Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

W Europie zbyt wiele osób nadal jeździ ciężarówkami bez zapiętych pasów bezpieczeństwa
Utworzona: 2022-10-02

Tak wynika z niedawnego badania przeprowadzonego przez dział DEKRY ds. Badania Wypadków. Spośród prawie 17 tys. osób, jakie obserwowano w Niemczech, Francji, Czechach i Danii tylko około 14 tys. miało zapięte pasy bezpieczeństwa, czyli średnio zaledwie 83%.

Badanie dotyczyło pojazdów kategorii N1 (poniżej 3,5 t dmc), N2 (3,5 do 12 ton) i N3 (powyżej 12 ton), które były obserwowane na obszarach zabudowanych, niezabudowanych i na autostradach. Zespół DEKRY ds. Badania Wypadków przeprowadził badanie w okresie od kwietnia do lipca br. Ogólny wskaźnik używania pasów bezpieczeństwa był najniższy w Czechach (77%) a najwyższy we Francji (87%); w Niemczech wyniósł 82%, a w Danii 83%.

We wszystkich krajach wskaźnik ten był najwyższy w klasie vanów (N1). W Czechach i we Francji najwięcej osób nie zapinających pasów bezpieczeństwa jeździła lekkimi ciężarówkami (N2) natomiast w Niemczech i w Danii takie zachowanie występowało najczęściej wśród użytkowników ciężarówek o dmc powyżej 12 t (N3). Ogólnie rzecz biorąc, we wszystkich krajach i klasach pojazdów pasy bezpieczeństwa częściej mieli zapięte kierowcy niż pasażerowie na przednich siedzeniach.

Dane z Niemiec można porównać z wcześniejszymi badaniami DEKRY z lat 2004-2014. Na przestrzeni lat w niektórych obszarach nastąpiła znaczna poprawa. Dotyczy to wszystkich klas pojazdów, choć w różnym stopniu, wcześniejsze dane były bardzo niskie w przypadku samochodów ciężarowych kategorii N3, w szczególności w 2004 r.

Szczególnie duży wzrost odsetek osób zapinających pasy odnotowano w pojazdach kategorii N3 na terenach zabudowanych: od około 21% w 2004 r. i 49% w 2014 r. do 73% obecnie. Jeszcze większą poprawę można zauważyć w przypadku jazdy na autostradzie, gdzie odsetek wzrósł z 16% w 2004 r. do 66% w 2014 r. do 82% obecnie.

Jak zaznaczyli eksperci z DEKRY, ogólnie rzecz biorąc, trend zmierza we właściwym kierunku. Niemniej jednak liczby, które zostały przedstawione są nadal niepokojące i ostatecznie nie do zaakceptowania. Ich zdaniem poprawa będzie trudna do osiągnięcia bez odpowiednio wysokich kar i stałego monitoringu. Ale przede wszystkim nadal potrzebna jest skuteczna edukacja.

Źródło: DEKRA
grafika poglądowa
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
superTrans Myjnie samochodowe


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels