Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Problemy w branży transportowej – jak temu zaradzić?

Utworzona: 2024-05-13


Kryzys w branży to fakt z którym mierzą się niemal wszystkie podmioty. Spowolnienie koniunktury widać tak na rynku polskim jak i europejskim. Nasi krajowi dostawcy jako największa grupa reprezentująca tę branżę zmaga się z problemem już od dłuższego czasu. Poniżej przedstawiamy główne przyczyny tego stanu ale i potencjalne rozwiązanie.

Spowolnienie w sektorze transportowym

W samym 2023 roku popyt na usługi transportowe spadł o ok. 20%. Jest to spowodowane takimi czynnikami jak koszty frachtów morskich czy spowolnienie poszczególnych gospodarek w krajach Europy zachodniej. Nakłada się na to sytuacja na Ukrainie oraz konflikt z Rosją i Białorusią.

Mniejsze stawki a większe koszty

Niższy popyt to niższe stawki transportowe. Większość cen detalicznych spadała, a to również przez momenty w których stawki spotowe były niższe niż te kontraktowe. To zaś spowodowało zmniejszenie się rynku o ok. 20%.

Dodatkowym utrudnieniem jest wzrost kosztów wynagrodzeń jaki nastąpił w związku ze wzrostem płacy minimalnej, zmiany zasad rozliczania wynagrodzeń oraz napływu kierowców z zagranicy min. z Ukrainy – niższe stawki wynagrodzeń. Niewątpliwie nie pomogły też koszty związane z wprowadzeniem tzw. Pakietu Mobilności czy zrównoważonym rozwojem. Zwiększenie kosztów wynika również z wzrostu wysokości rat leasingowych, które po podwyżkach stóp procentowych znacząco zmniejszyły środki obrotowe w przedsiębiorstwach.

Wszystko to sprawia, że firmy transportowe najczęściej borykają się z:
- niższym popytem
- dodatkowymi kosztami przy realizacji zamówień
- brakiem środków na regulowanie bieżących zobowiązań, czyli utrata płynności
- pracują de facto na utrzymanie umów leasingowych

Rozwiązanie prawne dla transportu czyli restrukturyzacja

Jak zwraca uwagę doradca restrukturyzacyjny Adam Kaczor z kancelarii KPR Kancelaria Restrukturyzacyjna Sp. z o.o. branża transportowa to obecnie największa grupa przedsiębiorców sięgająca po rozwiązanie prawne jakim jest postępowanie restrukturyzacyjne.

Jest to rodzaj postępowania sądowego, które ma na celu zawieszenie części płatności, ustaleniu planu spłaty zobowiązań i uzyskaniu zgody większości wierzycieli na realizację takiej odroczonej formy spłat. Z tego rozwiązania w ubiegłym roku skorzystało ponad 500 firm z tej branży. Stanowi to niestety tylko ułamek firm transportowych w stosunku do tych które ewidentnie kwalifikują się do restrukturyzacji. Dzieje się tak ze względu na wciąż niski poziom świadomości istnienia takiego rozwiązania.

Co daje postępowanie restrukturyzacyjne dla transportu?

Postępowanie o zatwierdzenie układu – bo tak brzmi pełna nazwa tego rozwiązania – jest uproszczoną formą procedury restrukturyzacyjnej zmierzającą do zawarcia układu czyli ustalenia planu spłaty z wierzycielami. Dzięki temu po zgłoszeniu sprawy do licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego i ustaleniu dogodnych warunków spłaty, ten może bardzo szybko je otworzyć. W KPR Kancelaria Restrukturyzacyjna Sp. z o.o. takie obwieszczenie dokonywane jest już w ok. 2 dni od otrzymania wszystkich stosownych dokumentów od przedsiębiorcy.

W trakcie trwania postępowania czyli od dnia obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego:

- zawieszone zostają spłaty zobowiązań ZUS i US powstałe przed ogłoszeniem
- zawieszone zostają czynności egzekucyjne
- zawieszone zostają zaległe raty leasingowe i inne wierzytelności kontraktowe (np. z tytułu kart paliwowych)
- umowy leasingowe wpisane będą na listę umów chronionych – zakaz wypowiadania takich umów
- przedsiębiorca może swobodnie bez jakichkolwiek zajęć (egzekucji) prowadzić bieżącą działalność

Takie udogodnienia trwają, aż do zatwierdzenia prawomocnie przez sąd układu co w praktyce trwa od 4 do 12 miesięcy – w zależności od obłożenia sprawami danego sądu.

Dobrze przygotowany plan spłaty i całej restrukturyzacji może przynieść także korzyści w wymiarze ekonomicznym. Pamiętać jednak należy, że aby to się stało plan ten musi spotkać się z poparciem większości wierzycieli tak osobowo jak i kapitałowo, a więc wierzyciele muszą się na niego zgodzić w głosowaniu.

W efekcie przeprowadzenia postępowania i zatwierdzenia układu przedsiębiorca:

- może liczyć na redukcję salda zadłużenia – średnio jest to ok. 35% wartości sumy wierzytelności
- zmniejszenie miesięcznych rat i obciążeń finansowych
- ustalić czas spłaty na okres np. do 8 lat (średnio ustala się plan na 6-8 lat)

Sprawdź historię sukcesu Klienta w branży spedycji krajowej i międzynarodowej i zobacz, co może przynieść dobrze przeprowadzona restrukturyzacja firmy transportowej.

Konrad Radwan z kancelarii KPR Kancelaria Restrukturyzacyjna Sp. z o.o. zwraca jednak uwagę na tzw. mity dotyczące postępowania restrukturyzacyjnego. Jednym z nich jest gwarancja redukcji należności głównych czy zawieszenie płatności rat kredytów bez negatywnych tego konsekwencji. Takie działania są możliwe ale tylko w określonych sytuacjach i tylko jeśli większość zobowiązań to nie te kredytowe. W przeciwnym razie tego typu zachowania dłużnika doprowadzają do nie zawarcia układu a dalej w konsekwencji do wypowiedzenia umów kredytowych.

Przy doborze doradcy restrukturyzacyjnego warto też zweryfikować czy takowy posiada numer licencji nadany przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz czy ma on doświadczenie. Można to łatwo sprawdzić na stronie rządowej wpisując imię i nazwisko doradcy. Link do strony znajdziecie TUTAJ.

Branża transportowa pomimo tego, że narażona jest na spore fluktuacje przez co reaguje bardzo szybko na zmiany rynkowe to jednak po pomoc w formie postępowania restrukturyzacyjnego sięga coraz więcej przedsiębiorstw.

W praktyce korzystają z niego tak mniejsi przewoźnicy - np. 1 ciągnik siodłowy z naczepą i 200 tys. zł zobowiązań, jak i więksi – 150 ciągników siodłowych i 65 mln zł zobowiązań.


Do ulubionych


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels