REKLAMA

Kara ITD
ID: 254814

Mam pytanie, tak na poważnie: Czy ktoś kto to czyta kiedyś dostał karę od ITD za przekroczenie 15 godzinnego czasu pracy? Jak duża to jest kara?

REKLAMA

Posty (24)

zbyszko36
2020-10-17 13:52:21
jak w temacie...
Pan_Ordynator
2020-10-17 14:00:23
Nie ma czegoś takiego jak przekroczenie 15 - godzinnego czasu pracy, siłą rzeczy nie dostaniesz za to żadnej kary.
zbyszko36
2020-10-17 14:04:26
Ale zaraz... jak wczoraj zacząłem o godź. 7 to chyba powinienem najpóźniej skończyć pracę o 22 niezależnie czy przejadę te 9 (10) godz. czy mniej? A skończyłem 2 godziny później bo nie mogłem nocować a do bazy było 60 km, za to nie karają??
Pan_Ordynator
2020-10-17 14:12:32
A co to ma wspólnego z czasem pracy? Nic.
Pan_Ordynator
2020-10-17 14:14:08
O 22. 00 najpóźniej powinieneś rozpocząć odpoczynek dzienny skrócony, aby go w całości zmieścić w 24 godzinnym okresie od chwili rozpoczęcia pracy.
Pan_Ordynator
2020-10-17 14:15:42
Jeśli zrobiłeś to zbyt późno, to dostaniesz karę za skrócenie dziennego odpoczynku wg taryfikatora kar.
zbyszko36
2020-10-17 14:16:29
To znaczy, że mogę zacząć wcześnie rano dzień pracy i tylko pilnować 9 (10) godzin by nie przekroczyć i oczywiście w odpowiednim czasie przerwy w odpowiedniej ilości minut? Coś to dziwne jest dla mnie..
Pan_Ordynator
2020-10-17 14:18:44
Nie, masz pilnować aby w 24 godzinach od rozpoczęcia pracy był cały dzienny odpoczynek.
Pan_Ordynator
2020-10-17 14:19:10
Czas pracy kierowcy to jest co innego.
zbyszko36
2020-10-17 14:19:45
No tak, Tak jak napisałeś w tym poście, O 22. 00 powinieneś... '' to wszystko rozumiem, czyli kara jest za skrócenie odpoczynku a nie za przekroczenie 15 godź. (bądź 13)?
Pan_Ordynator
2020-10-17 14:21:21
Tak dokładnie.
zbyszko36
2020-10-17 14:27:24
Ok chyba ogarniam... To by znaczyło że jak pracuję od pon. do pt. i w pt. zacząłem ( tak jak właśnie wczoraj) o 7 jazdę czyli ten 24 godź. okres to nawet jak skończę o 23, 24 jazdę nie przekraczająć oczywiście 9 (10) jazdy to mnie nie karają bo sb i niedź. wolna? Czy karają bo od 7 w sb to już liczy się tygodniowy odpoczynek?
Pan_Ordynator
2020-10-17 14:32:18
Tez kara.
Pan_Ordynator
2020-10-17 14:33:52
Bo w 24 -godzinnym okresie od rozpoczęcia pracy nie będziesz miał całego dziennego odpoczynku.
zbyszko36
2020-10-17 14:42:31
Rozumiem, dzięki :) A tak jeszcze podciągne temat: w pn zaczynam o g. 8 jazdę i kończę powiedzmy o 19, robię pauze 9-tkę, czyli we wt zaczynam jechać o 4 rano i jest wszystko ok bo 24 godz. okresie jest prawidłowa pauza. Ale skoro w pn zacząłem o 8 rano 24 godź. okres to już w każdy dzień do pt on się będzie zaczynał o 8 rano, chyba żę np w srodę zacznę o 9-tej jazdę po odpowiedniej 9 (11) godź. pauzie?
Pan_Ordynator
2020-10-17 14:48:38
Można wcześniej
zbyszko36
2020-10-17 15:13:19
Ok. Dzięki za spore rozjaśnienie :)
PavelSPM
2020-10-17 17:16:20
zbyszko36

W ciągu 13-15 godzin może trwać u kierowców tylko zmiana pracownicza która obejmuje wszystkie czynności (jazdę, inną pracę, dyspozycji/dyżury, przerwy) lecz ani jak nie czas pracy ("jazda" i/lub "młotki").

Kierowca w jednej DOBIE (24 kolejne godziny od rozpoczęcia pracy) może mieć czasu pracy ("jazda" i/lub "młotki") nie więcej niż 12 godzin, a z czasem pracy w porze nocnej tylko 10 godzin.

Zaczynając nową DOBĘ pracowniczą, trzeba zawsze pilnować czasu pracy w poprzedniej nie zakończonej DOBIE pracowniczej, żeby nie przekroczyć ilość dozwolonych godzin pracy w tej DOBIE poprzedniej.

UWAGA!!!
Ograni czenie 10 czy 12 godzin PRACY ("jazda" i/lub "młotki") dotyczy okresu 24 kolejnych godzin, poczynając od godziny, w której kierowca rozpoczyna pracę (Uoczpk. Art. 8. pkt. 1., Art. 15. pkt. 1., Art. 21. )
Ograniczenie 9 czy 10 godzin JAZDY dotyczy okresu dziennego czasu prowadzenia pojazdu od zakończenia jednego dziennego okresu odpoczynku do rozpoczęcia następnego dziennego okresu odpoczynku lub pomiędzy dziennym okresem odpoczynku a tygodniowym okresem odpoczynku ( Roz. (WE) nr 561/2006. Art. 4. pkt. k), Art. 6. )

Ustawę o czasie pracy kierowców - kontroluje PIP
Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 - kontroluje ITD

Ustawa o czasie pracy kierowców jest zobowiązująca dla wszystkich kierowców, zatrudnionych na podstawie stosunku pracy.
Rozporządzenie (WE) nr 561/2006. jest zobowiązujące dla nie wszystkich kierowców.
Zależnie od konieczności, jedną Ustawę albo jednocześnie Ustawę razem z Rozporządzeniem na raz (SYNCHRONIZUJĄC RAZEM) trzeba pilnować i dotrzymywać (żadnego priorytetu Rozporządzenie nad Umową, lub odwrotnie, nie ma).
Pan_Ordynator
2020-10-17 17:40:45
"Ustawa o czasie pracy kierowców jest zobowiązująca dla wszystkich kierowców, zatrudnionych na podstawie stosunku pracy.
Rozporządzenie (WE) nr 561/2006. jest zobowiązujące dla nie wszystkich kierowców"

Bzdury
kodeksowy
2020-10-17 17:49:08
PavelSPM

2020-10 -17 17:16:20

ktoś w ogóle rozumie ten bełkot?
kodeksowy
2020-10-17 17:50:53
zbyszko, rozjaśnij mi, co ty robiłeś na KW, skoro podstaw nie znasz? czy jest coś bardziej podstawowego w przepisach niż odpoczynek dobowy lub tygodniowy? ?
PavelSPM
2020-10-17 18:44:40
zbyszko36

Kierowc a znajdujący się w pracy, pod warunkiem że nie odbiera, wymagane przepisami, przerwy lub odpoczynki ("łóżko"), do momentu otrzymania polecenia od pracodawcy, znajduje się w stanie dyspozycji lub dyżuru ("koperta"). Po otrzymaniu polecenia do momentu zaparkowania pojazdu w bezpiecznym miejscu, po wykonaniu polecenia, kierowca wykonuje konkretne czynności pracy ("jazda" i/lub "młotki") z odbieraniem wymaganych przepisami przerw i odpoczynków ("łóżko") a tak samo w odpowiednych przypadkach wykonuje dyżury ("koperta") podczas załog oraz wykonuje dyspozycji ("koperta") w czasie przepraw prom/pociąg (bez dostępu do dyspozycji kabiny sypialnej, koji lub kuszetki), oczekiwań na przejściach granicznych i w związku z ograniczeniami w ruchu drogowym (Uoczpk, Roz. nr 561/2006. ).
Dyspozycja w okresie zadaniowego czasu pracy przy nie wypracowaniu dobowego wymiaru czasu pracy zalicza się do czasu pracy w wymiarze 8 godzin (100% wynagrodzenia), a ponad do czasu dyżuru (Uoczpk. Art. 10. pkt. 3. ). Za czas dyżuru kierowcy przysługuje się czas wolny od pracy a w razie braku możliwości udzielenia czasu wolnego - 30-60% wynagrodzenia (Uoczpk Art. 9. pkt. 2-3. i 5-6. ).
Przerwy i odpoczynki ("łóżko") spełniają swoje warunki tylko wtedy gdy znany jest czas ich trwania.

Czas spędzony kierowcą na dojazd z miejsca zamieszkania do biura Firmy (do auta, busa i t. d. dojazdowego do miejsca postoju pojazdu) jak i przeciwnie to jest - odpoczynek ("łóżko").
Czas spędzony kierowcą na dojazd od biura Firmy do miejsca postoju pojazdu jak i przeciwnie to jest - dyspozycja ("koperta"), jeśli kierowca jest pasażerem, lub inna praca ("młotki"), jeśli kierowca kieruje autem dojazdowym (Roz. nr 561/2006. Art. 9. ust. 2-3. ).

Z reguły, żeby nie zaniżać samemu sobie zarobku i/lub odpoczynku (dziennego i/lub tygodniowego), kierowca (będąc w pracy) w ciągu zmiany pracowniczej czyni nie więcej niż dwie przerwy ("łóżko") po 45 minut (przez +/- 4 godziny zmiany) a reszta czasu (oprócz jazdy) rejestruje jako inna praca ("młotki") i/albo dyspozycja / dyżur ("koperta") w zależności od tego jaką czynność w tym czasie wykonuje. Tylko nie trzeba przy tym zapominać o ograniczeniach - 10 czy 12 godzin pracy ("jazda" i/lub "młotki") w dobie, 60 godzin pracy ("jazda" plus "młotki") w tygodniu i średnie 48 godzin pracy w tygodniu w okresie rozliczeniowym (Uoczpk Art. 12., Art. 15., Art. 21. ), 9 czy 10 godzin jazdy w zmianie pracowniczej, 56 godzin jazdy w tygodniu, 90 godzin jazdy w dwóch kolejnych tygodni (Roz. nr 561/2006. Art. 6. ust. 1-3. ).

Tylko "stuknięci na całą głowę" chodzą do pracy "kręcić" przerwy / odpoczynki ("łóżko"), zapominając korzystać "kopertą" i "młotkami" mając "w swoich rękach" urządzenia ewidencji i rejestracji swojego czasu czynności jako KK i tachograf, ta jeszcze i tym publicznie chwalą sie namawiając innych też tak czynić.
PavelSPM
2020-10-17 19:41:47
Rozporządzenie (WE) nr 561/2006.
Art. 4.
d) "przerwa" oznacza OKRES, w którym kierowca nie może prowadzić pojazdu ani wykonywać żadnej innej pracy, WYKORZYSTANY WYŁĄCZNIE DO WYPOCZYNKU;
e) "inna praca" oznacza czynności zdefiniowane jako czas pracy w art. 3 lit. a) dyrektywy 2002/15/WE, z wyjątkiem "prowadzenia pojazdu", włącznie z wszelką pracą dla tego samego lub innego pracodawcy, w sektorze transportowym lub poza nim;
f) "odpoczynek" oznacza NIEPRZERWANY OKRES, w którym kierowca może SWOBODNIE DYSPONOWAĆ SWOIM CZASEM;
Art. 6.
5. KIEROWCA ZAPISUJE jako INNĄ PRACĘ cały czas określony w art. 4 lit. e), a także cały czas spędzony na prowa­dzeniu pojazdu używanego do działalności zarobkowej nieobjętej zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia ORAZ ZAPISUJE WSZELKIE OKRESY GOTOWNOŚCI określone w art. 3 lit. b) dyrektywy 2002/15/WE zgodnie z art. 34 ust. 5 lit. b) ppkt (iii) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 (*). Zapisu tego dokonuje się ręcznie na wykresówce, na wydruku lub przy użyciu funkcji ręcznego wprowadzania danych do urządzenia rejestrującego.
(*) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego (Dz. U. L 60 z 28. 2. 2014, s. 1) ;

Dyrektywa 2002/15/WE.
Art. 3.
a) "czas pracy" oznacza:
1. w przypadki pracowników wykonujących pracę w trasie: czas od rozpoczęcia do zakończenia pracy, w którym pracownik wykonujący pracę w trasie, znajduje na swoim stanowisku pracy, jest w dyspozycji pracodawcy i wykonuje swoje funkcje lub czynności, to znaczy:
- czas poświęcony wszelkim czynnościom w zakresie transportu drogowego.
Czynności te, w szczególności, obejmują:
(i) kierowanie;
(ii) załadunek i rozładunek;
(iii) pomaganie pasażerom we wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu;
(iv) sprzątanie i konserwację techniczną;
(v) każda inna praca zmierzająca do zapewnienia bezpieczeństwa pojazdu, jego ładunku i pasażerów lub do wypełnienia ustawowych lub wykonawczych zobowiązań bezpośrednio związanych z trwającą operacją transportową, włącznie z nadzorowaniem załadunku i rozładunku, formalnościami administracyjnymi z policją, cłem, urzędnikami imigracyjnymi, itd.,
- okresy, w których nie może on swobodnie dysponować swoim czasem i zobowiązany jest pozostawać na swoim stanowisku pracy, w gotowości do podjęcia normalnej pracy, wraz z niektórymi zadaniami związanymi z dyżurowaniem, w szczególności podczas okresów oczekiwania na załadune lub rozładunek, w przypadku, gdy przypuszczalny czas ich trwania nie jest z góry znany, to znaczy albo przed odjazdem, albo tuż przed rozpoczęciem odnośnego okresu, lub na mocy ogólnych warunków wynegocjowanych przez partnerów społecznych i/lub na warunkach wynikających z ustawodawstwa Państw Członkowskich;
2. w przypadku kierowców pracujących na własny rachunek, tę samą definicję stosuje się do czasu między rozpoczęciem i zakończeniem pracy, w którym kierowca pracujący na własny rachunek pozostaje na swoim stanowisku pracy, będąc do dyspozycji klienta i wykonując swoje zadania lub funkcje inne niż ogólna praca administracyjna, która nie jest związana bezpośrednio z trwającą operacją transportową.
Przerwy wymienione w art. 5, okresy odpoczynku określone w art. 6 i, bez uszczerbku dla ustawodawstw Państw Członkowskich lub porozumień między partnerami społecznymi stanowiących, że takie okresy powinny być wyrównane lub ograniczone, okresy gotowości określone w lit. b) niniejszego artykułu, są wyłączone z czasu pracy;
b) "okresy gotowości" oznaczają:
- okresy inne niż te odnoszące się do przerw i okresów odpoczynku, podczas których pracownik wykonujący pracę w trasie nie jest zobowiązany pozostawać na swoim stanowisku pracy, ale musi być dostępny, aby odpowiedzieć na każde wezwanie do rozpoczęcia lub kontynuowania jazdy lub wykonania innej pracy. W szczególności, do takich okresów gotowości należą okresy, w których pracownik wykonujący pracę w trasie towarzyszy pojazdowi transportowanemu promem lub koleją, jak również okresy oczekiwania na granicy lub wynikające z zakazu ruchu.
Okresy te i ich przewidywalna długość będą z góry znane przez pracownika wykonującego pracownika w trasie, to znaczy albo przed odjazdem, albo tuż przed właściwym rozpoczęciem odnośnego okresu, lub na mocy ogólnych warunków wynegocjowanych przez partnerów społecznych lub na warunkach wynikających z ustawodawstwa Państw Członkowskich,
- dla pracowników wykonujących pracę w trasie, którzy jeżdżą w zespole, czas spędzony na siedzeniu obok kierowcy lub na kuszetce, gdy pojazd jest w ruchu;

Rozporządzenie (UE) nr 165/2014.
Art. 34.
5. Kierowcy:
b) obsługują przełączniki umożliwiające osobną i wyraźną rejestrację następujących okresów:
(ii) pod symbolem młotki : "inna praca", która oznacz wszelkie czynności inne niż prowadzenie pojazdu, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 lit. a) dyrektywy 2002/15/WE, a także wszelkie prace wykonywane dla tego samego lub innego pracodawcy w sektorze transportowym lub poza nim;
(iii) pod symbolem koperta : "okresy gotowości" zgodnie z definicją w art. 3 lit. b) dyrektywy 2002/15/WE;
(iv) pod symbolem łóżko : przerwy lub odpoczynek.
PavelSPM
2020-10-18 08:07:31
Ustawa o czasie pracy kierowców.
Art. 8.
1... . przez DOBĘ należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której kierowca rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.
Art. 15.
1. Do kierowców wykonujących przewóz drogowy mogą być stosowane rozkłady czasu pracy, w których jest dopuszczalne przedłużenie wymiaru czasu pracy do 12 godzin na DOBĘ w ramach systemu równoważnego czasu pracy.
Art. 21.
W przypadku gdy praca jest wykonywana w porze nocnej, czas pracy kierowcy nie może przekraczać 10 godzin w danej DOBIE.
Art. 2.
6a) pora nocna - okres czterech godzin pomiędzy godziną 00. 00 i godziną 07. 00 ; definicję pory nocnej zawartą w tym przepisie stosuje się wyłącznie do celów ustalania czasu pracy;
Art. 14.
1. W każdej dobie kierowcy PRZYSŁUGUJE PRAWO do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku...
Art. 3.
Przepisy ustawy NIE NARUSZAJĄ postanowień zawartych w rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 i Umowie AETR.

Rozporządzenie (WE) nr 561/2006.
Art. 4.
k) "dzienny czas prowadzenia pojazdu" oznacza łączny czas prowadzenia pojazdu od zakończenia jednego dziennego okresu odpoczynku do rozpoczęcia następnego dziennego okresu odpoczynku lub pomiędzy dziennym okresem odpoczynku a tygodniowym okresem odpoczynku;
Art. 6.
1. Dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 9 godzin.
Jednakże dzienny czas prowadzenia pojazdu może zostać przedłużony do nie więcej niż 10 godzin nie częściej niż dwa razy w tygodniu.
Art. 4.
i) "tydzień" - oznacza okres od godz. 00. 00 w poniedziałek do godz. 24. 00 w niedzielę (czyli dwa kolejne tygodni - oznacza okres od godz. 00. 00 w poniedziałek pierwszego tygodnia do godz. 24. 00 w niedzielę drugiego tygodnia)
Art. 8.
2. W każdym 24 godzinnym okresie po upływie poprzedniego dziennego okresu odpoczynku lub tygodniowego okresu odpoczynku kierowca musi wykorzystać kolejny dzienny okres odpoczynku.
Jeśli część dziennego okresu odpoczynku zawarta w 24 godzinnym okresie wynosi co najmniej 9 godzin, ale mniej niż 11 godzin, wówczas ten dzienny okres odpoczynku uznaje się za skrócony dzienny okres odpoczynku.
4. Kierowca może mieć najwyżej trzy skrócone dzienne okresy odpoczynku pomiędzy dwoma tygodniowymi okresami odpoczynku (może mieć - czyli ogólnie, NIE JEST ZOBOWIĄZANY czynić skrócone dzienne odpoczynki).
Art. 4.
g)... Alternatywnie, regularny dzienny okres odpoczynku można wykorzystać w dwóch częściach, z których pierwsza musi nieprzerwanie trwać co najmniej 3 godziny a druga co najmniej 9 godzin,...

Jak widać, razem te przepisy poszerzają możliwości i dopełniają jeden jednego, czyli nie są sprzeczne.
REKLAMA
Tylko dla zalogowanych

Wątek ten komentować mogą tylko posiadacze kont w etransport.pl - Zapraszam do zalogowania lub rejestracji.

Zaloguj się Zarejestruj się

Opcje - szybkie linki

Wątki Admina

TOP 20 - przez was wybrane

OSTATNIO KOMENTOWANE

REKLAMA

ZOBACZ TEŻ

Zakazy ruchu dla ciężarówek w Europie na rok 2021
trafficban.com
Przepisy kuchni kierowców - do przygotowania w trasie lub przed wyjazdem
Kuchnia kierowcy

Kierowca do zabrania - Potrzebujesz się dostać do auta? A może masz wolne miejsce i możesz podrzucić drugiego kierowcę gdzieś na Twojej trasie?
Kierowca Do Zabrania

Sprawdź dobre parkingi w Europie
Dobry parking

Warunki przejazdu na drogach w Polsce
Drogi w Polsce
Photo by Josh Hild from Pexels