Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Zakaz wyprzedzania dla ciężarówek - będą wyjątki

Utworzona: 2023-05-25


Do sejmu wpłynęła autopoprawka (poprawka wniesiona do tekstu ustawy przez jej autora) dotycząca zmiany ustawy regulującej między innymi możliwości wyprzedzania przez pojazdy ciężarowe. Kiedy taki manewr będzie zakazany, a kiedy możliwy?

W połowie maja minister Adamczyk zapowiedział pracę nad ustawą. Zmiana przepisów ma na celu uporządkowanie i upłynnienie ruchu pojazdów na autostradach i drogach ekspresowych. Dotyczy on możliwości wykonywania manewru wyprzedzania, a także sposobu jazdy i wyboru pasów, którymi może poruszać się pojazd z kategorii N2 i N3.

Zmiany dotyczące manewru wyprzedzania przez pojazdy ciężarowe:

➡️ zabrania się wyprzedzania pojazdu samochodowego na autostradzie i drodze ekspresowej o wyłącznie dwóch pasach ruchu przeznaczonych dla danego kierunku ruchu, chyba że pojazd ten porusza się z prędkością znacznie mniejszą od dopuszczalnej dla pojazdów kategorii N2 lub N3 obowiązującej na danej drodze - różnica prędkości podczas wyprzedzania się pojazdów powinna być tak znacząca, aby możliwe było wykonanie manewru wyprzedzania w sposób nieutrudniający i niespowalniający ruchu na lewym pasie ruchu autostrady lub drogi ekspresowej;
➡️ spod zakazu wyprzedzania wyłącza się pojazdy wykonujące na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne wysyłające żółte sygnały błyskowe.

Celem przepisu nie jest wprowadzenie bezwzględnego zakazu wyprzedzania dla pojazdów ciężarowych kategorii N2 lub N3, a jedynie wyeliminowanie wyprzedzania się pojazdów ciężarowych kategorii N2 lub N3, które poruszają się z prędkością zbliżoną do maksymalnej, obowiązującej na drodze.

Zasady poruszania się po autostradach i drogach ekspresowych o trzech lub więcej pasach ruchu w jednym kierunku:

➡️ na odcinku pomiędzy węzłami o 3 pasach ruchu kierujący pojazdem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i 12 t oraz zespołem pojazdów o długości powyżej 7 m zobowiązany poruszać się jednym z dwóch pasów ruchu, położonych najbliżej prawej krawędzi jezdni;
➡️ w przypadku ruchu w obszarze węzła drogowego, w którym występują pasy włączenia i wyłączenia, kierujący pojazdem będzie zobowiązany zajmować wyłącznie jeden z dwóch pasów ruchu dla kierunku, w którym się porusza, usytuowanych najbliżej prawej krawędzi jezdni;
➡️ w przypadku jezdni o 5 pasach ruchu, w tym 2 pasach wyłączenia do skrętu w prawo oraz trzech pasach do jazdy na wprost, kierujący pojazdem, który wybierze kierunek jazdy na wprost, będzie mógł korzystać z trzeciego i czwartego pasa ruchu, licząc od prawej krawędzi jezdni.

Źródło: gov.pl
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
Księgowy online


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels