Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Zarobki

ID: 264033


Witam niedługo odbiorę prawko i chciałbym się zapytać na ile mogę liczyć jako nowy kierowca przy pracy w poniedziałek wyjazd powrót piątek albo sobota i tydzień wolnego i w poniedziałek znowu wyjazd. Nie liczę na wielkie kokosy tylko jakąś w miarę przyzwoitą dam radę zarobić 4, 5 tyś netto? Czy może uda się więcej np na lorze?

Posty (15)

Ł ysy
Czy ja dobrze zrozumiałem?
Od poniedziałku do piątku, tydzień wolnego, po tygodniu nowy cykl?
Jeżeli tak, idz do psychologa puki czas.
Później tylko psychiatra.

1

Ł ysy
Kolejny Brajanek.

2

swiezak1234
Nie każdy chce jeździć po kilka tygodni w trasie. Mam inne zajęcia i taki system jest dla mnie idealny, a tylko zapytałem bo może ktoś jeździ w takim systemie i powie jak faktycznie jest. A odpowiedź pana nic nie wnosi to nie wiem po co się pan udziela.
game_over
Zejdź na ziemię dzieciaku. Jeśli prawko zrobiłeś tylkp dla kasy to odpuść sobie zanim zaczniesz.
Zostań przy tym swoim innym zajęciu.

2

PavelSPM
swiezak1234
"... przy pracy w poniedziałek wyjazd powrót piątek albo sobota i tydzień wolnego i w poniedziałek znowu wyjazd... dam radę zarobić 4, 5 tyś netto? Czy może uda się więcej... ? "

Jako informacja.

Podstawa minimalna - 3010 zł. brutto (około 2363. 56 zł. netto) za jeden etat (19-23 dni pracowniczych, 152-184 godzin pracy ("jazda" + "młotki"), zależy od miesiąca) co daje minimalną stawkę godzinową - 19. 70-16. 36 zł/h brutto (15. 55-12. 85 zł/h netto, średnio około 13. 91 zł/h netto).
Dodatek za jedną godzine pracy w porze nocnej (8 godzin pomiędzy 21. 00 a 07. 00) - 20% stawki godzinowej (2. 78 zł/h netto).
Dyżury/dyspozycji ("koperta") - 30-60-100% wynadrodzenia (4. 18- 8. 35-13. 91zł/h netto, zależy od sytuacji) lub kompensacja jako czas wolny (1h/1h - na wniosek pracownika lub 1h/1. 5h - na wniosek pracodawcy) bez użycia rocznego urlopu.
Jedna nadgodzina pracy (ponad przeciętnie 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, z reguły w 1-miesięcznym) - 13. 91 zł. netto plus dodatek 50% co daje 20. 87 zł/h netto lub kompensacja jako czas wolny bez użycia rocznego urlopu.
Jedna nadgodzina pracy w porze nocnej, niedzielę, święto - 13. 91 zł. netto plus dodatek 100% co daje 27. 82 zł/h netto lub kompensacja jako czas wolny bez użycia rocznego urlopu.
Krajowa dieta z ryczałtem - 75 zł/doba (30 zł. dieta plus 45 zł. ryczałt za nocleg (150% wartości diety) w razie nieprzedłożenia rachunku za nocleg) zgodnie KP, powołującym się na Rozp. MPiPS.
Zagraniczna dieta z ryczałtem (gdy podróż nie podpada pod delegacje) - 63 (RO) -124 (CH) euro/doba (około 286-564 zł. ), wielkość zależy od kraju docelowego podróży służbowej (38 (RO) -79 (CH) euro (około 172-359 zł. ) dieta plus 25 (RO) -45 (F) euro (około 95-201 zł. ) ryczałt za nocleg (25% od limitu na nocleg) w razie nieprzedłożenia rachunku za nocleg), zgodnie KP, powołującym się na Rozp. MPiPS.
Wyrównana tak zwana "płaca minimalna" - pogodzinna płaca (stawka godzinowa z należnymi dodatkami) zobowiązująca przy pewnych warunkach i okolicznościach (delegacja - kabotaż i/albo rozładunek / załadunek z/do trzecich krajów), opierając się na wewnętrzne przepisy krajów oddelegowania (D - 9. 6 eur/h brutto, F - 10. 48 eur/h brutto, NL - 9. 72 eur/h brutto, DK - 168. 56 dkk/h (około 22 e/h) brutto, A - 10. 09 e/h brutto, I - 10. 12 e/h brutto i t. d. ; źródło: h t t p s://csk. pl/placa-minimalna/, żeby link zadziałał trzeba usunąć w nim odstępy)
Zagraniczne delegacji - stawki dodatków lub zwrot wydatków na pokrycie kosztów podróży, wyżywienia i zakwaterowania zobowiązujące przy pewnych warunkach i okolicznościach (kabotaż i/albo rozładunek / załadunek z/do trzecich krajów) zgodnie z warunkami zatrudnienia, opierając się na wewnętrzne przepisy krajów oddelegowania.

REKOMENDUJĘ zapoznać się.
Delegowanie pracowników - praktyczne aspekty prawne, kadrowe i podatkowe
Opracowan ie:
Anna Stokłosa
Justyna Zając-Wysocka
h t t p s://www. iph. krakow. pl/images/do-pobrani a/Publikacje/Delegow anie_pracownikow_-_P raktyczne_aspekty_pr awne_i_podatkowe_lip iec_2020. pdf
(żeby link zadziałał trzeba usunąć w nim odstępy)

ART. 3 AKAPIT 1A DYREKTYWY 96/71/WE DOTYCZĄCEJ DELEGOWANIA PRACOWNIKÓW W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUG

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

a) maksymalne okresy pracy i minimalne okresy wypoczynku;
b) minimalny wymiar płatnego corocznego urlopu wypoczynkowego;
c) wynagrodzenie wraz ze stawką za godziny nadliczbowe; niniejsza litera nie ma zastosowania do uzupełniających pracowniczych programów emerytalnych;
d) warunki wynajmu pracowników, w szczególności przez przedsiębiorstwa pracy tymczasowej;
e) zdrowie, bezpieczeństwo i higiena w miejscu pracy;
f) środki ochronne w zakresie warunków zatrudnienia kobiet ciężarnych lub kobiet bezpośrednio po urodzeniu dziecka, dzieci i młodzieży;
g) równe traktowanie kobiet i mężczyzn, a także inne przepisy w zakresie niedyskryminacji;
h) WARUNKI ZAKWATEROWANIA pracowników, w przypadku gdy jest ono zapewniane przez pracodawcę pracownikom znajdującym się daleko od ich normalnego miejsca pracy;
i) STAWKI DODATKÓW LUB ZWROT WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW PODRÓŻ, WYŻYWIENIA I ZAKWATEROWANIA dla pracowników znajdujących się daleko od domu z powodów zawodowych.

Do celów niniejszej dyrektywy pojęcie wynagrodzenia jest określane zgodnie z krajowym ustawodawstwem i/lub praktyką Państwa Członkowskiego, na którego terytorium pracownik jest delegowany, i oznacza wszystkie elementy składowe wynagrodzenia obowiązkowe na mocy krajowych przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych, lub na mocy umów zbiorowych lub orzeczeń arbitrażowych, które zostały uznane w tym Państwie Członkowskim za powszechnie stosowane lub które w innym przypadku mają zastosowanie zgodnie z ust. 8.

-1

jacek-kuba
To ile razem wyszło? nie możesz na gotowo policzyć? To teraz u dziada etat wynosi 184h pracy? To co się dzieje w tej europie? Murzyn przeciętny robi 2 h na dobę a u dziada 184h plus 184 dyżuru i na koniec dziad stwierdzi, że pól etatu masz? Boże jeszcze raz dziękuję, że nie musze pracować u kogoś. Przecież po 2 h ktoś by nie żył.
jacek-kuba
świeżak ja bym cię nie puścił w trasę bez doświadczenia minimalnego. W podwójną na kwartał za minimalną plus premia. Jak będziesz samodzielnym kierowcą, odpowiedzialnym, lojalnym, pewnym, dyspozycyjnym, czystym, człowiekiem na którym można na 100 polegać. -400 zł dniówka, sam sobie policz. Co będzie dalej nie wiem, może więcej, może nie, zobaczymy co będzie na świecie.
jacek-kuba
Dlatego wytapiam właśnie smalec, będzie z 10 słoików 0, 5l 3 dla znajomych a 7 do spiżarni-bo nie wiadomo kiedy mnie zgarną. Nie wiem czy wiesz, ale mamy tu 1 donosiciela, ale nie na skalę forumową tylko ogólnoPolską. Podobno pozgłaszał mnie do jakiś organizacji, więc czekam. Nie wiem jak z Tobą jest, pewnie też poszedłeś do weryfikacji-ale mają trochę daleko do Ciebie.
jacek-kuba
sorry pomyliłem wątki
PavelSPM
swiezak1234

NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ!!!

Poważn e i solidne Firmy (uczciwe) rozliczają wszystkie wypłaty kierowców tylko po fakcie z danych ewidencji (cyfrowa karta kierowcy, wykresówki i t. d. ) z reguły w 1-miesięcznym okresie rozliczeniowym (Uoczpk. Art. 15 ) za zeszły zużyty miesiąc i wypłacają ich w ustalonym terminie zgodnie przepisów (nikt nikomu nic nie nadpłaca jak i nie dokłada).

Zgoda pracowników (kierowców) na wypłaty zarobku z przedłużonym okresem rozliczeniowym bez szczególnie uzasadnionych na to przyczyn i/lub z symbolicznymi (niepokrywającymi prawie nic) ryczałtami bez obowiązkowego przewidywanego wymiaru czasu nie pokrywającymi calego należnego kierowcom wynagrodzenia i dodatku za godziny nocne, za godziny dyżuru i za nadgodziny oraz bez ewidencji wyrównanej tak zwanej "płacy minimalnej" w odpowiednich okolicznościach - doprowadza do zaniżenia zarobku.

Wypłat jako jakieś tam za dzień ("dniówka" / "dobówka") nie istnieje a priori w prawnym polu (wymyślona abstrakcyjna wypłata ta jeszcze z reguły zawsze jest znacznie zaniżona w porównaniu do wypłat, zadokumentowanych w Umowie i/lub w innych wewnętrznych dokumentach Firmy). Każdy wkłada do definicji za dzień ("dniówka") wszystko cokolwiek zachce się w miarę własnej "rozwiązłości".
Za dzień ("dniówka") pochodzi ze starych czasów (bez prawnych) kiedy chadziaj płacił parobku za bezmierny dzień pracy (miarą czasu pracy wtedy był - dzień, czyli abstrakcyjna wielkość z reguły od wschodu do zachodu słońca).

REKOMENDUJĘ popatrzeć (w w w. akademiaczasupracy. pl).
Co jest a co nie jest czasem pracy kierowców i jak / ile za to płaci się.
h t t p s://www. youtube. com/watch?v=dFtR9I2d k48
Rozliczania czasu pracy kierowców (nadgodziny i stawka minimalna).
h t t p s://www. youtube. com/watch?v=5fKxwjiK _Mg&t=417s
(żeby linki zadziałali trzeba usunąć w nich odstępy)

Zgoda pracowników (kierowców) na wypłaty zarobku od wymyślonych wypłat jako, tak zwane, "dniówki" / "dobówki", "km", "%", "okordy", "obroty" i t. d. doprowadza do sytuacji gdy minimalna podstawa (stawka godzinowa) wzrasta a wypłaty zostają nie zmienne albo tego gorzej zniżają się

Przy rozliczenio wypłat zgodnie przepisów pracownk (kierowca), co najmniej, chociaż gwarantowano otrzymuje swoje nie zależnie od okoliczności pracy i ma realne (większe) odliczenia opodatkowania na ubezpieczenie i emeryturę w przyszłości.

CZYTAJ WSZYSTKO CO PODPISUJESZ (dużo czego ciekawego dowiesz się) i jeśli coś NIE ROZUMIESZ albo NIE ZNASZ - NIE PODPISUJ!!!

-1

spawacztig
2022-01-15 22:09:37 Nie każdy chce jeździć po kilka tygodni w trasie. Mam inne zajęcia i taki system jest dla mnie idealny, a tylko zapytałem bo może ktoś jeździ w takim systemie i powie jak faktycznie jest. A odpowiedź pana nic nie wnosi to nie wiem po co się pan udziela.

dobrze młody
łysego możesz je baać jak psa
on tu nie ma głosu na tym forum

przy systemmie 2tyg/2tyg
można zarobić 6tyś na rękę plus składki od najniższej krajowej
także przy systemie 1/1
w teorii możesz w tydzień wyjechać do 56h póżniej tydzień wolny i zowu 56h jazdy co nam daje 8500km miesięcznie także spokojnie można zarobić 7000zł na rękę miesięcznie +składki od umowy
ale trzeba znaleźć odpowiednią firmę
pozdro

1

dziadkierowca
Dokładnie... Siedzenie tygodniami w trasie to dobre dla dłużników...
g-a
System 1/1. Takie rzeczy tylko w Erze.
kamillo30
Są firmy co mają wiele różnych systemów. Kolega jeździ z bratem na jednym aucie na zmianę 1/1 mają 4700pln na rękę każdy weekend w domu. Także napewmo coś znajdziesz. Tylko nie daj się zrobić na małą kasę za jakieś szkolenia typu 3 miesiące za połowę kasy. Bo niby dlaczego skoro wsiadasz robisz robotę auto całe towar też to czemu mają ci mniej płacić?
swiezak1234
Dzięki wielkie za pomoc, szerokości życzę.
Tylko dla zalogowanych

Wątek ten komentować mogą tylko posiadacze kont w etransport.pl - Zapraszam do zalogowania lub rejestracji.

Zaloguj się Zarejestruj się

Opcje - szybkie linki

Wątki Admina

TOP 20 - przez was wybrane

OSTATNIO KOMENTOWANE

ZOBACZ TEŻ

Zakazy ruchu dla ciężarówek w Europie na rok 2024
trafficban.com
Przepisy kuchni kierowców - do przygotowania w trasie lub przed wyjazdem
Kuchnia kierowcy

Sprawdź dobre parkingi w Europie
Dobry parking

Warunki przejazdu na drogach w Polsce
Drogi w Polsce
Photo by Josh Hild from Pexels