REKLAMA

Czas pracy jak liczyć
ID: 227769

Witam jeżdżę wywrotką Chciałem się poradzić jak wypełniać kreślić wykresówki jeżdżę wywrotką. na przykład kilkadziesiąt kursów dziennie po 2 km i stoję w czasie załadunku na przykład 10 minut a jadę 12 minut wliczając w to rozładunek i tak 8-10 godzin dziennie wkładając tarczę kreślę kreche w pozycji łóżka od 0:00 do 7:00 rano bo tak Zaczynam jazdę i po wyciągnięciu to samo od 17:00 do 24Czy jazda w pozycji łóżko w moim przypadku jest poprawnie ustawiona? czy to błąd? i co z przerwami między tak krotką jazda Czy muszę odbywać pauzę 45 minut pomiędzy?jak liczyć mój czas jazdy?

~Adam
*.146.165.25.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl

REKLAMA

Posty (39)

~Kreślarz
2018-01-12 11:21:26
Nie ma czegoś takiego jak przerywana jazda.
Albo jedziesz albo stoisz

Jeśli stoisz to albo praca albo przerwa
mlodykier
2020-11-24 19:17:01
pracuję w kurierce. zaczynam od 7. 00 do około 16-17. zaczynam jazde 20min, zatrzymanie 5min (rozładunek) i znow jazda 15min zatrzymanie 10min (rozładunek) itd. tacho na tarczki. przy rozładunku tacho automatycznie przełacza na łozko. po 6h pracy musze zrobic pauze 30min? czy te małe pauzy wlicza sie do przerw?
~Ordynator jest jeden!
2020-11-24 19:18:42
UoCPK.
Poczytaj.
Nie będziesz pytał.
~zcx
2020-11-24 19:21:14
litości nie zadawajcie takich pytań bo to są podstawy, które powinno się znać zanim się wsiada za fajerę.

przeciez to aż oczy bolą gdy się takie coś czyta.
~zcx
2020-11-24 19:43:38
a żebys się nie męczył w szukaniu to art 13 uocpk
~//~
2020-11-25 03:51:09
mlodykier

Są dwa przepisy :
1. Uoczpk Art. 13. (zobowiązuje wszystkich kierowców, zatrudnionych na podstawie stosunku pracy).
2. Roz. (WE) nr 561/2006. Art. 7. (zobowiązuje nie wszystkich kierowców).
Zależnie od konieczności, jeden przepis albo jednocześnie dwa przepisy na raz (SYNCHRONIZUJĄC RAZEM) trzeba pilnować i dotrzymywać.

Ustawa o czasie pracy kierowców.
Art. 13.
1. Po sześciu kolejnych godzinach pracy kierowcy przysługuje przerwa przeznaczona na odpoczynek w wymiarze nie krótszym niż 30 minut, w przypadku gdy liczba godzin pracy nie przekracza 9 godzin oraz w wymiarze nie krótszym niż 45 minut, w przypadku gdy liczba godzin pracy wynosi więcej niż 9 godzin. Przerwa może być dzielona na okresy krótsze trwające co najmniej 15 minut każdy, WYKORZYSTYWANE w TRAKCIE SZEŚCIOGODZINNEGO CZASU pracy lub BEZPOŚREDNIO PO TYM OKRESIE.

Prosta zasada - po nie więcej niż sześciu kolejnych godzinach aktywnej ("jazda" plus "młotki") i/lub pasywnej ("koperta") czynności (czyli pracowniczej zmiany), niezależnie czy była w tym okresie (sześciogodzinnym) część (15 minut) dzielonej (15+15 lub 15+30 albo nawet 15+15+15 minut) przerwy ("łóżko") czy nie, powinna być przerwa (w sumie razem z częścią dzielonej przerwy jesli taka była) co najmniej 30 lub 45 minut (Uoczpk. Art. 13. ).

Rozporządzenie (WE) nr 561/2006.
Art. 7.
Po okresie prowadzenia pojazdu trwającym cztery i pół godziny kierowcy przysługuje ciągła przerwa trwająca co najmniej czterdzieści pięć minut, chyba że kierowca rozpoczyna okres odpoczynku.
Przerwę tę może zastąpić przerwa długości co najmniej 15 minut, po której nastąpi przerwa długości co najmniej 30 minut, rozłożone w czasie w taki sposób, aby zachować zgodność z przepisami akapitu pierwszego.

Z reguły, żeby nie zaniżać samemu sobie zarobku i/lub odpoczynku (dziennego i/lub tygodniowego), kierowca (będąc w pracy) w ciągu zmiany pracowniczej czyni nie więcej niż dwie przerwy ("łóżko") po 45 minut (przez +/- 4 godziny zmiany) a reszta czasu (oprócz jazdy) rejestruje jako inna praca ("młotki") i/albo dyspozycja / dyżur ("koperta") w zależności od tego jaką czynność w tym czasie wykonuje. Tylko nie trzeba przy tym zapominać o ograniczeniach - 10 czy 12 godzin pracy ("jazda" i/lub "młotki") w dobie, 60 godzin pracy ("jazda" plus "młotki") w tygodniu i średnie 48 godzin pracy w tygodniu w okresie rozliczeniowym (Uoczpk Art. 12., Art. 15., Art. 21. ), 9 czy 10 godzin jazdy w zmianie pracowniczej, 56 godzin jazdy w tygodniu, 90 godzin jazdy w dwóch kolejnych tygodni (Roz. nr 561/2006. Art. 6. ust. 1-3. ).

Tylko "stuknięci na całą głowę" chodzą do pracy "kręcić" przerwy / odpoczynki ("łóżko"), zapominając korzystać "kopertą" i "młotkami" mając "w swoich rękach" urządzenia ewidencji i rejestracji swojego czasu czynności jako KK i tachograf, ta jeszcze i tym publicznie chwalą sie namawiając innych też tak czynić.

1

~kiero
2020-11-25 05:26:44
Kolego jak mam zapisać dojście do hotelu? Czy jako pracę czy relax na pałzie?
~//~
2020-11-25 05:43:24
"... dojście do hotelu... "

Ponieważ jednak pojazd nie jest zaparkowany ani w miejscu zamieszkania kierowcy, ani w bazie, w której zwykle pracuje - swój ODPOCZYNEK (czyli ZAKOŃCZENIE ZMIANY PRACOWNICZEJ) kierowca może liczyć (por. art. 9 ust. 2 R561/2006) dopiero od chwili zakończenia formalności meldunkowych w Hotelu, a następny dzień pracy (ZMIANY PRACOWNICZEJ) rozpocznąć już w chwili zdawania kluczy w recepcji (por. art. 4 ust. e) R561/2006).

Fraza "Czas spędzony na dojeździe... " w por. art. 9. ust. 2. R561/2006 wykorzystuje się jako ogólno zbierające wyrażenie. Prawodawca (ustawodawca) w tym przepisie zjednoczył w jednym słowie ("na dojeździe") wszystkie możliwe sposoby przemieszczenia kierowcy (dojście, dojeżdżanie, dopływanie, dolot) do miejsca postoju pojazdu lub powrotu z tego miejsca. Ale nie to najważniejsze w tym. Najważniejsze to że pojazd nie znajduje się ani w miejscu zamieszkania kierowcy, ani w bazie pracodawcy, w której kierowca zwykle pracuje.

Bezsprzeczny dowód że prawodawca (ustawodawca) w tym (por. art. 9. ust. 2. R561/2006) przepisie zjednoczył w jednym słowie ("na dojeździe") wszystkie możliwe sposoby przemieszczenia kierowcy (dojście, dojeżdżanie, dopływanie, dolot) - PROM ani jak nie jeździ a płynie (jeśli liczyć prom statkiem to marynarze mówią - chodzi). Samolot też nie jeździ a lata. ; -)

Ustawa o czasie pracy kierowców.
Art. 6.
1. Czasem pracy kierowcy jest czas od rozpoczęcia do zakończenia pracy, która obejmuje WSZYSTKIE czynności związane z wykonywaniem przewozu drogowego, W SZCZEGÓLNOŚCI:
6) inne prace podejmowane w celu wykonania zadania służbowego (podróż służbowa jest nieodłaczną częścią zadania służbowego; odbieranie regularnego tygodniowego okresu odpoczynku po za pojazdem jest zobowiązaną koniecznością przy długich podróżach służbowych)... ;
7) niezbędne formalności administracyjne (wszystko co jest związane z meldunkiem w Hotelu jak i z zdawaniem kluczy w recepcji jest formalnością administracyjną) ;

1

~kiero
2020-11-25 05:48:11
Kolego ja nie jadę tylko idę bo mam blisko to chyba jako koperta może?
~//~
2020-11-25 05:51:07
Rozporządzenie (WE) nr 561/2006.
Art. 4.
d) "przerwa" oznacza OKRES, w którym kierowca nie może prowadzić pojazdu ani wykonywać żadnej innej pracy, WYKORZYSTANY WYŁĄCZNIE DO WYPOCZYNKU;
e) "inna praca" oznacza czynności zdefiniowane jako czas pracy w art. 3 lit. a) dyrektywy 2002/15/WE, z wyjątkiem "prowadzenia pojazdu", włącznie z wszelką pracą dla tego samego lub innego pracodawcy, w sektorze transportowym lub poza nim;
f) "odpoczynek" oznacza NIEPRZERWANY OKRES, w którym kierowca może SWOBODNIE DYSPONOWAĆ SWOIM CZASEM;
Art. 6.
5. KIEROWCA ZAPISUJE jako INNĄ PRACĘ cały czas określony w art. 4 lit. e), a także cały czas spędzony na prowa­dzeniu pojazdu używanego do działalności zarobkowej nieobjętej zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia ORAZ ZAPISUJE WSZELKIE OKRESY GOTOWNOŚCI określone w art. 3 lit. b) dyrektywy 2002/15/WE zgodnie z art. 34 ust. 5 lit. b) ppkt (iii) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 (*). Zapisu tego dokonuje się ręcznie na wykresówce, na wydruku lub przy użyciu funkcji ręcznego wprowadzania danych do urządzenia rejestrującego.
(*) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego (Dz. U. L 60 z 28. 2. 2014, s. 1) ;
Art. 9.
2. CZAS spędzony NA DOJEŹDZIE DO miejsca postoju POJAZDU objętego zakresem niniejszego rozporządzenia LUB POWROTU z tego miejsca, JEŻELI POJAZD nie znajduje się ANI W MIEJSCU ZAMIESZKANIA kierowcy, ANI W CENTRUM OPERACYJNYM pracodawcy, W KTÓREJ KIEROWCA ZWYKLE PRACUJE, NIE JEST liczony jako ODPOCZYNEK lub PRZERWA, CHYBA ŻE KIEROWCA znajduje się na promie lub w pociągu i MA DO DYSPOZYCJI KABINĘ SYPIALNĄ, KOJĘ lub KUSZETKĘ.
3. CZAS spędzony przez kierowcę KIERUJĄCEGO POJAZDEM nieobjętym zakresem niniejszego rozporządzenia DO LUB Z POJAZDU objętego zakresem niniejszego rozporządzenia, KTÓRY NIE znajduje się W MIEJSCU ZAMIESZKANIA kierowcy ANI W BAZIE pracodawcy, GDZIE KIEROWCA ZAZWYCZAJ PRACUJE, JEST traktowany jako "INNA PRACA".

Rozporządzenie (UE) nr 165/2014.
Art. 34.
5. Kierowcy:
b) obsługują przełączniki umożliwiające osobną i wyraźną rejestrację następujących okresów:
(i) pod symbolem kierownica : czas prowadzenia pojazdu;
(ii) pod symbolem młotki : "inna praca", która oznacz wszelkie czynności inne niż prowadzenie pojazdu, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 lit. a) dyrektywy 2002/15/WE, a także wszelkie prace wykonywane dla tego samego lub innego pracodawcy w sektorze transportowym lub poza nim;
(iii) pod symbolem koperta : "okresy gotowości" zgodnie z definicją w art. 3 lit. b) dyrektywy 2002/15/WE;
(iv) pod symbolem łóżko : przerwy, odpoczynek, urlop wypoczynkowy lub zwolnienie lekarskie;
(v) pod symbolem na oznaczenie "promu/pociągu" : dodatkowo oprócz symbolu łóżko : okres odpoczynku spędzany na promie lub w pociągu zgodnie z wymogami art. 9 rozporządzenia (WE) nr 561/2006. ;

Dyrektywa 2002/15/WE.
Art. 3.
a) "CZAS PRACY" oznacza:
1. w przypadki pracowników wykonujących pracę w trasie: czas od rozpoczęcia do zakończenia pracy, w którym pracownik wykonujący pracę w trasie, znajduje na swoim stanowisku pracy, jest w dyspozycji pracodawcy i wykonuje swoje funkcje lub czynności, to znaczy:
- czas poświęcony wszelkim czynnościom w zakresie transportu drogowego.
Czynności te, w szczególności, obejmują:
(i) kierowanie;
(ii) załadunek i rozładunek;
(iii) pomaganie pasażerom we wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu;
(iv) sprzątanie i konserwację techniczną;
(v) każda inna praca zmierzająca do zapewnienia bezpieczeństwa pojazdu, jego ładunku i pasażerów lub do wypełnienia ustawowych lub wykonawczych zobowiązań bezpośrednio związanych z trwającą operacją transportową, włącznie z nadzorowaniem załadunku i rozładunku, formalnościami administracyjnymi z policją, cłem, urzędnikami imigracyjnymi, itd.,
- okresy, w których nie może on swobodnie dysponować swoim czasem i zobowiązany jest pozostawać na swoim stanowisku pracy, w gotowości do podjęcia normalnej pracy, wraz z niektórymi zadaniami związanymi z dyżurowaniem, w szczególności podczas okresów oczekiwania na załadune lub rozładunek, w przypadku, gdy przypuszczalny czas ich trwania nie jest z góry znany, to znaczy albo przed odjazdem, albo tuż przed rozpoczęciem odnośnego okresu, lub na mocy ogólnych warunków wynegocjowanych przez partnerów społecznych i/lub na warunkach wynikających z ustawodawstwa Państw Członkowskich;
2. w przypadku kierowców pracujących na własny rachunek, tę samą definicję stosuje się do czasu między rozpoczęciem i zakończeniem pracy, w którym kierowca pracujący na własny rachunek pozostaje na swoim stanowisku pracy, będąc do dyspozycji klienta i wykonując swoje zadania lub funkcje inne niż ogólna praca administracyjna, która nie jest związana bezpośrednio z trwającą operacją transportową.
Przerwy wymienione w art. 5, okresy odpoczynku określone w art. 6 i, bez uszczerbku dla ustawodawstw Państw Członkowskich lub porozumień między partnerami społecznymi stanowiących, że takie okresy powinny być wyrównane lub ograniczone, okresy gotowości określone w lit. b) niniejszego artykułu, są wyłączone z czasu pracy;
b) "OKRESY GOTOWNOŚCI" oznaczają:
- okresy inne niż te odnoszące się do przerw i okresów odpoczynku, podczas których pracownik wykonujący pracę w trasie nie jest zobowiązany pozostawać na swoim stanowisku pracy, ale musi być dostępny, aby odpowiedzieć na każde wezwanie do rozpoczęcia lub kontynuowania jazdy lub wykonania innej pracy. W szczególności, do takich okresów gotowości należą okresy, w których pracownik wykonujący pracę w trasie towarzyszy pojazdowi transportowanemu promem lub koleją, jak również okresy oczekiwania na granicy lub wynikające z zakazu ruchu.
Okresy te i ich przewidywalna długość będą z góry znane przez pracownika wykonującego pracownika w trasie, to znaczy albo przed odjazdem, albo tuż przed właściwym rozpoczęciem odnośnego okresu, lub na mocy ogólnych warunków wynegocjowanych przez partnerów społecznych lub na warunkach wynikających z ustawodawstwa Państw Członkowskich,
- dla pracowników wykonujących pracę w trasie, którzy jeżdżą w zespole, czas spędzony na siedzeniu obok kierowcy lub na kuszetce, gdy pojazd jest w ruchu;

1

~kiero
2020-11-25 06:26:00
To co mam wpisać odpowiedz
~//~
2020-11-25 06:48:25
Dla wyjątkowo "utalentowanych" (nie zdolnch do czytania ze zrozumieniem).

W podróży służbowej dojście kierowcy do hotelu jest PRACA (wpisuje się jako "inna praca" czyli "młotki").

1

~kiero
2020-11-25 07:35:37
Ale ja idę kolego a nie jadę. Podałeś bi tylko przepis dotyczący dojazdu to jeszcze podaj ten dotyczący dojścia pieszo
~kiero
2020-11-25 07:36:31
Bo dojscie piechotą to nie jest to samo co dojazd
~//~
2020-11-25 07:49:45
"... dojscie piechotą to nie jest to samo co dojazd... "

Rozpłaszcz oczy czy załóż okulary, jeszcze raz przeczytaj to ze zrozumieniem i ponownie więcej nie ośmieszaj się. ; -)

Fraza "Czas spędzony na dojeździe... " w por. art. 9. ust. 2. R561/2006 wykorzystuje się jako ogólno zbierające wyrażenie. Prawodawca (ustawodawca) w tym przepisie zjednoczył w jednym słowie ("na dojeździe") wszystkie możliwe sposoby przemieszczenia kierowcy (dojście, dojeżdżanie, dopływanie, dolot) do miejsca postoju pojazdu lub powrotu z tego miejsca.
Bezsprzeczny dowód że prawodawca (ustawodawca) w tym (por. art. 9. ust. 2. R561/2006) przepisie zjednoczył w jednym słowie ("na dojeździe") wszystkie możliwe sposoby przemieszczenia kierowcy (dojście, dojeżdżanie, dopływanie, dolot) - PROM ani jak nie jeździ a płynie (jeśli liczyć prom statkiem to marynarze mówią - chodzi). Samolot też nie jeździ a lata

1

~kiero
2020-11-25 07:54:20
Ale kolego to ty tak napisales mi a nie ma tego w przepisach zadnych
~kiero
2020-11-25 07:55:46
Podaj mi ten przepis co tak stanowi o tym
~//~
2020-11-25 08:23:57
Przemieszczając się (dojście, dojeżdżanie, dopływanie, dolot i t. d. ) do hotelu w celu formalności meldunkowych, kierowca wypełnia ustawowy lub wykonawczy obowiązek bezpośrednio związany z trwającą operacją transportową, a to jest nie inaczej jak PRACA (Dyrektywa 2002/15/WE. Art. 3. ust. a) pkt. 1 ust. v).

1

~kiero
2020-11-25 08:56:37
Podaj przepis który nakazuje to kierowcom
Dyrektywy nie są dla kierowcy
~kiero
2020-11-25 08:57:12
Kierowca nie musi ich znaczy ani tym stosować się do nich
~//~
2020-11-25 09:11:17
"... Dyrektywy nie są dla kierowcy... "

Tak? Naprawde???
Rozpłas zcz oczy czy załóż okulary, jeszcze raz przeczytaj to ze zrozumieniem i ponownie więcej nie ośmieszaj się. ; -)

Rozporządzenie (WE) nr 561/2006.
Art. 4.
e) "INNA PRACA" oznacza czynności zdefiniowane jako czas pracy w art. 3 lit. a) dyrektywy 2002/15/WE, z wyjątkiem "prowadzenia pojazdu", włącznie z wszelką pracą dla tego samego lub innego pracodawcy, w sektorze transportowym lub poza nim;

1

~k.
2020-11-25 09:15:39
ruska blać znowu szczuje i nakręca i podpuszcza Tak na marginesie mamy rok 2020 i to z poważne zmiany w przepisach
~kiero
2020-11-25 09:45:22
On tego nie rozumie
~kiero
2020-11-25 09:47:05
Ubzdural sobie dojście do hotelu jako pracę
~k.
2020-11-25 09:58:58
ruska blać i nic wiecej
~k.
2020-11-25 10:06:55
s://trans. info/pl/bring-trucki ng-wygralo-sprawe-z- kierowca-sad-nie-uzn al-racji-rumuna-2104 50 gdybys spemie chciał sie sądzic to przemysl czy warto
~sid
2020-11-25 10:07:37
~//~
2020-11-25 05:51:07 - i to wszystko ma wiedziec czlowiek zarabiajacy majnizsze mozliwe wynagrodzenie [to ja ide do polityki zero odpowiedzialnosci a kasa jak talala ]?
~//~
2020-11-25 10:33:06
~k.
2020-11-25 09:15:39
"ruska blać znowu szczuje i nakręca i podpuszcza... "
~kiero
2020-11-2 5 09:47:05
"Ubzdural sobie dojście do hotelu jako pracę"
~k.
2020-11-25 09:58:58
"ruska blać i nic wiecej"

Chamskie zachowanie z powodu braku argumentów jak i nie zdolność do czytania ze zrozumieniem - oznaka słabości jak i niskiego poziomu wychowania, rozwoju, edukacji i kultury.
Kiedy nie ma czego sensownego powiedzieć i jak zareagować, słaby zawsze zaczyna kręcić, próbuje obmówić, stara się oczerniać i idzie na zniewagi, lecz w końcu zawsze skazany na przegranie i pośmiewisko. Wynik na jaźń.
Nie bez przyczyn niektórych, niby to "panów / pań" (nędznych motłochów, nie mylić z prawdziwymi), w starej Europie i nie tylko traktują jako świń.

1

~kiero
2020-11-25 10:39:52
won szoszon
~//~
2020-11-25 10:51:23
Dla łachopszeka-cocona (2020-11-25 10:39:52 "won szoszon")

Głupstwo nie włosy, pod czapką nie schować. ; -)

1

Odpowiedzialność

Novemedia Ltd nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych tutaj ofert, postów i wątków. Osoby zamieszczające treści naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Powyższy adres IP będzie przekazany uprawnionym organom Państwa w przypadku naruszenia prawa. Zastrzegamy sobie prawo do nie publikowania jakichkolwiek treści bez podania przyczyny.

Twój adres IP: 3.238.70.175

Dodaj
Anuluj

Opcje - szybkie linki

Wątki Admina

TOP 20 - przez was wybrane

OSTATNIO KOMENTOWANE

REKLAMA

ZOBACZ TEŻ

Zakazy ruchu dla ciężarówek w Europie na rok 2021
trafficban.com
Przepisy kuchni kierowców - do przygotowania w trasie lub przed wyjazdem
Kuchnia kierowcy

Kierowca do zabrania - Potrzebujesz się dostać do auta? A może masz wolne miejsce i możesz podrzucić drugiego kierowcę gdzieś na Twojej trasie?
Kierowca Do Zabrania

Sprawdź dobre parkingi w Europie
Dobry parking

Warunki przejazdu na drogach w Polsce
Drogi w Polsce
Photo by Josh Hild from Pexels