REKLAMA

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Jakie korzyści przewoźnikowi dają systemy AVL?
Utworzona: 2017-11-06

Gdyby przeprowadzić ankietę wśród osób spoza branży transportowej czym są systemy AVL, prawdopodobnie większość respondentów nie byłaby w stanie odpowiedzieć o co chodzi. Możliwe zresztą, że nawet i wśród przewoźników nie wszyscy byliby zorientowani. Jakie zatem korzyści płyną ze stosowanie systemów AVL i o co tak właściwie chodzi?

W zasadzie wszystko staje się jasne, gdy angielski termin AVL zastąpimy lokalizowaniem GPS i wsparciem logistyki. Branża AVL, od automatic vehicle location (automatyczna lokalizacja pojazdów), jest stosunkowo młodą, ale dzięki postępowi technologicznemu dynamicznie rozwijającą się dziedziną. Oferuje szereg usług, które na wielu płaszczyznach usprawniają działalność firm transportowych. Dzięki systemom AVL możliwy jest monitoring pojazdów i trybu pracy tachografu, zużycia paliwa, wyznaczanie tras, szybka komunikacja, sprawne zarządzanie flotą i realizacją zleceń. Przykładem mogą być tu rozwiązania, które proponuje jeden z branżowych liderów – firma Infis.

Dzięki aplikacji Infis Truck Communicator dyspozytor może błyskawicznie skontaktować się z kierowcą przy pomocy zainstalowanego w aucie urządzenia. Nie chodzi tu tylko o komunikację tekstową, ale także o wymianę dokumentów, nadawanie statusów i czynności drogowych czy wyznaczenie trasy. System rejestruje wszelkie informacje związane z transportem i pracą kierowcy. W ten sposób dyspozytor bez opóźnień może dokonywać korekt trasy i zadań pracownika oraz ma pełną kontrolę nad obsługą zleceń. To zaś przekłada się na redukcję kosztów komunikacji i zwiększenie efektywności pracy.

Z kolei system Infis Fleet Analystpozwala na dokładną analizę gospodarki paliwowej. Jak kontrola tego elementu działań przewoźnika jest istotna i jak może ona wpłynąć na koszty, nie trzeba z pewnością wyjaśniać. Monitoringiem mogą zostać objęte nie tylko pojazdy, ale i dystrybutory paliw na stacjach należących do przedsiębiorstwa. W ten sposób łatwiej zaplanować wydatki związane z gospodarką paliwową, ale też można sprawniej wykryć ewentualne nadużycia. System może bowiem obliczyć różnicę między rzeczywistą ilością zatankowanego paliwa, a ilością zadeklarowaną na billingu czy ostrzec o upuszczaniu paliwa. Jest przy tym w stanie określić miejsce i przybliżony czas wystąpienia nieprawidłowości. A to nie wszystko, co Fleet Analyst oferuje.

Odpowiedni moduł aplikacji ułatwia pracę firmom zajmującym się transportem chłodniczym. Umożliwia on stały monitoring temperatury w komorze chłodniczej. Przewoźnik ma w czasie rzeczywistym kontrolę nad warunkami w jakich przewożony jest towar. Odpowiednie rejestratory i czujniki skontrolują wilgotność powietrza wewnątrz ładowni oraz utrwalą informacje o każdorazowym otwarciu jej drzwi. Przewoźnik może zatem reagować natychmiastowo na wszelkie problemy czy naruszenia norm i zabezpieczeń transportu.

Ważną funkcją produktów takich jak Infis Fleet Analyst jest także możliwość zarządzania harmonogramem pracy. To znacznie usprawnia całą logistykę transportową firmy. W przypadku Infis zadania te realizowane są w ramach jednego z modułów aplikacji, który pozwala planować pracę pojedynczego pojazdu lub całych grup pojazdów przez dowolny okres lub przedział czasu. Program raportuje odstępstwa od założonego harmonogramu i dokładną pozycję pojazdu.

Usługi firm z branży AVL wykorzystywane są nie tylko przez firmy transportowe w samochodach ciężarowych i dostawczych, ale również w branży budowlanej, przewozie osób, komunikacji miejskiej, a także w samochodach osobowych czy szkołach jazdy. Infis oprócz monitoringu pojazdów ma w swej ofercie monitoring dla personelu. To również usługa, która może być przydatna dla przewoźników i firm transportowych, zwłaszcza dla tych wysyłających pracowników czy przedstawicieli handlowych w rejony podwyższonego ryzyka. Specjalne urządzenie pozwala na dokładną lokalizację monitorowanej osoby. Wysyła też sygnały alarmowe oraz umożliwia komunikację głosową. Jedną z jego zalet jest rejestracja kierunku ruchu, prędkości przemieszczania się i wysokości nad poziomem morza.
Warto też podkreślić, że działalność transportowa – szczególnie w pewnych obszarach gospodarki – nie jest dziś możliwa bez usług branży AVL, a na pewno jest ona dzięki nim znacznie usprawniona. Systemy te oferują bowiem wiele ułatwień jeśli chodzi o ewidencjonowanie i rejestrowanie danych, które są prawnie wymagane od przewoźnika. Dzięki tym urządzeniom i aplikacjom możliwe jest na przykład zdalne pobieranie informacji z tachografu bez konieczności powrotu kierowcy i pojazdu do kraju.

Systemy AVL są zatem istotnym narzędziem optymalizacji efektywności pracy i kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw transportowych. Ich obecność jest wymuszona rozwojem technologicznym, zmianami rynkowymi i prawnymi. Korzyści z nich płynące są jednak nie do przeceniania. Oprócz efektywności i redukcji kosztów to także lepsza kontrola nad całym procesem logistycznym oraz lepsze zarządzanie zasobami. Inwestycja w systemy AVL w firmie transportowej to coś, co faktycznie się opłaca.
Do ulubionych