REKLAMA

Kierowca B 200zł dzień 4/1 ogłoszenia
ID: 262725

Panowie powiedzcie mi o co tu chodzi pracodawca oferuje 200zł na dzień dla kierowcy za min 28 dni w Budzie to jest 8 zł na godzinę w Budzie czy ci ludzie którzy godzą się na taka pracę są normalni? Na papierze oczywiście najniższa krajowa! Kiedy ktoś w końcu zajmie się tymi pseudo firmami to są typowe dziad transy!!!

~Marek
*.centertel.pl

REKLAMA

Posty (11)

~Marek
2021-11-13 22:51:07
jak w temacie...
~Pinkeln
2021-11-13 23:05:50
Nie chcesz to nie jezdzij.
Wychodzi 23 dni platne (bo weekendy nie) to wychodzi 4600 zl czyli 1000 eur za 4tyg
Oferta dla Ukr, co w trase zabiera 25kg ziemniakow, 5kg cebuli, 2kg sloniny, 40L wody pitnej i 2L wody innej (smirnof).
Przywozi spowrotem 2900zl co daje 20tys. hr. Ukr co daje srednia krajowa w jego kraju.
~//~
2021-11-13 23:17:20
NIE DAJCIE SIĘ OSZUKAĆ!!!

Poważn e i solidne Firmy (uczciwe) rozliczają wszystkie wypłaty kierowców tylko po fakcie z danych ewidencji (cyfrowa karta kierowcy, wykresówki i t. d. ) z reguły w 1-miesięcznym okresie rozliczeniowym (Uoczpk. Art. 15 ) za zeszły zużyty miesiąc i wypłacają ich w ustalonym terminie zgodnie przepisów (nikt nikomu nic nie nadpłaca jak i nie dokłada).

Ustawa o czasie pracy kierowców
Art. 15.
3. Okres rozliczeniowy nie może być dłuższy niż 1 miesiąc, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
4. W SZCZEGÓLNIE UZASADNIONYCH PRZYPADKACH okres rozliczeniowy może być przedłużony, nie więcej jednak niż do 3 miesięcy.
5. Przy pracach UZALEŻNIONYCH od PORY ROKU lub WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH okres rozliczeniowy może być przedłużony, nie więcej jednak niż do 4 miesięcy.

Czyli, jeśli udaje się zamieścić, w okresie 1 miesiąca, pracę i chociażby część odpoczynku w domu (w miejscy zamieszkania) to nie ma prawnych podstaw żeby ustalać więcej niż 1-miesięczny okres rozliczeniowy, oprócz zastrzeżenia ust. 5 Art. 15 Uoczpk (sezonowa praca).
Jako przykład :
Kadencja 1-4 tygodni pracy w trasie - 1-miesięczny okres rozliczeniowy.
Kadencja 5-8 tygodni pracy w trasie - 2-miesięczny okres rozliczeniowy.
Kadencja 9-"... " tygodni pracy w trasie - 3-miesięczny okres rozliczeniowy.

Zarobek pracownika (jak i wszystkie przysługujące należności) zależy od ilości wykorzystanych pracowniczych godzin w dobie i w okresie rozliczeniowym. W ramach czasu jednego etatu (19-23 dni pracowniczych, 152-184 godzin pracy ("jazda" + "młotki"), zależy od miesiąca) płaci się - podstawa (od 2800 zł. brutto) lub pogodzinna płaca (od 18. 3 zł. brutto) z dodatkiem za pracę w porze nocnej, czyli 8 godzin pomiędzy 21. 00 a 07. 00 (20% stawki godzinowej). Powyżej czasu jednego etatu przysługuje czas wolny bez użycia rocznego urlopu (w wymiarzy czasu 1/1 - na wniosek pracownika lub 1/1. 5 - na wniosek pracodawcy) i / albo płaci się - nadgodziny (pogodzinna płaca) plus dodatki za nadgodziny (% stawki godzinowej).
Dodatek za nadgodziny pracy - 50%.
Dodatek za nadgodziny pracy w porze nocnej, niedzielę czy święto - 100%.
Płaca za dyspozycji / dyżury - 100% / 60% (30% w załodze) wynadrodzenia.

Wyrównana tak zwana "płaca minimalna" - pogodzinna płaca (stawka godzinowa z należnymi dodatkami) zobowiązująca w odpowiednych krajach (D, F, B, NL, DK, A, I i t. d. ) przy pewnych warunkach i okolicznościach (kabotaż i/albo rozładunek / załadunek z/do trzecich krajów), opierając się na wewnętrzne przepisy krajów oddelegowania (Milog (D) - 9. 6 eur/h brutto, Loi Makron (F) - 10. 39 eur/h brutto, B - 10-15 e/h brutto, NL - 9. 72 e/h brutto, DK - 164. 96 dkk/h (22. 18 e/h) brutto, A - 10. 09 e/h brutto, I - 10. 12 e/h brutto i t. d. ; źródło: s://csk. pl/placa-minimalna/) .

Kodeks pracy (PL) pozwala pracodawcy zastąpić wynagrodzenia za godziny nocne, za godziny dyżuru, za nadgodziny i dodatek za nadgodziny ryczałtami. WYSOKOŚĆ RYCZAŁTÓW POWINNA ODPOWIADAĆ PRZEWIDYWANEMU WYMIAROWI GODZIN PRACY w porze nocnej, w godzinach dyżury i w godzinach nadliczbowych. Każda godzina przepracowana ponad przewidywanego wymiaru godzin pracy tych ryczałtów powinna być płatna osobno, poza ryczałtami. Sąd Najwyższy wielokrotnie stwierdzał (n. p. Wyrok SN z 27 stycznia 2016 r, sygn. I PK 25/15; czy starsze Wyroki SN z 12 września 2008 r., I BP 4/08 i z 17 czerwca 2008 r., I PK 307/07), iż ryczałt nie pozbawia pracownika roszczeń o wynagrodzenie za pracę nieobjętych ryczałtem.

Zgoda pracowników (kierowców) na wypłaty zarobku z przedłużonym okresem rozliczeniowym bez szczególnie uzasadnionych na to przyczyn i/lub z symbolicznymi (niepokrywającymi prawie nic) ryczałtami bez obowiązkowego przewidywanego wymiaru czasu nie pokrywającymi calego należnego kierowcom wynagrodzenia i dodatku za godziny nocne, za godziny dyżuru i za nadgodziny oraz bez ewidencji wyrównanej tak zwanej "płacy minimalnej" w odpowiednich okolicznościach - doprowadza do zaniżenia zarobku.

Tak zwany "zarobek" jako km, %, okordy, obroty i t. d. to da się legalne zapłacić pracownikowi tylko jako opodatkowywane premiowe (bonusy) do pensji (co najmniej do podstawy minimalnej lub stawki godzinowej) i pod warunkiem że ich stosowanie nie zagrożą bezpieczeństwu drogowemu lub nie zachęcą do naruszeń (Uoczpk Art. 26, Roz. (WE) nr 561/2006. Art. 10 ust. 1), lecz ani jak nie w zamian podstawy lub pogodzinnej płacy z należnymi dodatkami jak i nie w zamian stawek kwot diet i ryczaltów za noclegi przeznaczonych (jako kompensacja) na pokrycie zwiększonych kosztów na wyżywienia, inne drobne wydatki i noclegi w czasie podróży służbowych.

Ustawa o czasie pracy kierowców.
Art. 26. Warunki wynagradzania kierowców nie mogą przewidywać składników wynagrodzenia, których wysokość jest uzależniona od liczby przejechanych kilometrów lub ilości przewiezionego ładunku, jeżeli ich stosowanie wpłynęłoby na pogorszenie bezpieczeństwa jazdy.

Rozporządzenie (WE) nr 561/2006/2020.
Art. 10.
1. Przedsiębiorstwo transportowe nie może wypłacać kierowcom zatrudnionym lub pozostającym w jego dyspozycji żadnych składników wynagrodzenia, nawet w formie premii czy dodatku do wynagrodzenia, uzależnionych od przebytej odległości, szybkości dostawy lub ilości przewożonych rzeczy, jeżeli ich stosowanie może zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego lub zachęcać do naruszeń niniejszego rozporządzenia.

Wypłat jako jakieś tam za dzień ("dniówka" / "dobówka") nie istnieje a priori w prawnym polu (wymyślona abstrakcyjna wypłata ta jeszcze z reguły zawsze jest znacznie zaniżona w porównaniu do wypłat, zadokumentowanych w Umowie o pracy i/lub w innych wewnętrznych dokumentach Firmy). Każdy wkłada do definicji za dzień ("dniówka") wszystko cokolwiek zachce się w miarę własnej "rozwiązłości".
Za dzień ("dniówka") pochodzi ze starych czasów (bez prawnych) kiedy chadziaj płacił parobku za bezmierny dzień pracy (miarą czasu pracy wtedy był - dzień, czyli abstrakcyjna wielkość z reguły od wschodu do zachodu słońca).

REKOMENDUJĘ popatrzeć (w w w. akademiaczasupracy. pl).
Co jest a co nie jest czasem pracy kierowców i jak / ile za to płaci się.
h t t p s://www. youtube. com/watch?v=dFtR9I2d k48
Rozliczania czasu pracy kierowców (nadgodziny i stawka minimalna).
h t t p s://www. youtube. com/watch?v=5fKxwjiK _Mg&t=417s
(żeby linki zadziałali trzeba usunąć w nich odstępy)

Zgoda pracowników (kierowców) na wypłaty zarobku od wymyślonych wypłat jako, tak zwane, "dniówki" / "dobówki", "km", "%", "okordy", "obroty" i t. d. doprowadza do sytuacji gdy minimalna podstawa (stawka godzinowa) wzrasta a wypłaty zostają nie zmienne albo tego gorzej zniżają się.

Przy rozliczenio wypłat zgodnie przepisów pracownk (kierowca), co najmniej, chociaż gwarantowano otrzymuje swoje nie zależnie od okoliczności pracy i ma realne (większe) odliczenia opodatkowania na ubezpieczenie i emeryturę w przyszłości.

Przypominam dla wszystkich prawdziwych i szanujących się kierowców.
Kierowcy ani jak nie zabrania się prowadzić dla siebie ewidencję i archiwizację godzin pracy i w razie czego (problemy z wypłatami całego zarobku i/albo wypłat związanych z podróżami służbowymi) mieć dowody na rękach (będzie w przyszłości z czym pójść do PIP, sądu i t, d). Kopii (ksero, skany, zdjęcia) wykresówek (dodatkowo CMR-ek i t. d. ) jak i sczytujące urządzenie dla KK nie drogo kosztują.
Wystarczy nie podpisywać wątpliwych dokumentów, ta jeszcze inblanko, i po sprawie (nie trzeba będzie w przyszłości iść po swoje zarobione i przysługujące pieniądze do sądu).
~henio
2021-11-14 08:17:13
A w firmie z ludzko twarzo też jeźdzo busami, i to jeszcze na swojej działalności gospodarczej
głupic h nie sieją...
~Www
2021-11-14 08:43:32
O bladź szoszon jest jak na zawolanie
~//~
2021-11-14 11:46:41
Zmień płytę, stale szoszokając i coś pytając, prosząc, błagając, bo tylko ośmieszasz się :-)

Wątek "Kierowcy 'małych autek' nie myślą"
~Www
2021-0 6-12 10:38:39
"Ty swolocz - //- znalazł już raboti bo jak nie to mam pracę dla ciebie"
Wątek "Dlaczego rozłąkowe w transporcie jest takie ważne?"
~Www
2021- 06-12 13:12:57
"Te szoszon - //-, masz już pracu w PL"
Wątek "Problem z podwójną obsadą. "
~Www
2021-09-03 11:04:38
"Szoszon znalazł Ty już pracu w polsce czy dalej marzysz"
2021-09-03 17:34:47
"Szoszon.. . znalazł ty pracu w polsce"
2021-09-04 10:27:15
"... musisz obniżyć wymagania"
Wątek "Zarobki rosną 400 zł za dzien to już norma"
~Www
2021-0 9-04 20:01:47
"Szoszon I co z tą pracą w polsce"
Wątek "PORÓWNANIE zarobków. Uczciwe!"
~Www
202 1-09-11 06:57:27
"... szoszon... nie znalazłeś pracy... "
Wątek "Polska i Litwa jednym głosem w sprawie rewizji przepisów Pakietu Mobilności"
~Www
2 021-09-21 12:52:48
"Szoszon.. . dalej bez pracy jestes"

U chamów-sowinistów, kórych nie stać nawet na całe wszystkie obowiązkowe wypłaty, co najmniej od minimalnego, zgodnie z Kodeksem Pracy i innymi przepisami zobowiązującego prawa kraju zatrudnienia i UE, nie pracuje się
U takich, na każdym kroku jest tylko jedno "skubnięcie" z wypłat gdzie i na czym tylko można (zgodnie przepisów) i nie można (łamiąc przepisy) :
- z dodatków do podstawy (przy tym minimalnej) - wprowadzając symboliczne (niepokrywające prawie nic) ryczałty i zadaniowy system czasu pracy w ramach systemu równoważnego czasu pracy ta jeszcze z kwartalnym okresem rozliczeniowym bez szczególnie uzasadnionych (przy systemie prasy 1/1 - 4/1) na to przyczyn
- z wyrównanej tak zwanej "płacy minimalnej" - zaliczając diety i ryczałty za noclegi do "płacy minimalnej"
- z diet zagranicznych - zaniżając ich do wielkości krajowej diety
Tak więc, wyluzuj, mniej ośmieszysz się. :-)

Tak, między innymi (dla informacji), jestem etnicznym Polakiem również jak i katolikiem (jak ze strony ojca tak i matki) chociaż i nie jestem obywatelem Polski jak i nie mieszkam w Polsce.
Etniczni Polacy (w większości katolicy) z Białorusi / z tak zwanych "wschodnich kresów" (jestem jeden z nich) nie szoszokają, bo przeważnie powszednio posługują się językiem rosyjskim i rzadko białoruskim, w których nie ma takiego (ukraińskiego "szo... , szo?", czyli po polsku "co... , co?") brzmienia.
Prawdziwy Polak ta jeszcze i Pan, czyli szlachetny, nigdy nie nazwie innego Polaka (nawet z tak zwanych "wschodnich kresów") szoszonem, kacapem, kołchoźnikiem i t. d. bo chamskie zachowanie (wyzywanie) - oznaka słabości, niskiego poziomu pochodzenia, wychowania, rozwoju, edukacji, wykształcenia, kultury i ani jak nie kompensuje tego wszystkiego.
~sid
2021-11-14 12:22:31
nie masz zawodu, nic nie potrafisz to wsiadasz na busa i dymiesz za8 zl
~praca zawód hobby pasja
2021-11-14 12:34:35
200 zł za 24 H w pacy to zdecydowanie za dużo, sef zapłaci 1 grosz za km i też chętni będą
~sid
2021-11-14 12:51:36
-zawsze sie jakis de*il znajdzie i pojedzie
~//~
2021-11-14 12:58:20
U nas w kołchozie placom mnogo za kołysanka bykom jajec A ta wklejka u góry to mój imitator podszywacz blać
~//~
2021-11-14 20:30:12
Imitator (podszywacz) :
2021-11-14 12:58:20
, używanie cudzego nicku, jak i zamiana lub chowanie adresu IP, twojej głupoty, chamstwa, szowinizmu i podłej / łotrowskiej treści nie chowa.
Tak, między innymi (dla informacji), natręctwo, obsesja, maniakalność i t. d. - oznaki obecności psychicznej choroby.
Nie zaciągaj z wizytą do lekarza. :-)
Odpowiedzialność

Novemedia Ltd nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych tutaj ofert, postów i wątków. Osoby zamieszczające treści naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Powyższy adres IP będzie przekazany uprawnionym organom Państwa w przypadku naruszenia prawa. Zastrzegamy sobie prawo do nie publikowania jakichkolwiek treści bez podania przyczyny.

Twój adres IP: 3.85.80.239

Dodaj
Anuluj

Opcje - szybkie linki

Wątki Admina

TOP 20 - przez was wybrane

OSTATNIO KOMENTOWANE

REKLAMA

ZOBACZ TEŻ

Zakazy ruchu dla ciężarówek w Europie na rok 2022
trafficban.com
Przepisy kuchni kierowców - do przygotowania w trasie lub przed wyjazdem
Kuchnia kierowcy

Kierowca do zabrania - Potrzebujesz się dostać do auta? A może masz wolne miejsce i możesz podrzucić drugiego kierowcę gdzieś na Twojej trasie?
Kierowca Do Zabrania

Sprawdź dobre parkingi w Europie
Dobry parking

Warunki przejazdu na drogach w Polsce
Drogi w Polsce
Photo by Josh Hild from Pexels