REKLAMA

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Opłaty drogowe na Węgrzech – miniporadnik dla fleet managerów
Utworzona: 2019-05-14

Planując przejazd przez Węgry, należy liczyć się z opłatami drogowymi za przejazd drogą krajową lub autostradą. O konieczności ich uiszczenia informują specjalne znaki drogowe. Płatności za przejazd wyznaczonymi trasami są obowiązkowe dla wszystkich kategorii pojazdów. Jak zaplanować przejazd przez Węgry?

Od 1 lipca 2013 roku na Węgrzech wprowadzono elektroniczny system poboru opłat drogowych HU-GO. Węgierski system obejmuje rozbudowaną sieć płatnych dróg, do której zaliczają się autostrady, drogi krajowe oraz drogi szybkiego ruchu o łącznej długości 6513 km. Obowiązkiem opłaty za przejazd płatnymi odcinkami dróg są obciążeni zarówno kierowcy samochodów osobowych, jak i ciężarowych. W przypadku pojazdów do 3,5 tony opłaty są regulowane na podstawie winiety (tygodniowa, miesięczna i roczna).

Dla samochodów o masie przekraczającej 3,5 tony przewidziano dwa rozwiązania regulowania opłat drogowych. Pierwszym z nich jest bilet relacyjny. Kierowca lub fleet manager musi dokładnie określić przed zakupem biletu trasę przejazdu, gdyż będzie on ważny wyłącznie na wyznaczonych odcinkach dróg. Drugim rozwiązaniem jest korzystanie z OBU (On Board Unit), czyli jednostki pokładowej, która nalicza opłaty za pokonane płatne odcinki dróg. W przypadku pomyłki dotyczącej kategorii pojazdu lub błędnej rejestracji OBU naliczane są wysokie mandaty.

Podstawa naliczania opłat na Węgrzech

Obowiązkiem wniesienia opłat za przejazd autostradą, drogą krajową lub szybkiego ruchu są objęte wszystkie pojazdy ciężarowe o masie własnej powyżej 3,5 tony. Wysokość opłaty drogowej jest zależna od liczby osi pojazdu o oznaczeniach J2, J3, J4. Kategoria J2 dotyczy pojazdów dwuosiowych, J3 – trzyosiowych, a J4 – czteroosiowych. Wysokość opłat zależna jest także od klasy emisji spalin pojazdu
(A ≥ EURO V, B = EURO II–IV, C ≤ EURO I) oraz od kategorii drogi i długości pokonanej trasy. Tabelę opłat drogowych z dokładnymi stawkami odpowiadającymi wszystkim zmiennym można znaleźć na oficjalnej stronie pod adresem: https://hu-go.hu/articles/article/obliczanie-wysokosci-oplat

Bilet relacyjny


Bilet relacyjny jest formą rozliczenia opłat drogowych na Węgrzech dla pojazdów o masie własnej przekraczającej 3,5 tony. Jego zaletą jest brak konieczności rejestrowania pojazdu w systemie HU-GO, ale jest to obarczone ograniczeniami (brak rejestracji uniemożliwia wystawienie faktury VAT i zwrot biletu). Na postawie ustalonej kategorii pojazdu wyznacza się przebieg trasy i dokonuje zakupu biletu w systemie HU-GO, wybranych punktach partnerskich lub za pośrednictwem karty paliwowej, np. na stacji Shell. Bilet można nabyć maksymalnie na 30 dni przed planowanym przejazdem w przedsprzedaży lub bezpośrednio przed kursem. W cyklu bieżącym bilet traci ważność o godzinie 24.00 następnego dnia. Zwrot biletu jest możliwy wyłącznie po rejestracji w systemie HU-GO do godziny 24.00, na dzień przed planowanym przejazdem.

Urządzenie pokładowe OBU


Jednostka pokładowa OBU naliczająca opłaty drogowe jest wygodniejszym rozwiązaniem podczas przejazdu płatnymi odcinkami dróg. Opłata jest pobierana z przedpłaconego urządzenia. Zamawiając jednostkę pokładową za pośrednictwem HU-GO (oficjalna strona) lub za pośrednictwem Shell, należy ją zarejestrować na oficjalnej stronie, w punktach obsługi klienta lub kioskach do poboru opłat. Władzom węgierskim należy przekazać dane pojazdu wymagane do naliczenia opłat.

Możliwe jest wyposażenie pojazdu w urządzenie z wyprzedzeniem. Na postawie OBU i rejestracji w systemie możliwe jest rozliczanie opłat drogowych za pośrednictwem karty Shell Card.

Uwaga na mandaty


Władze węgierskie bardzo restrykcyjnie pilnują poboru opłat. System HU-GO w ciągu kilkudziesięciu minut może zarejestrować nieuprawniony przejazd płatnym odcinkiem drogi. W przypadku błędnej rejestracji pojazdu czy awarii urządzenia pokładowego mandaty mogą sięgnąć 165 000 forintów (2244 zł). Wszystko zależne jest od czasu wykrycia niezgodności. W tym wypadku działają przedziały czasowe 0–120 minut, 121–240 minut oraz 241–480 minut. Im dłuższy jest czas zwłoki, tym mandat jest wyższy. W celu uniknięcia serii mandatów, bo taka też jest możliwa, należy niezwłocznie zjechać do najbliższego punktu obsługi klienta i naprawić OBU lub zakupić bilet relacyjny. W weryfikacji błędu pomaga alert przeciwmandatowy, który wysyła na adres e-mail ostrzeżenie. Pełna tabela mandatowa znajduje się na oficjalnej stronie https://www.hu-go.hu

Opłaty drogowe na Węgrzech można regulować w bardzo prosty i wygodny sposób. Należy jednak uważać na brak ważnego biletu i błędy podczas rejestracji pojazdu (dane). Brak rejestracji w systemie spowoduje brak możliwości wystawienia faktury VAT, a błędy w naliczaniu opłat wiążą się z wysokimi mandatami i ogromnymi, dodatkowymi kosztami przejazdu.
Do ulubionych

Fotografie