Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

trafficban.pl - Zakazy ruchu w Europie

Dwudniowy zakaz ruchu dla ciężarówek na austriackiej A10

Utworzona: 2023-12-21


Ograniczenie pojazdów ciężarowych będzie obowiązywało na autostradzie A10 w piątek(22.12) i sobotę(23.12).

Na autostradzie A 10 Tauern wprowadza się zakaz ruchu pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej większej niż 7,5 t:
w piątek 22 grudnia 2023 r. w godzinach 13:00–19:00
a) w kierunku południowym (Villach) pomiędzy węzłem Salzburg (skrzyżowanie A 10 z A 1) a węzłem Pongau, jeżeli miejsce docelowe podróży znajduje się we Włoszech lub Słowenii lub trasa dojazdu prowadzi przez Włochy lub Słowenię oraz
b) w kierunku północnym (Salzburg) pomiędzy węzłem Rennweg a węzłem Golling, jeżeli cel podróży znajduje się na terenie Niemiec lub Republiki Czeskiej lub lub trasa dojazdu prowadzi przez Niemcy lub Republikę Czeską;
w sobotę 23 grudnia 2023 roku w godzinach od 7:00 do 15:00
a) w kierunku południowym (Villach) pomiędzy węzłem Salzburg (skrzyżowanie A 10 z A 1) a węzłem Pongau, a także
b) w kierunku północnym (Salzburg) pomiędzy węzłem Rennweg a węzłem Golling.

Zakazy nie obowiązują:

1. Przejazdów wyłącznie w celu transportu zwierząt gospodarczych do uboju lub inwentarza żywego, przesyłek pocztowych i prasy i czasopism, dostaw napojów do miejscowości turystycznych, dostaw paliw stacji benzynowych, placówek gastronomicznych oraz imprez lub w celu wykonania napraw systemów chłodniczych, usług holowania, pomocy drogowej, pomocy w przypadku katastrof, opieki medycznej, przejazdów służb zajmujących się utrzymaniem, dróg, budową dróg lub kolei, pojazdów bezpieczeństwa publicznego, straży pożarnej, wywozu śmieci, usuwania odpadów, eksploatacji oczyszczalni ścieków lub pojazdów obsługujących regularne połączenia w ramach transportu publicznego, a także pojazdów ekip realizujących usługi oświetleniowe (§ 2 ust. 1 Z 42 KFG 1967), przejazdy zgodne z § 42 art. 3a ustawy o ruchu drogowym, pilne przewozy za pomocą ciężarówek, lub ciągników siodłowych z naczepami należących do armii austriackiej lub wojsk zagranicznych, na podstawie przepisów, ustawy nr 57/2001, oraz transporty uznanych organizacji pomocowych, oraz przejazdy realizowane w ramach generalnego remontu tuneli na autostradzie A 10 pomiędzy węzłem Golling i węzłem Werden oraz ruch docelowy lub źródłowy na terenie kraju związkowego Salzburg.

2. Przejazdów wyłącznie w celu przewozu świeżych owoców i warzyw, świeżego mleka i świeżych przetworów mlecznych, świeżego mięsa i świeżych przetworów mięsnych, świeżych ryb i świeżych przetworów rybnych, żywych ryb, jaj, świeżych grzybów, świeżych wypieków i wyrobów cukierniczych, świeżych ziół oraz roślin doniczkowych lub kwiatów ciętych oraz gotowych do spożycia przetworów spożywczych, a także związane z nimi przejazdy puste lub powrotne w celu transportu pakowań dla ww. grup towarów. Podczas transportu należy mieć przy sobie list przewozowy lub listę załadunkową poszczególnych punktów rozładunku. Zawsze musi istnieć możliwość sprawdzenia stanu załadunku (ilości) na początku i w trakcie transportu.

3. Dostawy do i z portów lotniczych (§ 64 ustawy o lotnictwie) lub lotnisk wojskowych wykorzystywanych do celów lotnictwa cywilnego zgodnie z § 62 ust. 3 ustawy o lotnictwie.

4. Przewozów realizowanych w ramach transportu kombinowanego kolejowo-drogowego od nadawcy do najbliższej stacji kolejowej z odpowiednim zapleczem technicznym lub z najbliższej stacji rozładunku z odpowiednim zapleczem technicznym do odbiorcy oraz z powrotem do następnej stacji rozładunku, pod warunkiem posiadania właściwie wypełnionego dokument przewozowego potwierdzającego, że dany pojazd lub jego nadwozie (nadwozia wymienne, kontenery) są przewożone lub zostały przewiezione koleją; taka sama zasada obowiązuje w przypadku kombinowanego transportu drogowo-rzecznego.
Do ulubionych trafficban.pl - Zakazy ruchu w Europie
FIRMOWY SPOTLIGHT
PST OST SPED SP. Z O.O.


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels