkie do zrozumienia. :-)

-2

Pan_Ordynator
2021-04-04 00:10:38
? wpisuje się na czas, gdy kierowca prowadził auto na tarczki.

Posiadanie uropowki nie zastępuje wykonania prawidłowego wpisu manualnego na karcie kierowcy.
Kara 100 zlotych

1

Pan_Ordynator
2021-04-04 00:11:35
Proszę nie wprowadzać w błąd.

1

PavelSPM
2021-04-04 00:42:24
2021-04-04 00:10:38
"... Posiadanie uropowki nie zastępuje wykonania prawidłowego wpisu manualnego na karcie kierowcy... "

Rozporządzenie nr 165/2014.
Art. 34 ust 3 pkt b
"... Państwa członkowskie NIE NAKŁADAJĄ na kierowców OBOWIĄZKU PRZEDKŁADANIA FORMULARZY potwierdzających ich CZYNNOŚCI w trakcie ODDALENIA się od pojazdu.

Zaświadczanie o działalności (tak zwana "urlopówka") jest niczym innym jak FORMULARZEM potwierdzającym CZYNNOŚĆ kierowcy w trakcie ODDALENIA się od pojazdu (w przypadku MadShade - poszedł do domu).

-3

PavelSPM
2021-04-04 00:59:55
Rozporządzenie nr 165/2014/2020.
Art. 36. Zapisy przechowywane przez kierowcę.
3. Upoważniony funkcjonariusz służb kontrolnych może sprawdzić przestrzeganie przepisów rozporządzenia (WE) nr 561/2006/2020 POPRZEZ an alizę WYKRESÓWEK, WYŚWIETLONYCH, WYDRUKOWANYCH LUB POBRANYCH DANYCH zapisanych przez tachograf NA KARCIE kierowcy, LUB w przypadku ich braku, WSZELKICH INNYCH DOKUMENTÓW POMOCNICZYCH, usprawiedliwiających nieprzestrzeganie przepisów, jak określono między innymi w art. 29 ust. 2 i w art. 37 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

Zaświadczanie o działalności (tak zwana "urlopówka") jest niczym innym jak jednym z możliwych DOKUMENTÓW POMOCNICZYCH usprawiedliwiających przestrzeganie przepisów kierowcą.

-2

robert2
2021-04-04 08:26:19
Szoszon sie pojawil i znow odlecial z tymi wklejkami

2

PavelSPM
2021-04-04 15:32:21
Chamskie zachowanie z powodu braku argumentów jak i nie zdolność do czytania ze zrozumieniem - oznaka słabości jak i niskiego poziomu wychowania, rozwoju, wykształcenia, edukacji i kultury.
Na chrząkanie i kwiczenie szoszo-kającej świni (tej z lachococoprzeków), człowiek w odpowiedź po świńsku nie odpowiada. :-)

-3

REKLAMA
Tylko dla zalogowanych

Wątek ten komentować mogą tylko posiadacze kont w etransport.pl - Zapraszam do zalogowania lub rejestracji.

Zaloguj się Zarejestruj się

Opcje - szybkie linki

Wątki Admina

TOP 20 - przez was wybrane

OSTATNIO KOMENTOWANE

REKLAMA

ZOBACZ TEŻ

Zakazy ruchu dla ciężarówek w Europie na rok 2022
trafficban.com
Przepisy kuchni kierowców - do przygotowania w trasie lub przed wyjazdem
Kuchnia kierowcy

Kierowca do zabrania - Potrzebujesz się dostać do auta? A może masz wolne miejsce i możesz podrzucić drugiego kierowcę gdzieś na Twojej trasie?
Kierowca Do Zabrania

Sprawdź dobre parkingi w Europie
Dobry parking

Warunki przejazdu na drogach w Polsce
Drogi w Polsce
Photo by Josh Hild from Pexels